เพิ่มรูปภาพหรือลายน้ำเดียวกันในทุกสไลด์

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ (บางครั้งมีความโปร่งใสและเรียกว่าลายน้ำ) ไปยัง ต้นแบบสไลด์ เพื่อให้ปรากฏบนทุกสไลด์ในงานนำเสนอ ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีโลโก้บริษัทที่คุณต้องการรวมไว้ในทุกสไลด์

นำรูปภาพไปใช้กับสไลด์ทั้งหมด

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ให้เลือกต้นแบบสไลด์ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่อยู่ด้านซ้าย

 3. บนแท็บต้นแบบสไลด์ของ Ribbon ให้คลิกสไตล์พื้นหลัง

  สไตล์พื้นหลังของ PowerPoint for Mac
 4. คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  เมนู สไตล์พื้นหลัง ของ PowerPoint for Mac
 5. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  จัดรูปแบบพื้นหลัง ของ PowerPoint for Mac
 6. ภายใต้แทรกรูปภาพจากให้คลิกไฟล์ (หรือเมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่คุณคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วให้คลิกคลิปบอร์ด)

 7. ค้นหาและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการแล้วคลิกแทรก

  รูปภาพที่คุณเลือกจะเติมพื้นหลังของต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อและต้นแบบเค้าโครงทั้งหมดที่อยู่ด้านล่าง

 8. ถ้าคุณต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์ลายน้ำในบานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นหลังให้เลื่อนแถบความโปร่งใสไปทางขวาเพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความทึบ

  ตัวเลื่อน ความโปร่งใส ใน PowerPoint for Mac

นำรูปภาพไปใช้กับเค้าโครงสไลด์บางอย่าง

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้ายให้คลิกเค้าโครงสไลด์หรือเค้าโครงที่คุณต้องการเพิ่มพื้นหลังรูปภาพลงไป (เมื่อต้องการเลือกหลายรายการให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณทำการเลือกของคุณ)

 3. คลิก สไตล์พื้นหลัง บนแท็บ ต้นแบบสไลด์

  สไตล์พื้นหลังของ PowerPoint for Mac
 4. คลิก จัดรูปแบบพื้นหลัง

  เมนู สไตล์พื้นหลัง ของ PowerPoint for Mac
 5. เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  จัดรูปแบบพื้นหลัง ของ PowerPoint for Mac
 6. ภายใต้แทรกรูปภาพจากให้คลิกไฟล์ (หรือเมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่คุณคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วให้คลิกคลิปบอร์ด)

 7. ค้นหาและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการแล้วคลิกแทรก

  รูปภาพที่คุณเลือกจะเติมพื้นหลังของเค้าโครงต้นแบบหรือต้นแบบที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่2

 8. ถ้าคุณต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์ลายน้ำในบานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นหลังให้เลื่อนแถบความโปร่งใสไปทางขวาเพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความทึบ

  ตัวเลื่อน ความโปร่งใส ใน PowerPoint for Mac

ดูเพิ่มเติม

เอากราฟิกหรือลายน้ำพื้นหลังออกจากสไลด์ของคุณใน PowerPoint for Mac

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์คลิปอาร์ต

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

  หมายเหตุ: เมื่อคุณค้นหาภาพตัดปะและรูปภาพออนไลน์ ระบบจะนำคุณไปยัง Bing ที่คุณสามารถบันทึกรูปลงบนคอมพิวเตอร์แล้วแทรกลงในเอกสารได้ เมื่อคุณใช้รูปภาพและภาพตัดปะจาก Bing หมายความว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ และตัวกรองสิทธิการใช้งานใน Bing สามารถช่วยคุณเลือกรูปภาพที่จะใช้ได้

 3. ลากภาพตัดปะที่คุณต้องการไปยังต้นแบบสไลด์

 4. บนแท็บจัดรูปแบบรูปภาพภายใต้สไตล์รูปภาพให้เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสไปทางขวาเพื่อปรับสีของภาพตัดปะให้เบาลง

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายรูป

  ลากรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  ปรับขนาดรูปภาพ

  เลือกรูปให้วางตัวชี้ไว้เหนือ จุดจับการปรับขนาด แล้วลากจุดจับจนกว่ารูปจะเป็นขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนภาพตัดปะให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากเคอร์เซอร์

 6. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏบนสไลด์ของคุณบนเมนูรูปแบบให้คลิกพื้นหลังสไลด์แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏบนสไลด์เพียงสไลด์เดียวให้สร้างลายน้ำในมุมมองปกติ

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกรูปภาพ แล้วคลิก เบราว์เซอร์รูปถ่าย

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

 3. ลากรูปภาพที่คุณต้องการไปยังต้นแบบสไลด์

 4. บนแท็บจัดรูปแบบรูปภาพภายใต้สไตล์รูปภาพให้เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพให้เบาลง

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายรูป

  ลากรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  ปรับขนาดรูปภาพ

  เลือกรูปให้วางตัวชี้ไว้เหนือ จุดจับการปรับขนาด แล้วลากจุดจับจนกว่ารูปจะเป็นขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนรูปภาพให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากเคอร์เซอร์

 6. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏบนสไลด์เพียงสไลด์เดียวให้สร้างลายน้ำในมุมมองปกติ

  • ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏบนสไลด์ของคุณบนเมนูรูปแบบให้คลิกพื้นหลังสไลด์แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

 3. คลิกที่ต้นแบบสไลด์จากนั้นลากเคอร์เซอร์ไปยังขนาดที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

 4. บนแท็บรูปแบบภายใต้สไตล์รูปร่างให้เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสไปทางขวาเพื่อปรับสีของรูปร่างให้เบาลง

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายรูป

  ลากรูปภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  ปรับขนาดรูปภาพ

  เลือกรูปให้วางตัวชี้ไว้เหนือ จุดจับการปรับขนาด แล้วลากจุดจับจนกว่ารูปจะเป็นขนาดที่คุณต้องการ

 6. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏบนสไลด์เพียงสไลด์เดียวให้สร้างลายน้ำในมุมมองปกติ

  • ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏบนสไลด์ของคุณบนเมนูรูปแบบให้คลิกพื้นหลังสไลด์แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

 1. บนเมนู มุมมอง ชี้ไปที่ ต้นแบบ จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ใน แทรก คลิกข้อความ แล้วคลิก อักษรศิลป์

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติมอักษรศิลป์หรือสีเค้าร่างบนแท็บรูปแบบภายใต้สไตล์รูปร่างให้เลือกสไตล์จากแกลเลอรีหรือใช้ตัวเลือกเติมเส้นหรือเอฟเฟ็กต์

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติมของข้อความอักษรศิลป์หรือสีเค้าร่างบนแท็บรูปแบบภายใต้สไตล์ข้อความให้เลือกสไตล์จากแกลเลอรีหรือใช้ตัวเลือกเติมเส้นหรือเอฟเฟ็กต์

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์ข้อความ

 3. บนแท็บรูปแบบภายใต้สไตล์รูปร่างให้เลื่อนแถบเลื่อนความโปร่งใสไปทางขวาเพื่อปรับอักษรศิลป์ให้เบาลง

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ กลุ่ม สไตล์รูปภาพ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ย้ายอักษรศิลป์

  เลือกอักษรศิลป์แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  ปรับขนาดอักษรศิลป์

  เลือกอักษรศิลป์วางตำแหน่งตัวชี้เหนือ จุดจับการปรับขนาด แล้วลากจุดจับจนกว่าอักษรศิลป์คือขนาดที่คุณต้องการ

  หมุนอักษรศิลป์

  เลือกอักษรศิลป์ บนแท็บรูปแบบภายใต้จัดเรียงให้คลิกหมุนแล้วคลิกตัวเลือก

 5. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายน้ำปรากฏบนสไลด์เพียงสไลด์เดียวให้สร้างลายน้ำในมุมมองปกติ

  • ถ้าลายน้ำไม่ปรากฏบนสไลด์ของคุณบนเมนูรูปแบบให้คลิกพื้นหลังสไลด์แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนกราฟิกพื้นหลัง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนรูปร่าง

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

เพิ่มหรือแทนที่รูปภาพ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×