หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง

เพิ่มหรือลบเสียงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเสียง เช่น เพลง คำบรรยาย หรือประโยคเด็ดลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เมื่อต้องการบันทึกและฟังเสียงต่างๆ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้งการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

2:00

เพิ่มเสียงจากพีซีของคุณ

 1. เลือก แทรก > เสียง

 2. เลือก เสียงบนพีซีของฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกเสียง ให้เลือกไฟล์เสียงที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. เลือก แทรก

บันทึกเสียง

 1. เลือก แทรก > เสียง

 2. เลือก บันทึกเสียง

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์เสียงของคุณ ให้เลือก บันทึก แล้วพูด

  หมายเหตุ: อุปกรณ์ของคุณต้องมีไมโครโฟนที่เปิดใช้งานเพื่อที่จะบันทึกเสียง

 4. เมื่อต้องการรีวิวการบันทึกเสียงของคุณ ให้เลือก หยุด แล้วเลือก เล่น

 5. เลือก บันทึก เมื่อต้องการบันทึกคลิปของคุณซ้ำ หรือเลือก ตกลง ถ้าคุณพึงพอใจแล้ว

 6. เมื่อต้องการย้ายคลิปของคุณ ให้เลือกไอคอนเสียงแล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบนสไลด์

  ถ้าคุณกำลังใช้ไฟล์เสียงมากกว่าหนึ่งไฟล์ต่อหนึ่งสไลด์ เราขอแนะนำให้คุณวางไอคอนเสียงลงในจุดเดียวกันบนสไลด์เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย

 7. เลือก เล่น

เปลี่ยนตัวเลือกการเล่น

เลือกไอคอนเสียงแล้วเลือกแท็บ การเล่นเครื่องมือเสียง จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการใช้ตัวเลือกใด:

 • เมื่อต้องการตัดแต่งเสียง ให้เลือก ตัดแต่ง แล้วใช้แถบเลื่อนสีแดงและสีเขียวเพื่อตัดแต่งไฟล์เสียงให้สอดคล้องกัน

 • เมื่อต้องการให้เสียงค่อยๆ ดังขึ้นหรือเบาลง ให้เปลี่ยนตัวเลขในกล่อง ระยะเวลาการเลือน

 • เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้เลือก ระดับเสียง แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเลือกวิธีการเริ่มเล่นไฟล์เสียง ให้เลือกลูกศรดรอปดาวน์ แล้วเลือกตัวเลือก:

  • ตามลำดับตามการคลิก: เล่นไฟล์เสียงโดยอัตโนมัติด้วยการคลิก

  • โดยอัตโนมัติ: เล่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลื่อนไปยังสไลด์ที่มีไฟล์เสียงอยู่

  • เมื่อคลิก: เล่นเสียงเมื่อคลิกไอคอนเท่านั้น

 • เมื่อต้องการเลือกวิธีเล่นเสียงในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือกตัวเลือก:

  • เล่นข้ามสไลด์: เล่นไฟล์เสียงหนึ่งไฟล์บนสไลด์ทั้งหมด

  • วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด: เล่นไฟล์เสียงแบบวนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดด้วยตนเองโดยการคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว

 • เมื่อต้องการให้เสียงเล่นอย่างต่อเนื่องประกอบทุกสไลด์ ให้เลือก เล่นในพื้นหลัง

ลบเสียง

เมื่อต้องการลบคลิปเสียง ให้เลือกไอคอนเสียงบนสไลด์ แล้วกดลบ

คุณต้องการทำอะไร

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ คลิกลูกศรภายใต้ เสียง

  เมนูเสียง

 3. ในรายการ ให้คลิก เสียงจากไฟล์ หรือ เสียงคลิปอาร์ต ระบุตำแหน่งและเลือกคลิปเสียงที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมจะปรากฏบนสไลด์

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุม

 4. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกไอคอน แล้วคลิก เล่น เพื่อเล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ คลิกลูกศรภายใต้ เสียง

  เมนูเสียง

 3. ในรายการ ให้คลิก บันทึกเสียง

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง จะเปิดขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเสียง ให้คลิก บันทึก ปุ่มบันทึกเสียงของ PowerPoint แล้วเริ่มพูดหรือเล่นเสียงของคุณเอง

 5. คลิกหยุด ปุ่มหยุดในกล่องโต้ตอบบันทึกเสียง เมื่อคุณบันทึกเสร็จแล้ว กำหนดชื่อให้กับการบันทึก

  คลิกเล่น ปุ่มเล่นในกล่องโต้ตอบบันทึกเสียง เพื่อฟังการบันทึก ถ้าคุณพอใจแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการบันทึก และแทรกบนสไลด์ ถ้าคุณยังไม่พอใจ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมจะปรากฏบนสไลด์

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุม

 6. ในมุมมอง ปกติ หรือมุมมอง การนำเสนอสไลด์ ให้คลิกไอคอน แล้วคลิก เล่น เพื่อเล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ

 1. บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนคลิปเสียง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณแสดงสไดล์ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก อัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเริ่มคลิปเสียงด้วยตนเองเมื่อคุณคลิกบนสไลด์ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก เมื่อคลิก

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงเมื่อคุณคลิกผ่านสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ ในรายการ เริ่ม ให้คลิก เล่นข้ามสไลด์

  • เมื่อต้องการเล่นคลิปเสียงอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะหยุด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

   หมายเหตุ: เมื่อคุณเล่นวนรอบเสียง เสียงจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าคุณจะไปยังสไลด์ถัดไป

 • บนสไลด์ ให้คลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  เล่นคลิปเสียงของคุณ

สิ่งสำคัญ: ใช้ตัวเลือกนี้ ถ้าคุณตั้งค่าให้เล่นคลิปเสียงโดยอัตโนมัติ หรือถ้าคุณสร้างตัวควบคุมชนิดอื่น เช่น ทริกเกอร์ เมื่อต้องการคลิกเพื่อเล่นคลิป (ทริกเกอร์คือสิ่งต่างๆ บนสไลด์ของคุณ เช่น รูปภาพ รูปร่าง ปุ่ม ย่อหน้าข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่สามารถดำเนินการได้เมื่อคุณคลิก) โปรดทราบว่าคุณจะมองเห็นไอคอนเสียงตลอดเวลาหากคุณไม่ลากไอคอนไปนอกสไลด์

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนคลิปเสียง

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างแสดง

เมื่อต้องการลบคลิปเพลงหรือเสียงอื่นๆ ใน PowerPoint ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ค้นหาสไลด์ที่มีเสียงที่คุณต้องการลบ

 2. ในมุมมองปกติ ให้คลิกไอคอนเสียง ไอคอนคลิปเสียงหรือไอคอนซีดี รูปไอคอน จากนั้นกด Delete

คุณสามารถเพิ่มเสียง เช่น เพลง คำบรรยาย หรือประโยคเด็ดลงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ เมื่อต้องการบันทึกและฟังเสียงต่างๆ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้งการ์ดเสียง ไมโครโฟน และลำโพง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

2:00

เมื่อต้องการเพิ่มเพลงหรือคลิปเสียงอื่นๆ ลงในการนําเสนอสไลด์ของคุณ ให้เลือกสไลด์ที่คุณต้องการ แล้วคลิกแทรก > เสียง คุณสามารถเพิ่มเสียงลงในสไลด์เดียว เล่นเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น หรือเพิ่มเพลงที่เล่นเป็นเพลงพื้นหลังในระหว่างงานนำเสนอของคุณทั้งหมด

คุณยังสามารถเพิ่มคำบรรยายหรือข้อคิดเห็นของคุณเองไปยังงานนำเสนอทั้งหมดได้ โดยบันทึกคำบรรยายหรือข้อคิดเห็นบนแท็บการนำเสนอสไลด์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู บันทึกการนําเสนอสไลด์ของคุณ

เพิ่มเสียงลงในสไลด์เดียว

 1. ใน ปกติ ดู เลือกสไลด์คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก > เสียง

  แทรกเมนูเสียงด้วยเสียงจากไฟล์และตัวเลือกเบราว์เซอร์เสียง
 2. คลิก เบราว์เซอร์เสียง เมื่อต้องการแทรกเสียงจาก iTunes หรือ เสียงจากไฟล์ เพื่อแทรกคลิปเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เลือกคลิปเสียง บนแท็บรูปแบบเสียง ให้เลือกตัวเลือกเสียงที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกเสียงทางด้านขวาของแท็บ รูปแบบเสียง
 4. (เพิ่มเติม) ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนไอคอนไฟล์เสียงมาตรฐาน ให้ใช้ปุ่มการจัดรูปแบบรูปภาพบนแท็บ รูปแบบเสียง เพื่อเพิ่มเฟรม เส้นขอบ หรือเอฟเฟ็กต์การจัดรูปแบบอื่นๆ ไปยังไอคอนเสียง

  ตัวควบคุมเสียงที่มีไอคอนรูปลำโพงเลือกอยู่

แสดงตัวอย่างเสียง

 • บนสไลด์ ให้เลือกไอคอนเสียง แล้วคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ใต้ไอคอนเสียง

  ไอคอนเสียงและตัวควบคุมการเล่นใน PowerPoint for Mac 2011

เล่นเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น

ตามค่าเริ่มต้น ระหว่างการนำเสนอสไลด์ เสียงจะเล่นเมื่อคลิก คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นการเล่นเสียงโดยอัตโนมัติทันทีที่สไลด์ปรากฏได้

 1. ใน ปกติ ดู เลือกสไลด์คุณต้องการ แล้วเพิ่มปเสียงถ้าคุณยังไม่ได้ทำ

 2. บนแบบ รูปแบบเสียง แท็บ ทางด้านขวา คลิ เริ่ม > โดยอัตโนมัติ

  ตัวเลือกเสียงสำหรับการเริ่มโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเสียงที่เล่นในระหว่างงานนำเสนอของคุณทั้งหมด

 1. ใน ปกติ ดู เลือกสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ และเพิ่มปเสียงถ้าคุณยังไม่ได้ทำ

 2. บนแบบ รูปแบบเสียง แท็บ ทางด้านขวา คลิ Play ระหว่างสไลด์

  ตัวเลือกเสียงในการเล่นเพลงอย่างต่อเนื่องในสไลด์ทั้งหมด

เพิ่มเสียงที่เล่นซ้ำๆ

 1. ในมุมมอง ปกติ เลือกสไลด์ที่คุณต้องการ แล้วเพิ่มคลิปเสียงถ้าคุณยังไม่ได้ทำ

 2. บนแท็บ รูปแบบเสียง ทางด้านขวา ให้คลิก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

  (เมื่อใช้ตัวเลือกนี้เพียงตัวเลือกเดียว เสียงที่วนรอบจะเล่นไปเรื่อยๆ ระหว่างที่สไลด์ที่มีเสียงยังถูกแสดงอยู่ เมื่อใช้วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดคู่กับเล่นข้ามสไลด์ เสียงที่วนรอบจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการนำเสนอ)

ซ่อนไอคอนเสียง

 1. คลิกไอคอนคลิปเสียง ไอคอนเสียงระบุว่ามีคลิปเสียงอยู่ในสไลด์ใน PowerPoint 2016 for Mac

 2. บน Ribbon PowerPoint บนแท็บ เล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างนำเสนอ

  ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณตั้งค่าคลิปเสียงให้เล่นโดยอัตโนมัติเท่านั้น โปรดทราบว่าคุณจะมองเห็นไอคอนเสียงตลอดเวลาหากคุณไม่ลากไอคอนไปนอกสไลด์

ดูเพิ่มเติม

บันทึกการนำเสนอสไลด์ของคุณ

รูปแบบเสียงที่ได้รับการรองรับจะอยู่ในรูปแบบ PowerPoint สำหรับเว็บ: MP3, WAV, M4A, AAC และ OGA

ขนาดสูงสุดของไฟล์เสียง: 16 MB

เพิ่มเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนแท็บแทรก ใกล้กับด้านขวาสุด ให้เลือกเสียง

 2. ใน File Explorer ให้เรียกดูไฟล์เสียงที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือกเปิด

เปลี่ยนตัวเลือกการเล่น

เลือกไอคอนเสียง จากนั้นเลือกแท็บเสียง หรือแท็บการเล่น จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการใช้ตัวเลือกใด:

 • เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้เลือก ระดับเสียง แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเลือกวิธีการเริ่มเล่นไฟล์เสียง ให้เลือกลูศรดรอปดาวน์เริ่ม แล้วเลือกตัวเลือก:

  • โดยอัตโนมัติ: ในระหว่างการนำเสนอสไลด์ เสียงจะเล่นโดยอัตโนมัติ์เมื่อคุณเลื่อนไปยังสไลด์ที่มีไฟล์เสียงอยู่

  • เมื่อคลิก: ในระหว่างการนำเสนอสไลด์ เสียงจะเล่นเมื่อคลิกที่ไอคอน

 • เมื่อต้องการเลือกวิธีการเล่นเสียงในงานนําเสนอของคุณ ให้เลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกภายใต้ตัวเลือกเสียง:

  • เล่นข้ามสไลด์: เล่นไฟล์เสียงหนึ่งไฟล์บนสไลด์ทั้งหมด

  • วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด: เล่นไฟล์เสียงแบบวนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดด้วยตนเองโดยการคลิกปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว

  • ซ่อนระหว่างการนำเสนอ: หากคุณตั้งค่าให้เล่นคลิปเสียงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถซ่อนไอคอนเสียงระหว่างการนำเสนอได้ เนื่องจากคุณไม่ต้องคลิกที่ไอคอนอีก 

  • กรอกลับหลังจากเล่น: ใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องเล่นคลิปเสียงมากกว่าหนึ่งครั้งในขณะที่คุณยังคงนำเสนอสไลด์เดิมที่มีคลิปเสียงนั้น

 • เมื่อต้องการให้เสียงเล่นอย่างต่อเนื่องประกอบทุกสไลด์ ให้เลือก เล่นในพื้นหลัง

ดูเพิ่มเติม

เล่นเพลงหรือเสียงอื่นๆ โดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น 

เล่นเพลงในสไลด์ต่างๆ ในการนำเสนอสไลด์ของคุณ

บันทึกการนำเสนอสไลด์ด้วยคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์ 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×