เพิ่มหรือลบจุดจับปรับเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพได้

  1. เลือกรูปภาพ

  2. บนแท็บหน้าแรกให้คลิกการตัดข้อความ>แก้ไขจุดตัด

  3. บนเค้าร่างของรูปภาพให้วางตัวชี้เมาส์ไว้ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขอ้างอิงใหม่

  4. กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขอ้างอิงใหม่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบจุดจับให้กด Ctrl + Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดจับ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบจุดจับปรับได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังทำงานกับสิ่งพิมพ์พิมพ์เท่านั้น

  1. เลือกรูปภาพ

  2. บนเมนูจัดเรียงให้ชี้ไปที่การตัดข้อความและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกตัวเลือกสี่เหลี่ยม

  3. บนเมนูจัดเรียงให้ชี้ไปที่การตัดข้อความแล้วคลิกแก้ไขจุดตัด

  4. บนเค้าร่างของรูปภาพให้วางตัวชี้เมาส์ไว้ตรงตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขอ้างอิงใหม่

  5. กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขอ้างอิงใหม่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบจุดจับให้กด Ctrl + Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดจับ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×