ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เพิ่มเขตข้อมูล AutoNumber เป็นคีย์หลัก

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะสร้างคีย์หลักให้โดยอัตโนมัติและกำหนดชนิดข้อมูลของคีย์หลักนี้เป็น AutoNumber

  1. ใน Access ให้เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

  2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มคีย์หลัก แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

    เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง ให้กด F11 เพื่อแสดง

  3. หาแถวแรกที่ว่างอยู่ในตารางออกแบบตาราง

  4. ในเขตข้อมูล ชื่อเขตข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อ เช่น ID ลูกค้า

  5. ในเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ให้คลิกลูกศรแบบดรอปดาวน์ แล้วคลิก AutoNumber

  6. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล ใน ค่าใหม่ ให้คลิก ตัวเพิ่มค่า เพื่อใช้ค่าตัวเลขแบบเพิ่มค่าสำหรับคีย์หลัก หรือคลิก สุ่ม เพื่อใช้ตัวเลขแบบสุ่ม

เมื่อคุณสร้างตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล Access จะสร้างคีย์หลักให้โดยอัตโนมัติและกำหนดชนิดข้อมูลของคีย์หลักนี้เป็น AutoNumber

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×