เพิ่มหมายเลขหน้าหรือรูปแบบตัวเลขลงในส่วนต่าง ๆ ใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่า คุณต้องการใช้หมายเลขหน้า หรือรูปแบบตัวเลข และลักษณะในส่วนต่าง ๆ ของเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้หมายเลขหน้าเช่น i, ii, iii...สำหรับตารางของเนื้อหา จาก 1, 2, 3 และบทนำสู่...สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างหลัง เคล็ดลับคือ จะหารเอกสารลงในส่วน และ เพื่อให้แน่ใจว่า ส่วนเหล่านั้นไม่ได้เชื่อมโยง ตั้งค่าหน้าลำดับเลขสำหรับแต่ละส่วนเหล่านั้นได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว

 1. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดแรกบนหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการหยุด เริ่ม หรือเปลี่ยนลำดับเลขหน้า

 2. คลิกเค้าโครง เพื่อแสดงแท็บเค้าโครง

  คลิกตัวแบ่งเพื่อเลือกชนิดของตัวแบ่งหน้าเพื่อแทรกที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน
 3. คลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กหน้าถัดไป

  คลิกหน้าถัดไปเพื่อแทรกตัวแบ่งส่วนที่ทำให้ข้อความหลังตัวแบ่งให้เริ่มต้นในหน้าถัดไป
 4. บนหน้าหลังตัวแบ่งส่วน ดับเบิลคลิกที่ในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการแสดงหมายเลขหน้า

  Word เปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับการแก้ไข และแสดงแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ โดยอัตโนมัติ

 5. คลิกลิงก์ไปก่อนหน้า เพื่อยกเลิกเลือกปุ่ม และยกเลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในส่วนก่อนหน้านี้

  คลิกลิงก์ไปก่อนหน้าเพื่อสลับว่าหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษถูกลิงก์ไปยังที่ส่วนก่อนหน้านี้

  หมายเหตุ: หัวกระดาษและท้ายกระดาษมีการลิงค์แยกกันต่างหาก ดังนั้นถ้าหมายเลขหน้าของคุณอยู่ในส่วนหัว ให้ปิดการลิงก์สำหรับส่วนหัว ถ้าหมายเลขหน้าของคุณอยู่ในท้ายกระดาษ ให้ปิดการลิงก์สำหรับท้ายกระดาษ

 6. บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหมายเลขหน้า แล้ว คลิ กหมายเลขหน้า

  บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหมายเลขหน้าบนเมนูเครื่องหมายเลขหน้าเพื่อเพิ่มหมายเลขหน้า

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบหมายเลขหน้า

  หมายเลขหน้า ตั้งค่าตำแหน่งและการจัดแนวของหมายเลขหน้า
 7. หมายเลขหน้า เลือกตำแหน่งและการจัดแนวของหมายเลขหน้า ถ้าคุณไม่ต้องการหมายเลขหน้าปรากฏบนหน้าแรก ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงหมายเลขบนหน้าแรก

 8. เมื่อต้อง การเลือกรูปแบบ หรือควบคุมหมายเลขเริ่มต้น บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหมายเลขหน้า >รูปแบบตัวเลขหน้า ออก

  เมื่อต้องการจัดรูปแบบหมายเลขหน้า คลิกหมายเลขหน้าบนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้ว คลิ กรูปแบบตัวเลขหน้า

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบรูปแบบตัวเลขหน้า

  เลือกลักษณะลำดับเลขและหมายเลขเริ่มต้นในรูปแบบหมายเลขหน้า
 9. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะลำดับ เลือกสไตล์ต่างกันในรายการรูปแบบตัวเลข

 10. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขหน้าเริ่มต้นของส่วนที่สร้างขึ้นใหม่ เลือกเริ่มต้นที่ และจากนั้น ใส่ตัวเลข

 11. คลิกตกลง เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณ และปิดรูปแบบตัวเลขหน้า

 12. ถ้าคุณกำลังทำการเปลี่ยนแปลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คลิกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือดับเบิลคลิกที่ภายนอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสาร

  เมื่อต้องการหยุดการแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสารของคุณ คลิปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×