ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เพิ่มและลบตัวเลข

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเพิ่มและลบค่าใน Excel เป็นเรื่องง่าย คุณเพียงแค่ต้องสร้างสูตรอย่างง่ายเพื่อดำเนินการ โปรดจำไว้ว่าสูตรทั้งหมดใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วคุณจึงจะสามารถใช้แถบสูตรเพื่อสร้างสูตรได้

แถบสูตรที่แสดงผลรวมของหลายเซลล์

เพิ่มตัวเลขสองตัวขึ้นไปในเซลล์เดียว

 1. คลิกเซลล์เปล่า แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. หลังเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ตัวเลขสองสามตัวและคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+)

  ตัวอย่างเช่น 50+10+5+3

 3. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 68

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเห็นวันที่แทนที่จะเห็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการ เลือกเซลล์ แล้วบนแท็บ หน้าแรก เลือก ทั่วไป

  • บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือก ทั่วไป

เพิ่มตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

การอ้างอิงเซลล์จะนำตัวอักษรของคอลัมน์และตัวเลขในแถวมารวมกัน เช่น A1 หรือ F345 เมื่อคุณใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตรแทนค่าในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตร

 1. พิมพ์ตัวเลข เช่น 5 ในเซลล์ C1 พิมพ์หมายเลขอื่น เช่น 3 ใน D1

 2. ในเซลล์ E1 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 3. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ C1+D1

 4. กด RETURN

  ใส่สูตรในเซลล์ และสูตรแสดงอยู่ในแถบสูตร

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 8

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ C1 หรือ D1 แล้วกดแป้น RETURN ค่าของ E1 จะเปลี่ยนแปลง แม้คุณไม่ได้เปลี่ยนสูตรก็ตาม

  • ถ้าคุณเห็นวันที่แทนที่จะเห็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการ เลือกเซลล์ แล้วบนแท็บ หน้าแรก เลือก ทั่วไป

ดูผลรวมอย่างรวดเร็วจากแถวหรือคอลัมน์

 1. พิมพ์ตัวเลขสองสามตัวในคอลัมน์ หรือในแถว จากนั้นเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณใส่ข้อมูลเมื่อสักครู่

 2. บนแบบ แถบสถานะ ค้นหาค่าที่อยู่ถัดจาก Sum ผลรวมเท่า 86

  เลือกคอลัมน์ของตัวเลขเพื่อดูผลรวมที่ด้านล่างของหน้า

ลบตัวเลขสองตัวขึ้นไปในเซลล์เดียว

 1. คลิกเซลล์เปล่า แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ตัวเลขสองสามตัวแล้วคั่นด้วยเครื่องหมายลบ (-)

  ตัวอย่างเช่น 50-10-5-3

 3. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 32

ลบตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

การอ้างอิงเซลล์จะนำตัวอักษรของคอลัมน์และตัวเลขในแถวมารวมกัน เช่น A1 หรือ F345 เมื่อคุณใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตรแทนค่าในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตร

 1. พิมพ์ตัวเลขหนึ่งตัวในเซลล์ C1 และ D1

  ตัวอย่างเช่น 5 และ 3

 2. ในเซลล์ E1 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 3. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ C1-D1

  ใส่สูตรในเซลล์ และสูตรแสดงอยู่ในแถบสูตร

 4. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 2

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ C1 หรือ D1 แล้วกดแป้น RETURN ค่าของ E1 จะเปลี่ยนแปลง แม้คุณไม่ได้เปลี่ยนสูตรก็ตาม

  • ถ้าคุณเห็นวันที่แทนที่จะเห็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการ เลือกเซลล์ แล้วบนแท็บ หน้าแรก เลือก ทั่วไป

เพิ่มตัวเลขสองตัวขึ้นไปในเซลล์เดียว

 1. คลิกเซลล์เปล่า แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. หลังเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ตัวเลขสองสามตัวและคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+)

  ตัวอย่างเช่น 50+10+5+3

 3. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 68

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเห็นวันที่แทนผลลัพธ์ที่คุณคาด เลือกเซลล์ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข คลิ กทั่วไป บนเมนูป็อปอัพ

เพิ่มตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

การอ้างอิงเซลล์จะนำตัวอักษรของคอลัมน์และตัวเลขในแถวมารวมกัน เช่น A1 หรือ F345 เมื่อคุณใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตรแทนค่าในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตร

 1. พิมพ์ตัวเลข เช่น 5 ในเซลล์ C1 พิมพ์หมายเลขอื่น เช่น 3 ใน D1

 2. ในเซลล์ E1 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 3. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ C1+D1

 4. กด RETURN

  การบวกที่มีการอ้างอิงเซลล์

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 8

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ C1 หรือ D1 แล้วกดแป้น RETURN ค่าของ E1 จะเปลี่ยนแปลง แม้คุณไม่ได้เปลี่ยนสูตรก็ตาม

  • ถ้าคุณเห็นวันที่แทนผลลัพธ์ที่คุณคาด เลือกเซลล์ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข คลิ กทั่วไป บนเมนูป็อปอัพ

ดูผลรวมอย่างรวดเร็วจากแถวหรือคอลัมน์

 1. พิมพ์ตัวเลขสองสามตัวในคอลัมน์ หรือในแถว จากนั้นเลือกช่วงของเซลล์ที่คุณใส่ข้อมูลเมื่อสักครู่

 2. บนด้านแถบสถานะ ดูที่ค่าถัดSum = ผลรวมเป็น 86

  ผลรวมในแถบสถานะ

  ถ้าคุณไม่เห็นแถบสถานะ บนเมนูมุมมอง คลิกแถบสถานะ

ลบตัวเลขสองตัวขึ้นไปในเซลล์เดียว

 1. คลิกเซลล์เปล่า แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ตัวเลขสองสามตัวแล้วคั่นด้วยเครื่องหมายลบ (-)

  ตัวอย่างเช่น 50-10-5-3

 3. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวเลขตามตัวอย่าง ผลลัพธ์คือ 32

ลบตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

การอ้างอิงเซลล์จะนำตัวอักษรของคอลัมน์และตัวเลขในแถวมารวมกัน เช่น A1 หรือ F345 เมื่อคุณใช้การอ้างอิงเซลล์ในสูตรแทนค่าในเซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนค่าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตร

 1. พิมพ์ตัวเลขหนึ่งตัวในเซลล์ C1 และ D1

  ตัวอย่างเช่น 5 และ 3

 2. ในเซลล์ E1 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 3. ถัดจากเครื่องหมายเท่ากับ พิมพ์ C1-D1

  การลบที่มีการอ้างอิงเซลล์

 4. กด RETURN

  ถ้าคุณใช้ตัวอย่างจำนวน ผลลัพธ์เป็น -2

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณเปลี่ยนค่าในเซลล์ C1 หรือ D1 แล้วกดแป้น RETURN ค่าของ E1 จะเปลี่ยนแปลง แม้คุณไม่ได้เปลี่ยนสูตรก็ตาม

  • ถ้าคุณเห็นวันที่แทนผลลัพธ์ที่คุณคาด เลือกเซลล์ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข คลิ กทั่วไป บนเมนูป็อปอัพ

ดูเพิ่มเติม

ตัวดำเนินการและลำดับของการดำเนินการคำนวณ

เพิ่มหรือลบวันที่

ลบเวลา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×