การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Visio

เพิ่มและเชื่อมต่อรูปร่าง

เพิ่มและเชื่อมต่อรูปร่างใน Visio

เพิ่มรูปร่าง

 1. เลือกประเภทในบานหน้าต่าง รูปร่าง:

  รูปร่างเพิ่มเติม, รูปร่างด่วน, ...

 2. เลือกรูปร่าง และลากมายังหน้ารูปวาด

สกรีนช็อตของบานหน้าต่าง รูปร่าง สำหรับไดอะแกรม วิศวกรรมไฟฟ้า

เพิ่ม และเชื่อมต่อรูปร่างโดยอัตโนมัติ

 1. ชี้ไปยังรูปร่างจนกว่าลูกศร เชื่อมต่ออัตโนมัติ จะปรากฏรอบๆ รูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นลูกศร เชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้เลือก มุมมอง > เชื่อมต่ออัตโนมัติ

 2. ชี้ไปที่ลูกศรที่ชี้ทิศทางที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วเลือกรูปร่างจากแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

  ถ้าคุณต้องการรูปร่างที่ไม่อยู่บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก ให้ลากรูปร่างจากบานหน้าต่าง รูปร่างไปยังลูกศร เชื่อมต่ออัตโนมัติ

สกรีนช็อตสำหรับบานหน้าต่าง รูปร่าง และบานหน้าต่างไดอะแกรมที่แสดงรูปร่าง ลูกศรเชื่อมต่ออัตโนมัติ และแถบเครื่องมือขนาดเล็ก

เชื่อมต่อรูปร่าง

 1. เลือก หน้าแรก > ตัวเชื่อมต่อ

 2. ลากตัวเชื่อมต่อจากรูปร่างหนึ่งไปยังอีกรูปร่างหนึ่ง

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก เครื่องมือตัวชี้

เครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ จะเชื่อมต่อกับรูปร่างต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่อแบบจุดที่ปลายแต่ละข้าง

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. พิมพ์ข้อความ

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิกภายนอกรูปร่าง หรือกด Esc

สกรีนช็อตของสองรูปร่างบนหน้าไดอะแกรม โดยรูปร่างหนึ่งเปิดใช้งานสำหรับรายการข้อความ
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×