เริ่มหรือเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ของ Lync

ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะแก้ไขได้ง่ายๆ โดยใช้อีเมลหรือ IM บางครั้งการสนทนานั้นดีกว่าและรวดเร็วกว่าในการอธิบายสถานการณ์ รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา หรือตัดสินใจ ใน Lync คุณสามารถดูสถานะของที่ติดต่อหรือที่ติดต่อหลายรายเพื่อโทรและเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ได้ในทันที

  1. จากหน้าจอเริ่มต้นของ Lync ให้เลือกไทล์ ที่ติดต่อ และปัดนิ้วลงข้างล่างหรือคลิกขวาที่ที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการให้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

  2. เลือก โทร จากคำสั่งของแอปที่แสดงโดยอัตโนมัติ

  3. การเชิญของคุณจะแสดงบนอุปกรณ์ของที่ติดต่อ และที่ติดต่อจะเข้าร่วมการประชุมได้หลังจากยอมรับการเชิญ

ถ้าคุณต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้ทำดังนี้

  1. ปัดนิ้วจากด้านล่างของหน้าต่างการโทรเข้ามาหรือคลิกขวาด้วยเมาส์ จากนั้นเลือก ผู้เข้าร่วม

  2. เลือก เชิญบุคคลเพิ่มเติม แล้วพิมพ์ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของที่ติดต่อที่คุณต้องการเชิญ¹

  3. จากผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการ แล้วเลือกเครื่องหมายบวก (+)

ถ้าคุณเลือกชื่อแล้ว การเชิญจะถูกส่งไปยังที่ติดต่อนั้น ที่ติดต่อนั้นจะเข้าร่วมการประชุมได้หลังจากยอมรับการเชิญ ถ้าคุณเลือกหมายเลขโทรศัพท์แล้ว การประชุมจะโทรหาที่ติดต่อด้วยหมายเลขโทรศัพท์นั้น

หน้าต่างการโทรจะแสดงปุ่มไมโครโฟนเพื่อปิด/เปิดเสียงของคุณเอง และปุ่มโทรศัพท์มือถือเพื่อจบการประชุมทางโทรศัพท์ เมื่อต้องการเข้าถึงคำสั่งอื่นๆ ในระหว่างการโทร ให้ปัดนิ้วจากด้านล่างของหน้าต่างการโทรหรือคลิกขวาด้วยเมาส์ แล้วทำดังต่อไปนี้

เมื่อจะทำสิ่งนี้

ให้ทำแบบนี้

เพิ่มวิดีโอ

เลือก วิดีโอ > เริ่มวิดีโอของฉัน

ซ่อนการแสดงตัวอย่างของคุณ

เลือก วิดีโอ > ซ่อนการแสดงตัวอย่างของฉัน

แชร์การแสดงตัวอย่างของคุณ

เลือก วิดีโอ > แสดงการแสดงตัวอย่างของฉัน

หยุดการแชร์วิดีโอของคุณ

เลือก วิดีโอ > หยุดวิดีโอของฉัน

ออกจากวิดีโอ²

เลือก วิดีโอ > ออกจากวิดีโอ

พักสายการโทร

เลือก เรียก > พักสาย

ดูหน้าจอการแชร์ในระหว่างการนำเสนอ

ปัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูพื้นที่แสดง ถ้าพื้นที่แสดงไม่พร้อมใช้งาน แต่เนื้อหากำลังถูกแชร์ ให้เลือก การนำเสนอ > แสดงพื้นที่แสดง

ซ่อนหน้าจอการแชร์ในระหว่างการนำเสนอ

เลือก การนำเสนอ > ซ่อนพื้นที่แสดง

นำเสนอเนื้อหา

เลือก การนำเสนอ > สลับแอปที่จะนำเสนอ คุณจะเห็นการแจ้งให้ทราบว่าการประชุมนี้จะปิดจาก Lync และเปิดอีกครั้งใน Lync 2013 หรือ Lync Web App จากนั้นคุณสามารถนำเสนองานจากแอปนั้นได้


¹ เมื่อต้องการเชิญที่ติดต่อโดยการโทรหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา บัญชีผู้ใช้ Lync ของคุณจะต้องถูกเปิดใช้งานสำหรับ Enterprise Voice การโทรถึงหมายเลขโทรศัพท์จะไม่มีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ Office 365

² ตัวเลือก ออกจากวิดีโอ จะหยุดตัวดึงข้อมูลวิดีโอของคุณทั้งหมด ซึ่งจะทำให้คุณไม่เห็นวิดีโอของผู้เข้าร่วม แต่คุณจะยังคงมีการประชุมเสียงอยู่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×