เพิ่มหรือลบการเติมเส้นกรอบหรือเอฟเฟ็กต์สำหรับอักษรศิลป์ใน Word

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของข้อความหรืออักษรศิลป์ของคุณได้โดยการเปลี่ยนสีเติมหรือเส้นกรอบหรือการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเงาการสะท้อนการเรืองแสงหรือสามมิติ (สามมิติ) หมุนหรือยกนูน

เพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือลบการเติม

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือรูปแบบแล้วเลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากการเติมข้อความ

  กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ของตัวเลือก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นรูปร่างหรือเครื่องมือการวาดให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกข้อความในอักษรศิลป์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกสีที่คุณต้องการ สำหรับสีเพิ่มเติมให้เลือกสีเติมเพิ่มเติมแล้วเลือกสีบนแท็บมาตรฐานหรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบกำหนดเอง

  • ชี้ไปที่ไล่ระดับสีแล้วเลือกรูปแบบการไล่ระดับสีที่คุณต้องการ

   เมื่อต้องการปรับแต่งการไล่ระดับสีให้เลือกการไล่ระดับสีเพิ่มเติมแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการลบการเติมให้เลือกไม่เติม ข้อความของคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้เว้นแต่ว่าคุณได้เพิ่มเค้าร่างไปยังข้อความก่อนหน้านี้

  • เมื่อต้องการลบการไล่ระดับสีเติมให้ชี้ไปที่การไล่ระดับสีแล้วเลือกไม่มีการไล่ระดับสี

การเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือลบเค้าร่าง

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเพิ่มเค้าร่าง

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความในหลายตำแหน่งให้เลือกส่วนแรกของข้อความจากนั้นกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนอื่นๆของข้อความ

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือเครื่องมือการวาด>รูปแบบและเลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากเค้าร่างข้อความ

  กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ของตัวเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สีเค้าร่าง    เลือกสีที่คุณต้องการ สำหรับสีเพิ่มเติมให้เลือกสีเค้าร่างเพิ่มเติมแล้วเลือกสีบนแท็บมาตรฐานหรือผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบกำหนดเอง

   ลบเค้าร่าง    เลือกไม่มีเค้าร่าง

  • ความหนาของเส้น    ชี้ไปที่น้ำหนักแล้วเลือกความหนาที่คุณต้องการ เมื่อต้องการกำหนดเองให้เลือกเส้นเพิ่มเติมแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ลักษณะเส้น    เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเค้าร่างเป็นจุดหรือเส้นประให้ชี้ไปที่เส้นประจากนั้นเลือกสไตล์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการกำหนดสไตล์เองให้เลือกเส้นเพิ่มเติมแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษสำหรับข้อความหรืออักษรศิลป์

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความในหลายตำแหน่งให้เลือกส่วนแรกของข้อความจากนั้นกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนอื่นๆของข้อความ

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือเครื่องมือการวาด>รูปแบบและเลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ข้อความ

  กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ของตัวเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ชี้ไปที่เงาแล้วเลือกเงาที่คุณต้องการ

   เลือกตัวเลือกเงาแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ชี้ไปที่การสะท้อนแล้วเลือกการเปลี่ยนแปลงการสะท้อนที่คุณต้องการ

  • ชี้ไปที่เรืองแสงแล้วเลือกรูปแบบเรืองแสง เมื่อต้องการกำหนดสีเองให้เลือกสีเรืองแสงเพิ่มเติมแล้วเลือกธีมหรือสีมาตรฐาน เลือกสีเพิ่มเติมและผสมสีของคุณเองบนแท็บแบบกำหนดเอง

  • สำหรับลักษณะที่ปรากฏของความลึกให้ชี้ไปที่ยกนูนและเลือกสไตล์ยกนูน เมื่อต้องการกำหนดเองให้เลือกตัวเลือกสามมิติแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • ชี้ไปที่การหมุนสามมิติแล้วเลือกการหมุนสามมิติที่คุณต้องการ เมื่อต้องการกำหนดเองให้เลือกตัวเลือกการหมุนสามมิติแล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนเส้นด้ายหรือเส้นทางของข้อความให้ชี้ไปที่แปลงแล้วเลือกเส้นด้ายหรือเส้นทางที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบกำหนดเองโดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์แต่ละรายการให้ทำซ้ำขั้นตอนที่2และ3

การลบเอฟเฟ็กต์ออกจากข้อความหรืออักษรศิลป์

 1. เลือกข้อความในอักษรศิลป์เพื่อลบเอฟเฟ็กต์ออก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความในหลายตำแหน่งให้เลือกส่วนแรกของข้อความจากนั้นกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนอื่นๆของข้อความ

 2. ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือเครื่องมือการวาด>รูปแบบและเลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากเอฟเฟ็กต์ข้อความ

  กลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ของตัวเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลบเงาออกจากข้อความให้ชี้ไปที่เงาแล้วเลือกไม่มีเงา

  • เมื่อต้องการลบการสะท้อนออกจากข้อความให้ชี้ไปที่การสะท้อนแล้วเลือกไม่มีการสะท้อน

  • เมื่อต้องการลบการเรืองแสงออกจากข้อความให้ชี้ไปที่เรืองแสงแล้วเลือกไม่มีเรืองแสง

  • เมื่อต้องการลบขอบออกจากข้อความให้ชี้ไปที่ยกนูนแล้วเลือกNo ยกนูน

  • เมื่อต้องการลบการหมุนสามมิติจากข้อความให้ชี้ไปที่การหมุนสามมิติแล้วเลือกไม่มีการหมุน

  • เมื่อต้องการลบเส้นทางหรือเส้น warp จากข้อความให้ชี้ไปที่แปลงแล้วเลือกไม่มีการแปลง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ของแต่ละรายการให้ทำซ้ำขั้นตอนที่3เพื่อลบเอฟเฟ็กต์ทั้งหมด

   • ไปที่รูปแบบรูปร่างหรือเครื่องมือการวาด> เลือกรูปแบบเพิ่มเติมภายใต้สไตล์อักษรศิลป์แล้วเลือกล้างอักษรศิลป์

ลบอักษรศิลป์ทั้งหมด

 • เลือกอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเอาออกแล้วกด DELETE

  เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกวัตถุอักษรศิลป์ทั้งหมดและไม่ใช่เพียงข้อความภายในวัตถุ WordArt

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×