เริ่มต้นใช้งาน OneNote ใหม่

ในการตอบสนองต่อคำติชมที่เราได้รับจากลูกค้า เราได้ทำการปรับปรุงหลายอย่างของส่วนติดต่อการนำทางใน OneNote เวอร์ชันใหม่ล่าสุด บทความนี้ประกอบด้วยเคล็ดลับเพื่อช่วยให้คุณเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ฟีเจอร์การนำทางแบบใหม่ที่ระบุไว้ด้านล่างจะถูกนำออกไปยัง OneNote สำหรับ Windows 10 และ OneNote for Mac และจะมาถึง OneNote สำหรับเว็บ และ OneNote สำหรับ iPad ได้แล้วในเร็วๆนี้ ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานการอัปเดตแอป OneNote หรือ Office โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจหาการอัปเดตที่พร้อมใช้ด้วยตัวเอง ถ้าคุณต้องการเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ OneNote ก่อนใคร โปรดพิจารณาเข้าร่วม Office Insider

เค้าโครงง่ายขึ้น พร้อมให้พื้นที่ว่างเพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อของคุณ

หน้าต่างแอป OneNote เวอร์ชันสำหรับ Windows และ Mac มีพื้นที่บันทึกย่อเพิ่มเติมโดยให้วิธีการควบคุมส่วนติดต่อการนำทางที่ง่ายขึ้นแล้ว คุณสามารถเลือกแสดงบานหน้าต่างการนำทางของบันทึกย่อ ส่วน และหน้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการ จากนั้นซ่อนไว้อีกครั้งเมื่อทำงานเสร็จสิ้น ทำให้คุณมีเวลาเน้นกับการทำงาน การคิด และแนวคิดของคุณมากขึ้น


แถบการนำทางใน OneNote สำหรับ Windows 10

 • ปุ่มการนำทางจะสลับบานหน้าต่างนำทางบน ( ปุ่มการนำทางเปิดอยู่ใน OneNote สำหรับ Windows 10 ) หรือปิด ( ปุ่มการนำทางปิดอยู่ใน OneNote สำหรับ Windows 10 ) คลิกปุ่มเพื่อแสดงลำดับชั้นของสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ เพื่อสลับไปมาระหว่างหน้า ส่วน และสมุดบันทึก หรือเพื่อสร้างและจัดระเบียบส่วน หน้า และสมุดบันทึก คลิกที่ปุ่มอีกครั้งเพื่อซ่อนบานหน้าต่างการนำทาง แล้วย้อนกลับไปยังหน้าปัจจุบัน

 • ปุ่มค้นหามีจุดเข้าใช้งานเพื่อค้นหาคำสำคัญและวลีในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงในบันทึกย่อของคุณหรือข้ามสมุดบันทึกทั้งหมดของคุณ นอกเหนือจากข้อความแล้ว คุณยังสามารถค้นหาแท็กที่คุณนำไปใช้กับบันทึกย่อที่เลือกได้ คลิกที่ผลลัพธ์การค้นหาในรายการเพื่อข้ามไปยังตำแหน่งที่ตั้งในบันทึกย่อของคุณ

 • ปุ่มบันทึกย่อล่าสุด แสดงรายการตามลำดับเวลาของหน้าที่คุณเพิ่งดูหรือแก้ไข รวมไปถึงส่วนและสมุดบันทึกที่อยู่ในหน้าเหล่านั้น การดำเนินการนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการสลับไปมาระหว่างหน้าในส่วนต่างๆหรือสมุดบันทึกที่แตกต่างกันอย่างรวดเร็วหรือเมื่อคุณต้องการดำเนินการบันทึกย่อบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นอย่างรวดเร็ว

  เคล็ดลับ: ขณะนี้ปุ่มบันทึกย่อล่าสุดพร้อมใช้งานเฉพาะใน OneNote สำหรับ Windows 10 เท่านั้น อย่างไรก็ตามถ้าคุณกำลังใช้ OneNote for Mac คุณสามารถเรียกดูบันทึกย่อล่าสุดได้อย่างง่ายดายโดยการคลิกไฟล์>เปิดล่าสุดบนแถบเมนู

เข้าถึงสมุดบันทึก ส่วน และหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณเคยใช้ OneNote บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ แอปจะเปิดสมุดบันทึกและหน้าที่คุณทำงานล่าสุดขึ้นมา

เมื่อต้องการดูลำดับชั้นของสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณให้คลิกปุ่มนำทาง ปุ่มการนำทางปิดอยู่ใน OneNote สำหรับ Windows 10 ใกล้กับด้านบนซ้ายของหน้าต่างแอป OneNote หน้าและส่วนต่างๆ ในสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณจะแสดงในบานหน้าต่างนำทางสองบาน คือแสดงส่วนในบานหน้าต่างทางซ้าย และแสดงหน้าในบานหน้าต่างทางขวา เมื่อต้องการสลับไปยังส่วนหรือหน้าอื่นๆ ให้คลิกที่ชื่อของส่วนหรือหน้านั้น

ส่วนและหน้าใน OneNote สำหรับ Windows 10

เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกขวา (Windows) หรือคลิก Control (Mac) ที่ชื่อของหน้าหรือส่วน จากนั้นเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมบนเมนูที่ปรากฏขึ้น

เมื่อต้องการสลับไปยังสมุดบันทึกอื่นที่คุณเปิดก่อนหน้านั้น ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลงของ สมุดบันทึก ที่ปรากฏเหนือรายการส่วนและหน้า

การขยายรายการสมุดบันทึกใน OneNote สำหรับ Windows 10

ในรายการ สมุดบันทึก ที่เปิดขึ้น ให้คลิกชื่อของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปิด ถ้าไม่มีสมุดบันทึกอื่นแสดงในรายการ หรือคุณไม่เห็นสมุดบันทึกที่ต้องการ ให้คลิก สมุดบันทึกเพิ่มเติม เพื่อเปิดสมุดบันทึกเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานในบัญชีผู้ใช้ระบบคลาวดที่คุณใช้้เข้าสู่ระบบใน OneNote ขณะนั้น

รายการสมุดบันทึกใน OneNote สำหรับ Windows 10

เคล็ดลับ: ถ้าสมุดบันทึกคุณต้องการอยู่บนบัญชีผู้ใช้อื่น ให้ดูหัวข้อ สลับระหว่างบัญชีสำหรับที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโรงเรียนของคุณ ภายในบทความนี้

เพิ่มส่วน หน้า และสมุดบันทึกใหม่

สมุดบันทึกใน OneNote มีปริมาณเนื้อที่ว่างไม่จำกัด คุณสามารถเพิ่มหน้าหรือส่วนเพิ่มเติมไปยังสมุดบันทึกใดๆ ได้ และสามารถเพิ่มสมุดบันทึกใหม่เพื่อแยกงานของคุณตามหัวข้อและโครงการ หรือตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณจดบันทึกย่อ (เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือ ที่ทำงาน)

เริ่มต้นด้วยการคลิกปุ่มนำทาง ปุ่มการนำทางปิดอยู่ใน OneNote สำหรับ Windows 10 เพื่อแสดงบานหน้าต่างนำทางแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ในสมุดบันทึกปัจจุบัน ให้คลิกปุ่มเพิ่มส่วนที่ด้านล่างของรายการส่วน

 • เมื่อต้องการสร้างหน้าใหม่ในส่วนปัจจุบัน ให้คลิกปุ่ม เพิ่มหน้า ที่ด้านล่างของรายการหน้า

 • เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลงของ สมุดบันทึก ที่ปรากฏเหนือรายการส่วนและหน้า ในรายการ สมุดบันทึก ที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม เพิ่มสมุดบันทึก

หมายเหตุ: ผู้ใช้ OneNote for Mac ยังสามารถใช้คำสั่ง แฟ้ม > ใหม่ บนแถบเมนูเพื่อสร้างส่วน หน้า และสมุดบันทึกใหม่ได้ นอกจากนี้ OneNote for Mac และ OneNote สำหรับ Windows 10 ยังให้คุณสร้างรายการใหม่โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องในตอนท้ายของบทความนี้

ปรับบานหน้าต่างนำทางให้มีความกว้างหรือแคบตามที่คุณต้องการ

คุณสามารถปรับขนาดบานหน้าต่างนำทางให้กว้างขึ้นหรือแคบลงได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะเป็นประโยชนเมื่อชื่อส่วนและหน้าของคุณมักแสดงขึ้นแบบถูกตัดทอน หรือเมื่อคุณต้องการเพิ่มพื้นที่บันทึกย่อให้ใหญ่ที่สุดในขณะมีแถบนำทางปรากฎขึ้น

การปรับขนาดบานหน้าต่างการนำทางใน OneNote สำหรับ Windows 10

 1. ย้ายตัวชี้เมาส์ผ่านขอบแนวตั้งไปยังด้านขวาของบานหน้าต่างนำทางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เมื่อตัวชี้ลูกศรสองหัวปรากฏ ให้คลิกแล้วลากขอบของบานหน้าต่างไปทางด้านซ้ายหรือขวาเพื่อให้ได้ความกว้างตามที่คุณต้องการ จากนั้นปล่อยปุ่มเมาส์

พบบันทึกย่อของคุณได้ทันที ไม่ว่าคุณจะเก็บไว้ที่ใด

ความลับที่ปกปิดไว้ที่ดีที่สุดของ OneNote คือความสามารถในการค้นหาเนื้อหาทั้งหมดของสมุดบันทึกใดๆ หรือแม้แต่สมุดบันทึกทั้งหมดได้ทันที

ตัวเลือกบานหน้าต่างค้นหาใน OneNote สำหรับ Windows 10

เริ่มต้นด้วยการคลิกปุ่ม ค้นหา เพื่อแสดงบานหน้าต่างค้นหา จากนั้นให้ทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ในกล่องค้นหาที่ด้านบน ให้พิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่ต้องการค้นหา ถ้าคุณเคยค้นหาสิ่งที่คล้ายกันมาก่อน คุณอาจเห็นการแนะนำของการค้นหาล่าสุดที่คุณสามารถคลิกได้อีกครั้ง

  เคล็ดลับ: ใน OneNote ทุกเวอร์ชัน คุณสามารถใช้เครื่องหมายอัญประกาศปิดล้อมวลีที่คุณพิมพ์ลงในกล่องค้นหา การทำเช่นนั้น แอปจะแสดงผลการค้นหารายการที่มีวลีนั้นออกมาทั้งหมดแทนการแสดงผลการค้นหาของคำเดียว

 • ตามค่าเริ่มต้น OneNote จะค้นหาข้อความคุณป้อนใน สมุดบันทึกทั้งหมดที่คุณเปิดอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าขอบเขตการค้นหาโดยเลือกที่จะค้นหาเฉพาะใน สมุดบันทึกปัจจุบัน เฉพาะใน ส่วนปัจจุบัน หรือเฉพาะใน หน้าปัจจุบัน ก็ได้ ใน OneNote สำหรับ Windows 10 ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลงของรายการใต้กล่องค้นหาเพื่อเลือกขอบเขตการค้นหา ใน OneNote for Mac ให้คลิกไอคอนกรวย จากนั้นเลือกขอบเขตการค้นหาจากเมนูที่ปรากฏขึ้น

 • ใต้กล่องค้นหาและการเลือกขอบเขตการค้นหา ให้คลิกที่ หน้า เพื่อดูผลลัพธ์การค้นหาที่พบในข้อความของบันทึกย่อของคุณ หรือคลิกที่ แท็ก เพื่อค้นหาเฉพาะภายในข้อความอธิบายแท็กบันทึกย่อของคุณที่นำไปใช้กับบันทึกย่อที่เลือก (เช่น "สำคัญ" หรือ "คำถาม")

 • ถ้าพบข้อความที่คุณค้นหา ข้อความนั้นจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา คลิกที่รายการผลลัพธ์ที่คุณต้องการดู แล้ว OneNote จะเปิดหน้านั้น เมื่อคุณเสร็จการตรวจสอบผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกปุ่ม ค้นหา อีกครั้งเพื่อปิดการนำทาง และกลับไปยังหน้าปัจจุบันของคุณ

เคล็ดลับ: ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหาใช่หรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง จากนั้นเปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการค้นหาบนบัญชีผู้ใช้นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ สลับระหว่างบัญชีสำหรับที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโรงเรียนของคุณ ในส่วนถัดไปด้านล่าง

สลับระหว่างบัญชีสำหรับที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโรงเรียนของคุณ

เมื่อต้องการให้สมุดบันทึกปรากฏในรายการสมุดบันทึกของคุณ หรือให้หน้าแสดงขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาในสมุดบันทึก คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีทีมีสมุดบันทึกนั้น และจะต้องเปิดสมุดบันทึกนั้นขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ถ้าสมุดบันทึกคุณต้องการไม่ได้ถูกเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ระบบคลาวด์ที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ คุณจะต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนไปยังบัญชีผู้ใช้อื่น

ผู้ใช้ OneNote สำหรับ Windows 10 ช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้ตลอดเวลาด้วยบัญชีหลายบัญชี ทั้งส่วนตัว ที่ทำงาน หรือโรงเรียน และนำทางไปมาระหว่างสมุดบันทึกของบัญชีต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

 • เมื่อต้องการดูหรือเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้กับ OneNote สำหรับ Windows 10 ให้คลิกปุ่มการตั้งค่าและเพิ่มเติมที่ การตั้งค่าและอื่นๆ ใน OneNote ที่มุมขวาบนของหน้าต่างแอปคลิกการตั้งค่าแล้วคลิกบัญชีผู้ใช้ ตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการปรากฏในรายการบัญชีที่เปิดขึ้น แล้วคลิก เพิ่มบัญชี ถ้าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่

 • เมื่อต้องการเอาบัญชีที่คุณไม่ต้องการใช้กับ OneNote ออก ให้คลิกเพื่อเลือกบัญชีนั้นในรายการ แล้วคลิก ลงชื่อออก เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เปิดสมุดบันทึกนั้นอีกครั้ง เราขอแนะนำให้เอาออกจากรายการสมุดบันทึกของคุณ สำหรับการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาชื่อของสมุดบันทึกคุณต้องการปิด จากนั้นคลิก ปิดสมุดบันทึก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ใน OneNote for Mac ให้คลิกOneNote > ลงชื่อออก บนแถบเมนูเพื่อลงชื่อออกจากบัญชีปัจจุบันของคุณ แล้วคลิกOneNote > ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีคุณต้องการ

กำหนดค่า OneNote ของคุณเองด้วยการกำหนดลักษณะแอป

ไม่ว่าคุณจะใช้ OneNote บนพีซี หรือบน Mac ก็ตาม คุณสามารถกำหนดประสบการณ์การใช้ OneNote ของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเลือกจากการกำหนดลักษณะของแอปที่พร้อมใช้งาน

 • ใน OneNote สำหรับ Windows 10 ให้คลิกปุ่มการตั้งค่าและเพิ่มเติมที่ การตั้งค่าและอื่นๆ ใน OneNote ที่มุมบนขวาของหน้าต่างแอปคลิกการตั้งค่าแล้วคลิกตัวเลือก

 • ใน OneNote for Mac ให้คลิก OneNote บนแถบเมนู แล้วคลิก การกำหนดลักษณะ

มีคำติชมเกี่ยวกับ OneNote ใหม่หรือไม่ โปรดบอกให้เราทราบ!

การปรับปรุงฟีเจอร์หลายรายการที่แสดงในบทความนี้เป็นผลลัพธ์โดยตรงมาจากคำติชมที่เราได้นับจากผู้ใช้ OneNote อย่างคุณ หลังจากที่คุณมีโอกาสทดลองใช้คุณฟีเจอร์เหล่านี้แล้ว โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อบอกให้เราทราบสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ OneNote และคำแนะนสำหรับการปรับปรุงให้ดีขึ้น คำติชมผลิตภัณฑ์ของคุณจะถูกส่งไปยังทีม OneNote และจะช่วยกำหนดอนาคตของแอปการจดบันทึกย่อที่ได้รับความนิยมของเรา

 • ใน OneNote สำหรับ Windows 10 ให้คลิกปุ่มการตั้งค่าและเพิ่มเติมที่ การตั้งค่าและอื่นๆ ใน OneNote ที่มุมบนขวาของหน้าต่างแอปคลิกการตั้งค่าแล้วคลิกคำติชม ใน Windows 10 แอป ฮับคำติชม จะเปิดขึ้นมาตามด้วยพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อให้ป้อนและส่งคำติชมของคุณ

 • ใน OneNote for Mac คลิกไอคอนหน้ายิ้มที่มุมบนขวาของหน้าต่างแอป จากนั้นทำตามพร้อมท์หน้าจอเพื่อป้อนและส่งคำติชมของคุณ

นอกจากนี้ ถ้าคุณมีคำติชมเกี่ยวกับบทความวิธีใช้นี้โดยเฉพาะ โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยการคลิกคำตอบของคำถาม "ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่" ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนไปที่จุดสิ้นสุดของข้อความ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณและขอบคุณสำหรับการใช้ OneNote

ขั้นตอนต่อไป

พร้อมที่จะเริ่มต้นใช้งาน OneNote แล้วใช่ไหม เรียนรู้พื้นฐานสำหรับเวอร์ชันที่คุณต้องการ:

ดูเพิ่มเติม

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง OneNote สำหรับ Windows 10 และ OneNote 2016

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote สำหรับ Windows 10

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×