เริ่มต้นใช้งานด่วน: ใช้ Lync 2010 Attendant

คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วนนี้อธิบายงานที่ทำโดยทั่วไปที่คุณจะทำเมื่อใช้ซอฟต์แวร์การสื่อสาร Microsoft® Lync™ 2010 Attendant

คุณต้องการทำสิ่งใด

นำทางในหน้าต่างหลัก

โทรออกและรับสาย

โทรออก

รับสาย

โทรศัพท์โดยใช้หมายเลข

การจดบันทึกระหว่างการสนทนา

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เพิ่มที่ติดต่อระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

ค้นหาที่ติดต่อ

เรียงลำดับที่ติดต่อ

โอนสาย

สลับอุปกรณ์เสียงของคุณ

นำทางในหน้าต่างหลัก

หน้าต่างหลักมีสองส่วน: พื้นที่การสนทนาและรายการที่ติดต่อ พื้นที่การสนทนาคือที่ซึ่งคุณจัดการสายโทรเข้า การสนทนาที่ดำเนินอยู่ และการสนทนาที่รอดำเนินการ (พักสาย)

เค้าโครงของหน้าต่าง Attendant

ด้านบนของหน้า

โทรออกและรับสาย

Lync 2010 Attendant เป็นส่วนติดต่อที่เรียบง่ายสำหรับการโทรออกและรับสาย คุณยังสามารถรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้ในระหว่างการโทร

โทรออก

ถ้าต้องการโทรออกหาบุคคลในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อ หรือคลิกปุ่มโทรศัพท์ถัดจากชื่อบุคคลนั้น

โทรออก

รับสาย

เมื่อมีคนโทรหาคุณ จะมีการแจ้งเตือนปรากฏในพื้นที่ขาเข้าของหน้าต่างหลัก เมื่อต้องการรับสาย ให้คลิกสองครั้งที่ใดก็ได้บนการแจ้ง

การเตือนสายเข้า

โทรศัพท์โดยใช้หมายเลข

ป้อนหมายเลขในกล่องค้นหา จากนั้นคลิกสองครั้งที่ผลการค้นหา

เรียกหมายเลข

ด้านบนของหน้า

การจดบันทึกระหว่างการสนทนา

คุณสามารถจดบันทึกระหว่างการสนทนาเพื่อจดจำเรื่องสำคัญ เมื่อสิ้นสุดการสนทนา คุณสามารถบันทึกบันทึกย่อนี้ด้วยการส่งในข้อความอีเมล

 1. ถ้าจำเป็น ให้คลิกปุ่ม บันทึกย่อ

 2. คลิกที่ใดก็ได้ในพื้นที่บันทึกย่อ และพิมพ์บันทึกย่อ

 3. เมื่อต้องการส่งบันทึกย่อในข้อความอีเมล ให้คลิก ส่งบันทึกย่อ

หมายเหตุ:  บันทึกย่อของคุณจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของประวัติการสนทนาโดยอัตโนมัติ ถ้าเปิดใช้งานไว้ใต้ ตัวเลือก

ในระหว่างการโทร

ด้านบนของหน้า

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

คุณสามารถเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์กับที่ติดต่อหลายคนได้ในการสนทนา

 1. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการเชิญจากรายการที่ติดต่อ กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้เพื่อเลือกที่ติดต่อหลายราย

 2. คลิกขวาที่ติดต่อที่เลือกไว้หนึ่งราย

 3. คลิก เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เพิ่มที่ติดต่อระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

 1. ในพื้นที่การประชุมหรือหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม

การควบคุมการโทร

 1. คลิกสองครั้งที่ชื่อที่ติดต่อ หรือลากที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อเข้าสู่พื้นที่การประชุม นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือด้วยการใช้แป้นตัวเลขได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

ค้นหาที่ติดต่อ

คุณสามารถค้นหาที่ติดต่อด้วยการพิมพ์ชื่อของที่ติดต่อนั้นในกล่องค้นหา ขณะที่พิมพ์ ชื่อที่ตรงกันจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา

 1. พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อในกล่องค้นหา

 2. ค้นหาชื่อในรายการผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ:  การค้นหาอาจต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีเพื่อทำดัชนีเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับที่ติดต่อ

คุณสามารถเรียงลำดับที่ติดต่อตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ชื่อที่แสดง สถานะการติดต่อ หรือบริษัท การเรียงลำดับที่ติดต่อจะทำให้จัดระเบียบ ค้นหา และติดต่อกับเพื่อนร่วมทีมของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 1. ที่ด้านบนของรายการที่ติดต่อ ให้คลิกลูกศรถัดจาก จัดเรียงตาม ลำดับการเรียงเริ่มต้นใน Attendant คือ ชื่อที่แสดง

 2. ในรายการแบบหล่นลง ให้เลือกเกณฑ์การเรียงลำดับ (เช่น สถานะการติดต่อ)

หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถซ่อนที่ติดต่อที่มีสถานะออฟไลน์หรือไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่

ด้านบนของหน้า

โอนสาย

คุณสามารถโอนสายไปยังที่ติดต่ออีกรายหรือไปยังอีกหมายเลขด้วยการทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกปุ่ม โอน นอกจากนี้คุณสามารถพักสายของผู้โทรก่อนที่จะโอนสาย เพื่อให้อีกฝ่ายไม่ได้ยินเสียงใดๆ ระหว่างการโอน

 2. คลิกสองครั้งที่ชื่อในรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการโอนสายการโทรไป

การโทรจะหายไปจากหน้าต่างการสนทนา ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏถ้าการโอนไม่สำเร็จ

การควบคุมการโทร

ด้านบนของหน้า

สลับอุปกรณ์เสียงของคุณ

เมื่อคุณอยู่ในการสนทนาด้วยเสียง คุณสามารถสลับอุปกรณ์เสียงได้โดยไม่ขัดจังหวะการสนทนา

 1. จากแถบเครื่องมือใกล้ส่วนบน ให้คลิกปุ่ม อุปกรณ์ปัจจุบัน

 2. จากรายการแบบหล่นลง ให้เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม

ตัวเลือกเสียง

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×