เริ่มต้นใช้งานด่วน: ใช้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแสดงตน

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วนี้จะอธิบายพื้นฐานสำหรับการสื่อสารโดยใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสารของ Microsoft® Lync™ Online ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีใช้ Lync Online เพื่อให้ง่ายต่อการโต้ตอบและการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นภายในสถานที่ทำงานของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ลงชื่อเข้าใช้และเริ่มต้นใช้งาน

ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อของคุณให้เป็นแบบส่วนตัว

เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพของคุณ

ซ่อนรูปภาพของที่ติดต่อของคุณ

ซ่อนหรือเปลี่ยนรูปภาพของคุณ

สร้างรายการที่ติดต่อของคุณ

ติดต่อหากันด้วย IM

ลงชื่อเข้าใช้และเริ่มต้นใช้งาน

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบเครือข่ายขององค์กรของคุณแล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยการเริ่มต้น Lync

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Microsoft Lync จากนั้นคลิก Microsoft Lync Online เมื่อหน้าต่างหลักของ Lync เปิดขึ้น ถ้าคุณเห็นชื่อและสถานะการแสดงตนของคุณ นั่นหมายความว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว

 2. คลิกที่เมนูความพร้อมใช้งาน แล้วคลิกที่สถานะการแสดงตนของคุณ หรือคลิก ตั้งค่าสถานะใหม่ เพื่อให้ Lync ตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติโดยยึดตามกิจกรรมและปฏิทิน Microsoft® Outlook® ของคุณ

สถานะการแสดงตนของ Lync

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สถานะการแสดงตนแต่ละตัว

คำอธิบาย

สถานะ Lync ว่าง ว่าง

คุณกำลังออนไลน์และสามารถติดต่อได้

สถานะ Lync ไม่ว่าง ไม่ว่าง

คุณกำลังโทรผ่าน Lync หรือคุณกำลังอยู่ในการประชุมตามกำหนดการในปฏิทิน Outlook ของคุณ และไม่ต้องการถูกขัดจังหวะ

สถานะ Lync ห้ามรบกวน ห้ามรบกวน

คุณไม่ต้องการถูกรบกวนและจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาที่ส่งมาจากผู้ที่อยู่ใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณเท่านั้น

สถานะ Lync ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมา

คุณไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ครู่หนึ่ง

สถานะ Lync ไม่อยู่ แสดงเป็นไม่อยู่

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง (15 นาทีตามค่าเริ่มต้น)

สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณไม่ได้ทำงานอยู่และไม่ว่างสำหรับการติดต่อ

สถานะ Lync ออฟไลน์ ออฟไลน์

คุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ สถานะของคุณจะปรากฏเป็นออฟไลน์กับบุคคลที่คุณได้บล็อกไม่ให้เห็นการแสดงตนของคุณ

สถานะ Lync ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ ไม่ทราบ

สถานะของคุณแสดงเป็นไม่ทราบ โดยสถานะของคุณอาจจะปรากฏเป็นไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ถ้าบุคคลอื่นไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM)

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อของคุณให้เป็นแบบส่วนตัว

คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการแสดงตนของคุณให้เป็นแบบส่วนตัวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณและทำให้มองเห็นได้เฉพาะที่ติดต่อที่ใกล้ชิดเท่านั้น

 1. เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าคุณจะอยู่ที่ใดวันนี้ ในเมนูตำแหน่งที่ตั้งให้คลิก แสดงตำแหน่งที่ตั้งของฉันต่อบุคคลอื่น

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Lync

 1. เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังบัตรข้อมูลที่ติดต่อของคุณให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก โทรศัพท์มือถือ

 2. คลิกปุ่มสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเพิ่ม (เช่น โทรศัพท์ที่ทำงาน หรือ โทรศัพท์มือถือ)

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ ให้พิมพ์หมายเลข แล้วคลิก ตกลง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของฉัน แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับบุคคลที่คุณต้องการให้เห็นหมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล ให้คลิกขวาที่ชื่อของที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ แล้วคลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก เพื่อนและครอบครัว

ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อในแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่ารูปภาพของคุณ

คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการให้แสดงรูปภาพของที่ติดต่อของคุณหรือไม่ คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปภาพของคุณ หรือเลือกไม่ให้แสดงได้

ซ่อนรูปภาพของที่ติดต่อของคุณ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนบุคคล

 3. ภายใต้ แสดงรูปถ่าย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปถ่ายของที่ติดต่อ เพื่อซ่อนรูปภาพของบุคคลอื่น แล้วคลิก ตกลง

ไม่ต้องแสดงรูปถ่าย

ซ่อนหรือเปลี่ยนรูปภาพของคุณ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก คลิก รูปภาพของฉัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการซ่อนรูปภาพของคุณ ให้คลิก ไม่ต้องแสดงรูปภาพของฉัน

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพของคุณ ให้คลิก แสดงรูปภาพจากที่อยู่เว็บ แล้วพิมพ์ที่อยู่ของไซต์รูปถ่าย (เช่น OneDrive หรือ Facebook) รวมถึงชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม เชื่อมต่อกับรูปภาพ

เปลี่ยนรูปถ่ายของคุณ

หมายเหตุ:  ไฟล์ต้องมีขนาดน้อยกว่า 30 กิโลไบต์ ถ้ารูปถ่ายที่คุณต้องการมีขนาดใหญ่กว่า 30 กิโลไบต์ ให้ดูที่ เตรียมรูปภาพสำหรับ Lync Online

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการที่ติดต่อของคุณ

เพิ่มบุคคลลงใน รายการที่ติดต่อ ของคุณถ้าคุณจะต้องติดต่อกับบุคคลดังกล่าวบ่อยครั้ง หรือถ้าคุณเพียงแค่ต้องการติดตามบุคคลนั้น

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลหรือที่อยู่อีเมลในเขตข้อมูลการค้นหา

 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาที่บุคคล

 3. (ทำหรือไม่ก็ได้) ถ้าคุณจะต้องติดต่อบุคคลนี้บ่อยๆ ให้คลิก ตรึงที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

 4. เพิ่มลงในกลุ่มด้วยการคลิก เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ จากนั้นคลิกที่ชื่อกลุ่ม หรือถ้าคุณยังไม่ได้สร้างกลุ่ม ให้คลิก เพิ่มลงในกลุ่มใหม่ แล้วตั้งชื่อกลุ่มนั้น คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่ออื่นๆ ลงในกลุ่มนี้ได้ในภายหลัง

เพิ่มในที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ติดต่อหากันด้วย IM

มีหลายวิธีในการเริ่มต้นการสนทนา IM กับบุคคลหรือกลุ่มในรายการที่ติดต่อของคุณ จากรายการที่ติดต่อของคุณหรือจากผลลัพธ์การค้นหา ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ดับเบิลคลิกที่ที่ติดต่อ

 • ชี้ไปที่รูปภาพของบุคคลนั้น เมื่อบัตรที่ติดต่อเปิดขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม IM

 • ชี้ไปที่กลุ่มในรายการที่ติดต่อของคุณ และเมื่อบัตรข้อมูลที่ติดต่อของกลุ่มปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม IM เพื่อส่งข้อความไปยังทุกคนในกลุ่ม

  Communicator

เมื่อต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการสนทนา IM ให้ทำดังนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้ลากชื่อที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ แล้วปล่อยรายการนั้นลงในหน้าต่างการสนทนา เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อจากภายนอกองค์กรของคุณ (บุคคลที่คุณไม่สามารถ IM ไปหาได้) มายังการสนทนาโดยอีเมล ให้ไปที่ในหน้าต่างการสนทนา คลิกเมนู ตัวเลือกบุคคล แล้วคลิก เชิญทางอีเมล

เชิญทางอีเมล

 1. เมื่อต้องการเข้าร่วม ให้คลิกที่ลิงก์ในข้อความอีเมล (ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ไม่ว่าจะมี Lync ติดตั้งอยู่หรือไม่)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×