ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
เพิ่มลายข้อความใน Publisher

ไม่มีปุ่มใดที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มลายน้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้

คุณยังสามารถสร้างลายน้้จากรูปถ่ายหรือรูปภาพหรือเพิ่มลายน้้วาลงในรูปถ่ายของคุณ

เพิ่มลายข้อความลงในทั้งสิ่งพิมพ์

 1. คลิก การออกแบบหน้า > หน้าต้นแบบ > แก้ไขหน้าต้นแบบ

  สกรีนช็อตของดรอปดาวน์ แก้ไขหน้าต้นแบบ ใน Publisher

 2. คลิก แทรก > วาดกล่องข้อความ

  วาดกล่องข้อความ

 3. วาดกล่องบนหน้า และพิมพ์ข้อความ เช่น แบบร่างหรือลับเฉพาะ ในกล่อง

 4. เลือกข้อความและคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์ คลิกกล่องข้อความเพื่อย้ายไปมาบนหน้าหรือหมุนกล่องข้อความ

  จัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ

เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการดูลายน้วาแบบดั้งเดิม ให้เลือกตัวเลือก ยกนูนตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจาก รูปแบบ เครื่องมือกล่องข้อความ >ข้อความเอฟเฟ็กต์ ฟอนต์บางแบบจะแสดงยกนูนและเอฟเฟ็กต์ข้อความอื่นๆ ที่ดีกว่าฟอนต์อื่นๆ

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ คลิกลูกศร สีฟอนต์แล้วคลิก เอฟเฟ็กต์>เติม

  เติมเอฟเฟ็กต์

 2. ในกล่อง จัดรูปแบบ รูปร่าง ให้คลิก ตัวเลือกข้อความ แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สี เติม เพื่อเลือกสี

  สีเติม

 3. ภายใต้ความโปร่งใสให้เริ่มต้นด้วยการพิมพ์85%

  ความโปร่งใส

ย้ายเปอร์เซ็นต์ขึ้นหรือลงเพื่อที่ข้อความจะสว่างขึ้นหรือเข้มขึ้น

 1. คลิก ปิดหน้า ต้นแบบ บนแท็บ หน้า ต้นแบบ เพื่อกลับไปยังสิ่งพิมพ์

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เห็นลายข้อความ ลายนั้นอาจถูกซ่อนอยู่ด้านหลังลายน้าอื่นๆ บนหน้า เช่น แผนภูมิหรือตาราง เมื่อต้องการดูลายน้ให้วัตถุโปร่งใสโดยการคลิก (ถ้าวัตถุเป็นตาราง ให้เลือกทั้งตาราง) แล้วกด CTRL+T

เพิ่มลายข้อความให้กับบางหน้าเท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มลายข้อความที่ปรากฏบนบางหน้าเท่านั้น ให้วางข้อความหรือรูปภาพบนหน้าเหล่านั้นแทนบนหน้าต้นแบบ คลิกรูปภาพ แล้วคลิก รูปแบบ ของ เครื่องมือ>ย้ายไปข้างหลัง

ย้ายไปข้างหลัง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×