เริ่มต้นใช้งานด่วน: การกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

คุณสามารถค้นหาค่าได้อย่างรวดเร็วโดยการกรองข้อมูลในเวิร์กชีต คุณสามารถกรองข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ตัวกรองไม่เพียงให้คุณควบคุมสิ่งที่ต้องการดูเท่านั้น ยังรวมถึงสิ่งที่ต้องการไม่รวมในข้อมูลด้วย คุณสามารถกรองตามตัวเลือกที่คุณสร้างจากรายการ หรือคุณสามารถสร้างตัวกรองเฉพาะเพื่อเน้นเฉพาะข้อมูลที่แม่นยำที่คุณต้องการดู

คุณสามารถค้นหาข้อความและตัวเลขเมื่อกรองข้อมูลโดยใช้กล่อง ค้นหา ในส่วนติดต่อตัวกรอง

เมื่อคุณกรองข้อมูล แถวทั้งหมดจะถูกซ่อนถ้าค่าในคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ไม่ตรงกับเงื่อนไขการกรองข้อมูล คุณสามารถกรองตามค่าตัวเลขหรือข้อความ หรือกรองตามสีของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบสีที่ใช้กับพื้นหลังหรือข้อความของเซลล์เหล่านั้น

วิธีการ

รูปไอคอน

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง    

ตัวอย่างของข้อมูลที่เลือกเพื่อเรียงลำดับใน Excel

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ตัวกรอง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 2. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อแสดงรายการที่คุณสามารถเลือกตัวกรองได้

  หมายเหตุ    Microsoft Excel แสดงตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองข้อความ ในรายการโดยขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลในคอลัมน์

รูปไอคอน

กรองโดยการเลือกค่าหรือการค้นหา    

การเลือกค่าจากรายการและการค้นหาเป็นวิธีการกรองที่รวดเร็วที่สุด เมื่อคุณคลิกลูกศรในคอลัมน์ที่เปิดใช้การกรอง ค่าทั้งหมดในคอลัมน์นั้นจะปรากฏขึ้นในรายการ

การกรองข้อมูล

1. ใช้กล่องค้นหา เพื่อใส่ข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการค้นหา

2. เลือกและยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงค่าที่พบในคอลัมน์ของข้อมูล

3. ใช้เกณฑ์ขั้นสูงเพื่อค้นหาค่าที่ตรงกับเงื่อนไขที่ระบุ

 1. เมื่อต้องการเลือกตามค่า ในรายการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย (เลือกทั้งหมด) วิธีนี้จะนำเครื่องหมายถูกออกจากกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด จากนั้น เลือกเฉพาะค่าคุณต้องการดู แล้วคลิก ตกลง เพื่อดูผลลัพธ์

 2. เมื่อต้องการค้นหาข้อความในคอลัมน์ ใส่ข้อความหรือตัวเลขในกล่อง ค้นหา หรือคุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) กด Enter เพื่อดูผลลัพธ์

รูปไอคอน

กรองข้อมูลโดยการระบุเงื่อนไข    

โดยการระบุเงื่อนไข คุณสามารถสร้างตัวกรองแบบกำหนดเองที่ทำข้อมูลให้เจาะจงในแบบที่คุณต้องการโดยเฉพาะได้ คุณทำสิ่งนี้ได้โดยการสร้างตัวกรอง ถ้าคุณเคยคิวรีข้อมูลในฐานข้อมูล ลักษณะการทำงานจะเหมือนกัน

 1. เลือกที่ ตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองข้อความ ในรายการ เมนูจะปรากฏขึ้นอนุญาตให้คุณกรองตามเงื่อนไขต่างๆ

 2. เลือกเงื่อนไข แล้วเลือกหรือใส่เกณฑ์ คลิกปุ่ม และ เพื่อรวมเกณฑ์ (หมายถึงผลการค้นหาต้องตรงตามเกณฑ์อย่างน้อยสองเกณฑ์) และปุ่ม หรือ เพื่อระบุว่าผลการค้นหาควรตรงตามเกณฑ์อย่างน้อยเพียงหนึ่งเกณฑ์จากหลายเกณฑ์

 3. คลิก ตกลง เพื่อใช้งานตัวกรอง และรับผลลัพธ์การค้นหาที่คุณคาดหวัง

ขั้นตอนต่อไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×