หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ใช้ Word สำหรับโรงเรียน
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ใช้ Word สำหรับโรงเรียน

เยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า ให้วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้า แล้วกดแป้น Tab เมื่อคุณกด Enter เพื่อเริ่มย่อหน้าถัดไป บรรทัดแรกจะถูกเยื้อง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการเยื้องสําหรับย่อหน้าที่เขียนไว้แล้ว ให้ใช้วิธีการกดแป้น Tab บนย่อหน้าแรก ตามที่อธิบายไว้ด้านบน จากนั้นวางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป กด Backspace แล้วกด Enter ทําซ้ํากระบวนการสําหรับย่อหน้าถัดไป

การเยื้องบรรทัดแรกตามค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณต้องการการเยื้องบรรทัดแรกเสมอ ให้ปรับเปลี่ยนสไตล์ ปกติ ดังนี้

 1. วางเคอร์เซอร์ที่ตําแหน่งใดก็ได้ในย่อหน้า

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกขวาที่สไตล์ ปกติ แล้วเลือก ปรับเปลี่ยน

  คลิกขวาที่สไตล์ ปกติ แล้วเลือก ปรับเปลี่ยน
 3. เลือก รูปแบบ แล้วเลือก ย่อหน้า

  เลือก รูปแบบ แล้วเลือก ย่อหน้า
 4. บนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ภายใต้ การเยื้อง ให้เลือก บรรทัดแรก

  ตัวเลือก เยื้องบรรทัดแรก ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า
 5. เลือก ตกลง

 6. เลือก ตกลง อีกครั้ง

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการการเยื้องบรรทัดแรกทุกครั้งที่คุณเริ่มเอกสารใหม่ ให้เลือกตัวเลือก เอกสารใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตนี้ ก่อนที่คุณจะเลือก ตกลง
  เอกสารใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตนี้ - ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ปรับเปลี่ยนสไตล์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×