เพิ่มหมายเลขบทในคำอธิบายภาพใน Word

ถ้าคุณกำลังเขียนเอกสารที่มีหลายบทเช่นหนังสือ ที่มีรูปภาพ คุณอาจต้องการใส่คำอธิบายภาพที่มีหมายเลขบทที่รูปภาพนั้นปรากฏอยู่ ตัวอย่างเช่น รูปภาพที่สามในบทที่ห้าอาจมีป้ายชื่อ "รูปภาพที่ 5-3" โชคดีที่การเพิ่มหมายเลขบทลงในคำอธิบายภาพของคุณและให้หมายเลขอัปเดตโดยอัตโนมัติถ้าคุณย้ายรูปภาพจากบทหนึ่งไปอีกบทหนึ่งระหว่างการแก้ไขไม่ใช่เรื่องยาก

ขั้นตอนที่ 1: นำการจัดลำดับไปใช้กับหัวเรื่องบทในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใส่หมายเลขบทในคำอธิบายภาพ คุณจะต้องใช้ สไตล์หัวเรื่อง ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับหัวเรื่องบท ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 สำหรับบทหัวเรื่องแล้ว อย่าใช้สไตล์หัวเรื่อง 1 กับข้อความใดๆ ในเอกสารอีก

 1. เลือกหัวเรื่องบทแรกในเอกสารของคุณ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รายการหลายระดับ

  ปุ่ม รายการแบบหลายระดับ

 3. คลิกการกำหนดรายการกำจัดลำดับหมายเลขบท (ที่มีข้อความ หัวเรื่อง 1 หรือ บทที่ 1)

  ใช้รายการหลายระดับของหัวเรื่องบทเพื่อจัดรูปแบบหัวเรื่องบทให้รวมอยู่ในคำอธิบายภาพ

  การกำหนดรายการกำจัดลำดับหมายเลขบทจะถูกนำไปใช้กับหัวเรื่องทั้งหมดโดยอัตโนมัติในเอกสารของคุณที่ใช้สไตล์นั้น (เช่น หัวเรื่อง 1 ในตัวอย่างนี้)

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มหมายเลขบทในคำอธิบายภาพ

 1. เลือกวัตถุ (แท็บ สมการ รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ) ที่คุณต้องการเพิ่มคำอธิบายภาพ

 2. บนแท็บ อ้างอิง ในกลุ่ม คำอธิบายภาพ ให้คลิก แทรกคำอธิบายภาพ

  Ribbon ของ Office 14

 3. ในรายการ ป้ายชื่อ ให้เลือกป้ายชื่อที่อธิบายถึงวัตถุได้ดีที่สุด เช่น รูปภาพ หรือ สมการ ถ้าป้ายชื่อที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในรายการ ให้คลิก ป้ายชื่อใหม่ แล้วพิมพ์ป้ายชื่อใหม่ในกล่อง ป้ายชื่อ จากนั้นคลิก ตกลง

  ใช้กล่องโต้ตอบคำอธิบายภาพเพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับคำอธิบายรูปภาพ ตาราง และสมการของคุณ
 4. พิมพ์ข้อความใดๆ รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณต้องการให้ปรากฏหลังป้ายชื่อ

  พิมพ์ข้อความแบบกำหนดเองเพิ่มเติมสำหรับคำอธิบายภาพของคุณในเขตข้อมูลป้ายชื่อ
 5. ในกล่องโต้ตอบ คำอธิบายภาพ ให้คลิก ลำดับเลข

 6. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่หมายเลขบท

  ใช้กล่องโต้ตอบลำดับเลขคำอธิบายภาพเพื่อเพิ่มหมายเลขบทไปยังคำอธิบายภาพ
 7. ในรายการ เริ่มต้นบทด้วยสไตล์ ให้เลือกสไตล์หัวเรื่องที่ถูกนำไปใช้กับหัวเรื่องบท

 8. ในรายการ ใช้ตัวคั่น ให้เลือกเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อคั่นหมายเลขบทจากหมายเลขคำอธิบายภาพ ในตัวอย่างนี้ จะเลือกเครื่องหมายยัติภังค์ เพื่อให้คำอธิบายภาพบนรูปภาพแรกในบทที่ 2 มีลักษณะเป็น “รูปภาพ 2-1”

 9. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: ถ้าหมายเลขของคุณปรากฏขึ้นไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะหลังจากเพิ่มหรือย้ายรุปภาพ ให้ลองอัปเดตคำอธิบายภาพของคุณโดยกด CTRL+A (เพื่อเลือกทั้งเอกสารของคุณ) แล้วกด F9 เพื่ออัปเดตคำอธิบายภาพทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คำอธิบายภาพใน Word ที่เราไม่ได้ตอบไว้ที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามใน ฟอรัมตอบคำถามของ Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Word หรือไม่ ถ้ามี โปรดเข้าไปที่ Word UserVoice แล้วแจ้งให้เราทราบ!

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×