จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ตาราง

เรียงลำดับข้อมูลในตาราง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

ลองกันเลย!

การจัดเรียงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในการจัดการข้อมูล ใน Excel คุณสามารถจัดเรียงตารางของคุณตามคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ได้ โดยเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย หรือเรียงล 35 ก.

ก่อนที่คุณจะเรียงล.ก.

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่างในตาราง

 2. รับส่วนหัวของตารางในหนึ่งแถวทางด้านบน

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคอลัมน์ว่างอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ระหว่างตารางที่คุณต้องการเรียงล.ก. และข้อมูลอื่นๆ บนเวิร์กชีตที่ไม่อยู่ในตารางนั้น

เรียงล.ก. ตาราง

 1. เลือกเซลล์ภายในข้อมูล

 2. เลือกหน้าแรก>เรียง&ตัวกรองข้อมูล

  เรียงล&ตัวกรอง หรือเลือก ข้อมูล เพื่อเรียง>
  DATA-Sort&ตัวกรองข้อมูล

 3. เลือกตัวเลือก:

  • เรียงลไปหามาก ถึง ฮ - เรียงล8กคอลัมน์ที่เลือกจากน้อยไปหามาก

  • เรียงล.ย. Z ถึง ก - เรียงล.ก คอลัมน์ที่เลือกในล.ก.

  • เรียงล. งทางเอง - เรียงล.กข้อมูลในหลายคอลัมน์โดยการใช้เกณฑ์การเรียงล.งที่แตกต่างกัน

การเรียงล.งทางแบบเอง

 1. เลือก เรียง ล.ง.แบบปรับแต่งเอง

 2. เลือก เพิ่มระดับ
  เพิ่มระดับ

 3. For Column, select the column you want to Sort by from the drop-down, and then select the second column you Then by want to sort. ตัวอย่างเช่น เรียงล .งตาม แผนก แล้วตาม ด้วยสถานะ

 4. For Sort on, select Values.

 5. For Orderให้เลือกตัวเลือก เช่นA ถึง Z, จากน้อยที่สุดไปยังมากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด

 6. For each additional column that you want to sort by, repeat steps 2-5.

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบระดับ ให้เลือก ลบระดับ

 7. เลือกกล่องกา เครื่องหมาย ข้อมูลของของฉันมี ส่วนหัว ถ้าข้อมูลของคุณมีแถวส่วนหัว

 8. เลือก ตกลง

ยังไม่พอใช่ไหม

เรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×