ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เพิ่มลายน้ำลงในรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Publisher

ถ้าคุณต้องการประทับตรารูปถ่ายของคุณด้วยชื่อหรือเครื่องหมายระบุตัวตนอื่นๆ คุณควรเพิ่มลายน้ำให้กับรูป

คุณสามารถเอาลายน้ำออก หรือใช้ภาพถ่ายเป็นลายน้ำได้ด้วย

ไม่มีปุ่มใดใน Publisher 2013 ที่ทำให้คุณสามารถเพิ่มลายน้ำให้กับรูปได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว แต่คุณจะต้องสร้างลายน้ำ ทำให้โปร่งใส จากนั้นบันทึกลายน้ำ แล้วเพิ่มลงในรูปถ่ายด้วยตนเอง

หลังจากคุณตั้งค่าลายน้ำให้รูปถ่ายแรกเสร็จแล้ว คุณสามารถประทับตรารูปถ่ายอื่นๆ ได้โดยใช้ขั้นตอนสุดท้ายด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างลายน้ำ

สิ่งสำคัญ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้บันทึกสำเนาของรูปที่ไม่มีลายน้ำเอาไว้แล้ว เพราะลายน้ำของรูปนั้นคงอยู่อย่างถาวร

 1. คลิก หน้าแรก > รูปภาพ ในไฟล์ Publisher เปล่าไฟล์ใหม่

  แทรกรูปภาพ

 2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำ คลิกที่รูปถ่าย แล้วคลิก แทรก

 3. คลิก แทรก > วาดกล่องข้อความ

  วาดกล่องข้อความ

 4. วาดกล่องข้อความบนรูปถ่ายที่คุณต้องการแทรกเครื่องหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นๆ แล้วพิมพ์ข้อความของลายน้ำลงในกล่องข้อความ

  ข้อความในกล่องข้อความ

ขั้นตอนที่ 2: จัดรูปแบบลายน้ำ

 1. เลือกข้อความของลายน้ำ คลิกขวา แล้วเปลี่ยนขนาดและสีของฟอนต์ตามที่คุณต้องการ

  จัดรูปแบบข้อความในกล่องข้อความ

  หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ลักษณะที่ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น ให้เลือกข้อความแล้วคลิก เครื่องมือกล่องข้อความ > จัดรูปแบบ > เค้าร่างข้อความ > เอฟเฟ็กต์เค้าร่าง > สีเติมข้อความ เลื่อนแถบ ความโปร่งใส เพื่อเปลี่ยนลักษณะของลายน้ำ

 2. คลิกขวาที่ลายน้ำ คลิก บันทึกเป็นรูปภาพ แล้วบันทึกลายน้ำที่ตั้งชื่อแล้วไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้บ่อย

  บันทึกเป็นรูปภาพ

 3. คลิกที่กล่องข้อความ และจัดตำแหน่งกล่องบนรูปภาพตามที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 3: บันทึกรูปที่ทำลายน้ำแล้ว

 1. กด Ctrl+A เพื่อเลือกกล่องข้อความและรูปถ่าย แล้วคลิก เครื่องมือรูปภาพ > จัดรูปแบบ > จัดกลุ่ม

  คำสั่ง จัดกลุ่ม

 2. คลิกขวาที่รูป แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ จากนั้นบันทึกรูปที่ทำลายน้ำแล้วด้วยชื่อใหม่

  บันทึกเป็นรูปภาพ

เพิ่มลายน้ำให้กับรูปถ่ายอื่น

สิ่งสำคัญ: ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้บันทึกสำเนาของรูปที่ไม่มีลายน้ำเอาไว้แล้ว เพราะลายน้ำของรูปนั้นคงอยู่อย่างถาวร

 1. ใน Publisher ให้คลิก หน้าแรก > รูปภาพ

  แทรกรูปภาพ

 2. เลือกรูปถ่ายที่คุณต้องการเพิ่มลายน้ำลงไป จากนั้นคลิกรูปถ่ายนั้น แล้วคลิก แทรก

 3. คลิก หน้าแรก > รูปภาพ อีกครั้งเพื่อค้นหาลายน้ำที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2 แล้วคลิก แทรก

 4. คลิกที่รูปลายน้ำและจัดตำแหน่งบนรูปถ่ายตามที่คุณต้องการ

 5. กด Ctrl+A เพื่อเลือกลายน้ำและรูปถ่าย แล้วคลิก เครื่องมือรูปภาพจัดรูปแบบ > จัดกลุ่ม

  คำสั่ง จัดกลุ่ม

 6. คลิกขวาที่รูป แล้วคลิก บันทึกเป็นรูปภาพ จากนั้นบันทึกรูปที่ทำลายน้ำแล้วด้วยชื่อใหม่

  บันทึกเป็นรูปภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×