จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

สไลด์และเค้าโครง

เพิ่มลายน้ำ "แบบร่าง" ลงในพื้นหลังของสไลด์

เพิ่มลายน้ำ "แบบร่าง" ลงในพื้นหลังของสไลด์

PowerPoint ไม่มีแกลเลอรีลายน้ำสำเร็จรูปเหมือนที่มีใน Word แต่คุณยังคงสามารถใส่พื้นหลังข้อความด้วยตนเองในสไลด์ของคุณเพื่อรับเอฟเฟ็กต์ลายน้ำดังกล่าวได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ โปรดติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

1:21

เมื่อต้องการระบุว่างานนำเสนอของคุณเป็นสำเนาแบบร่าง ให้เพิ่มข้อความลายน้ำ "แบบร่าง" ลงในพื้นหลังของสไลด์ของคุณ หรือเพิ่มสแตมป์ข้อความอื่นได้ เช่น “ลับเฉพาะของบริษัท” ชื่อบริษัทของคุณ หรืออื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

เพิ่มลายน้ำ

 1. เลือก มุมมอง > ต้นแบบสไลด์

 2. เลื่อนไปที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ และเลือกต้นแบบสไลด์ที่อยู่ด้านบน

 3. เลือก แทรก > กล่องข้อความ จากนั้นลาก เพื่อวาดกล่องข้อความในสไลด์

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความลายน้ำ

 1. คลิกตัวจัดการหมุนที่ด้านบนของกล่องข้อความค้างไว้โดยเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวา

 2. เลือกข้อความในกล่องข้อความ

 3. เลือกสีเติมฟอนต์สีอ่อน และทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับฟอนต์และสไตล์

 4. ปิดต้นแบบสไลด์ สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณจะมีข้อความลายน้ำ

เพิ่มลายน้ำลงในสไลด์โดยใช้อักษรศิลป์หรือกล่องข้อความ

คุณสามารถเพิ่มลายน้ำลงในสไลด์ทั้งหมด (โดยการแก้ไขต้นแบบสไลด์) หรือทีละสไลด์ได้ ขั้นตอนจะเหมือนกัน ยกเว้นจุดเริ่มต้น ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1

 1. เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำไปยังแต่ละสไลด์ ให้เปิดสไลด์ดังกล่าวในมุมมอง ปกติ

  เมื่อต้องการใส่ลายน้ำในทุกสไลด์ในงานนำเสนอเปล่า ก่อนอื่นให้ไปที่ มุมมอง > ต้นแบบสไลด์

  มุมมองต้นแบบภาพนิ่ง

  หมายเหตุ: ถ้างานนำเสนอที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณมีสไลด์ ต้นแบบ อย่างน้อยหนึ่งสไลด์ คุณอาจไม่ต้องการนำพื้นหลังไปใช้กับต้นแบบสไลด์ และเสี่ยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการกับงานนำเสนอของคุณ ทางเลือกที่ปลอดภัยคือให้เพิ่มพื้นหลังทีละหนึ่งสไลด์

 2. เลือกแท็บ แทรก แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้กล่องข้อความ ให้เลือก กล่องข้อความ แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้อักษรศิลป์ ให้เลือกอักษรศิลป์

   ในกลุ่มข้อความ

 3. ใส่ข้อความในกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในลายน้ำ

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำ ให้คลิกที่กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ จากนั้นเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 5. เมื่อต้องการส่งลายน้ำไปยังด้านหลังของสไลด์ ให้ไปที่ รูปแบบ > เครื่องมือรูปภาพ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ส่งไปด้านหลัง แล้วคลิก ส่งไปด้านหลัง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์แล้ว

คุณสามารถเพิ่มลายน้ำลงในสไลด์ทั้งหมด (โดยการแก้ไขต้นแบบสไลด์) หรือทีละสไลด์ได้ ขั้นตอนจะเหมือนกัน ยกเว้นจุดเริ่มต้น ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 1

ใช้กล่องข้อความหรืออักษรศิลป์เป็นลายน้ำ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำไปยังแต่ละสไลด์ ให้เปิดสไลด์ดังกล่าวในมุมมอง ปกติ

  เมื่อต้องการเพิ่มลายน้ำในทุกสไลด์ในงานนำเสนอเปล่า บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  หมายเหตุ: ถ้างานนำเสนอที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณมีสไลด์ ต้นแบบ อย่างน้อยหนึ่งสไลด์ คุณอาจไม่ต้องการนำพื้นหลังไปใช้กับต้นแบบสไลด์ และเสี่ยงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการกับงานนำเสนอของคุณ ทางเลือกที่ปลอดภัยคือให้เพิ่มพื้นหลังทีละหนึ่งสไลด์

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ในกลุ่ม ข้อความ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้กล่องข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ แล้วลากเพื่อวาดกล่องข้อความให้มีขนาดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้อักษรศิลป์ ให้คลิก อักษรศิลป์

   รูป Ribbon ของ PowerPoint
 3. ใส่ข้อความในกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในลายน้ำ

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของลายน้ำ ให้คลิกที่กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ จากนั้นเมื่อตัวชี้กลายเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 5. เมื่อคุณแก้ไขและปรับตำแหน่งลายน้ำเสร็จแล้ว และพอใจกับลักษณะแล้ว เมื่อต้องการส่งกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ไปยังด้านหลังของสไลด์ ภายใต้ เครื่องมือการวาด บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม จัดเรียง ให้คลิก ส่งไปด้านหลัง

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือการวาด หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์แล้ว

ดูเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×