เรียนรู้วิธีการจำกัดเกณฑ์การค้นหาเพื่อให้ได้การค้นหาที่ดีขึ้นใน Outlook

เรียนรู้วิธีการจำกัดเกณฑ์การค้นหาเพื่อให้ได้การค้นหาที่ดีขึ้นใน Outlook

คุณสามารถพิมพ์วลีจำนวนหนึ่งในกล่องค้นหาที่ด้านบนของรายการข้อความ Outlook นอกจากการค้นหาคำและวลีที่แตกต่างกัน คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ เครื่องหมายวรรคตอน และคำสำคัญต่างๆ เพื่อจำกัดผลลัพธ์การค้นหาของคุณได้

วิธีพื้นฐานที่สุดในการค้นหาคือพิมพ์เพียงคำหรือวลี Outlook จะใช้สิ่งที่เรียกว่าการจับคู่คำนำหน้าเมื่อค้นหา ดังนั้น ถ้าคุณพิมพ์ ray ลงในกล่องค้นหา Outlook จะส่งกลับข้อความที่มี ray, Ray, Raymond และ rays แต่ไม่ส่งกลับ disarray หรือ tray

พื้นฐานของการค้นหา

  • เมื่อคุณพิมพ์คำลงในกล่องค้นหา Outlook จะสแกนหาทั้งข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมาชนิดต่างๆ สำหรับคำหรือวลีดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา "project" ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ Outlook จะส่งกลับข้อความทั้งหมดที่มีคำว่า project, projects, projector, projecting และอื่นๆ จากทุกที่ในชื่อผู้ส่ง ชื่อเรื่อง เนื้อความ หรือสิ่งที่แนบมา

  • เมื่อคุณพิมพ์ที่อยู่อีเมล ตัวอย่างเช่น duangrat.supitayaporn@yahoo.com Outlookจะส่งกลับข้อความอีเมลทั้งหมดที่มีที่อยู่อีเมลดังกล่าวจากทุกที่ในชื่อเรื่อง เนื้อความ หรือสิ่งที่แนบมาชนิดต่างๆ รวมถึงข้อความจากที่อยู่อีเมลดังกล่าว เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์การค้นหาของคุณไปที่อีเมลจากที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ from:duangrat.supitayaporn@yahoo.com ในกล่องค้นหา

ใช้ตัวกรองการค้นหาที่มีอยู่แล้วภายใน Outlook

Outlook มีตัวกรองการค้นหาจำนวนหนึ่งที่มีอยู่แล้วภายใน เมื่อต้องการใช้ตัวกรองที่มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกในกล่องค้นหา Ribbon ของ Outlook จะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงแท็บค้นหา ใช้ตัวเลือกใดก็ได้ในกลุ่มปรับปรุงเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

เมื่อคุณเลือกกล่องค้นหา Ribbon จะเปลี่ยนไป

ตารางอ้างอิงการค้นหา

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างการค้นหาบางส่วนที่คุณอาจใช้ประโยชน์ได้ นอกจากตัวอย่างเหล่านี้ คุณสามารถใช้ AND, NOT, OR, <, >, = และตัวดำเนินการอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการค้นหาได้ ตัวดำเนินการควรพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

ให้พิมพ์ดังนี้

เมื่อต้องการค้นหา

รัตน์

รายการที่มี รัตน์, อัครัตน์, อัครรัตน์ หรือชุดตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กอื่นๆ การค้นหาทันทีไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

รัตน์ ลีลาพันธ์

รายการที่มี รัตน์ พร้อมกับชุดรูปแบบทั้งหมดที่ระบุไว้ในแถวก่อนหน้าหรือ ลีลาพันธ์ พร้อมกับคำอื่นๆ ที่มี ลีลาพันธ์ แต่ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับดังกล่าว

เลิศชัยตรีธวัชชัยและวงศ์

รายการที่มีทั้ง เลิศชัยตรีธวัชชัย และ วงศ์,แต่ไม่จำเป็นต้องตามลำดับ โปรดสังเกตว่าตัวดำเนินการตรรกะเช่น And , NOT และหรือต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ไม่

รายการที่มี อัครรัตน์ พร้อมกับชุดรูปแบบทั้งหมดที่ระบุไว้ในแถวแรกของตาราง แต่ไม่มี ลีลาพันธ์

เลิศชัยตรีธวัชชัยหรือวงศ์

รายการที่มี อัครรัตน์ พร้อมกับชุดรูปแบบทั้งหมดที่ระบุไว้ในแถวแรกของตาราง หรือ ลีลาพันธ์ หรือทั้งคู่

"รัตน์"

รายการที่มีวลี รัตน์ ที่ตรงกันและไม่ใช่ชุดรูปแบบต่างๆ เช่น อัครรัตน์ หรือ อัครัตน์ ในการค้นหาสตริงที่ตรงกัน คุณต้องใช้อัญประกาศ

จาก:"เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์"

รายการที่ส่งไปจาก เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ได้ โปรดสังเกตว่ามีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาตรงกับวลี ภายใน เครื่องหมายอัญประกาศได้

คุณยังสามารถพิมพ์ จาก: แล้วพิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อผู้ติดต่อแล้ว Outlook จะแนะนำรายชื่อผู้ติดต่อให้คุณได้เลือก

จาก:"อัครรัตน์ ลีลาพันธ์" เกี่ยวกับ:"รายงานสถานะ"

รายการที่ส่งมาจาก อัครรัตน์ ลีลาพันธ์ ที่รายงานสถานะจะปรากฏขึ้นในบรรทัดหัวข้อ เนื้อความ และเนื้อหาสิ่งที่แนบมา โปรดสังเกตว่ามีการใช้อัญประกาศเพื่อให้ผลลัพธ์การค้นหาตรงกับวลีในอัญประกาศทุกประการ

hasattachment:yes

รายการที่มีสิ่งที่แนบมา คุณยังสามารถใช้ hasattachment : TRUE เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันได้อีกด้วย

attachments:presentation.pptx

รายการที่มีสิ่งที่แนบมาชื่อ presentation.pptx หรือสิ่งที่แนบมาที่มี presentation.pptx อยู่ภายในเนื้อหา

เรื่อง:"เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์"

รายการที่มีเรื่องมีวลี เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ได้

cc:"bobby moore"

รายการที่ชื่อที่ใช้แสดง เลิศชัยตรีธวัชชัยวงศ์ อยู่บนบรรทัดสำเนาถึง

cc:bobbymoore@contoso.com

รายการที่ที่อยู่อีเมล bobbymoore@contoso.com อยู่บนบรรทัดสำเนาถึง

bcc:bobby

รายการที่ อัครรัตน์ อยู่ในบรรทัด "สำเนาลับถึง"

category:red

รายการที่ประกอบด้วยชื่อประเภทที่มีคำว่า red ตัวอย่างเช่น "Red category" หรือ "Redo" หรือ "Redundant"

messagesize : 10 KB

รายการที่มีขนาดมีค่าน้อยกว่า 10 กิโลไบต์ได้ โปรดสังเกตว่ามีการใช้"น้อยกว่า"ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ()

messagesize :> 5 MB

รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกะไบต์ โปรดสังเกตว่ามีการใช้"มากกว่า"ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ(>)

received:=1/1/2016

รายการที่มาถึงเมื่อ 1/1/2016 โปรดสังเกตว่ามีการใช้ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ "เท่ากับ" (=)

หมายเหตุ: การสนับสนุนสำหรับการระบุวันที่กำหนดเองผ่านทางเมนูดรอปดาวน์การค้นหาแบบขยาย กำลังหายไปจาก Outlook สำหรับ Windows บางรุ่น ผู้ใช้ยังคงสามารถป้อนวันที่ในกล่องค้นหาหลักได้ด้วยตนเอง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วในรุ่น 16.0.12126.10000 และใหม่กว่า

received:yesterday

รายการที่เดินทางมาถึงเมื่อวานนี้ การค้นหาทันทียังรู้จักทำตามค่าวันที่:

  • วันที่ที่เกี่ยวข้อง:   ตัวอย่างเช่น วันนี้, วันพรุ่งนี้, เมื่อวานนี้

  • มีหลายคำวันที่ที่เกี่ยวข้อง:   ตัวอย่างเช่น สัปดาห์นี้, เดือนถัดไป, สัปดาห์ที่แล้ว, อดีตเดือน, ปี

  • วัน:    อาทิตย์,จันทร์... วันเสาร์

  • เดือน:    มกราคม, กุมภาพันธ์ ... เดือนธันวาคม

ได้รับ:สัปดาห์ที่แล้ว

รายการที่มาถึงสัปดาห์ที่แล้ว โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณเรียกใช้คิวรีนี้อีกครั้ง อีกหนึ่งเดือนจากนี้ไปคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากเป็นเวลาที่คิวรีเทียบเคียง

เนื่องจาก:สัปดาห์ที่แล้ว

รายการที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับตามงานวันครบกำหนดได้

messagesize:tiny

รายการที่มีขนาดมีค่าน้อยกว่า 10 กิโลไบต์

messagesize:small

รายการซึ่งมีขนาดระหว่าง 10 และ 25 กิโลไบต์

messagesize:medium

รายการซึ่งมีขนาดระหว่าง 25 และ 100 กิโลไบต์

messagesize:large

รายการซึ่งมีขนาดระหว่าง 100 ถึง 500 กิโลไบต์

messagesize:verylarge

รายการซึ่งมีขนาดระหว่าง 500 กิโลไบต์และ 1 เมกะไบต์

followupflag :ตามงาน

รายการที่ตั้งค่าสถานะโดยใช้ค่าสถานะ "ตามงาน"

messagesize:enormous

รายการที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 เมกะไบต์

hasflag:true

รายการที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับตามงาน

from:Akkarat (received:7/1/17 OR received:8/1/17)

รายการจาก Akkarat ที่มาถึงเมื่อ 7/1/17 หรือ 8/1/17 โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อจัดกลุ่มวันที่

received>=10/1/16 AND received<=10/5/16

รายการที่มาถึงระหว่าง 10/1/16 และ 10/5/16 
หมายเหตุ: อย่าใช้เครื่องหมายจุดคู่สำหรับช่วงที่ได้รับ 

received>10/1/16 AND received<10/5/16

รายการที่มาถึงหลังจาก 10/1/16 แต่ก่อน 10/5/16
หมายเหตุ: อย่าใช้เครื่องหมายจุดคู่สำหรับช่วงที่ได้รับ 

ถูกส่งได้แก่เมื่อวานนี้

ส่งคืนรายการทั้งหมดที่ส่งเมื่อวานนี้ (โดยทุกคน) การค้นหานี้จะส่งคืนรายการที่คุณส่งถึงผู้อื่นและรายการที่ผู้อื่นส่งถึงคุณ

to:bobby

รายการที่คุณส่งไปยัง เลิศชัยตรีธวัชชัย เมื่อคุณค้นหาใน โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งได้

read:no

รายการที่ไม่ได้อ่านแล้ว คุณยังสามารถใช้อ่าน: FALSE เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันได้อีกด้วย

เรื่อง:สถานะได้รับ:อาจ

รายการที่ได้รับจากบุคคลใดก็ตามในช่วงเดือนอาจ(ทุกปี)ที่เรื่องมี สถานะได้

การค้นหาในปฏิทิน

การค้นหาต่อไปนี้จะส่งกลับเฉพาะผลลัพธ์ที่เหมาะสมเมื่อเรียกใช้จากโฟลเดอร์ปฏิทินเท่านั้น

ให้พิมพ์ดังนี้

เมื่อต้องการค้นหา

วันที่เริ่มต้น:สัปดาห์ถัดไป หัวข้อ:สถานะ

รายการปฏิทินในสัปดาห์ถัดไปที่หัวเรื่องมีสถานะ

is:recurring

รายการปฏิทินที่เป็นกิจวัตร

organizer:bobby

รายการปฏิทินที่ เลิศชัยตรีธวัชชัย เป็นผู้จัดการได้

การค้นหาผู้ติดต่อ

การค้นหาต่อไปนี้จะส่งกลับเฉพาะผลลัพธ์ที่เหมาะสมเมื่อเรียกใช้จากโฟลเดอร์ผู้ติดต่อเท่านั้น

ให้พิมพ์ดังนี้

เมื่อต้องการค้นหา

firstname:bobby

ที่ติดต่อที่มี เลิศชัยตรีธวัชชัย ในเขตข้อมูลชื่อได้

lastname:moore

ที่ติดต่อที่มี ลายเซ็น ในเขตข้อมูลนามสกุลได้

nickname:bobby

ที่ติดต่อที่มี เลิศชัยตรีธวัชชัย ในชื่อเล่นเขตข้อมูล

jobtitle:physician

ที่ติดต่อที่มี แพทย์ ในเขตข้อมูลตำแหน่งงานได้

businessphone:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในเขตข้อมูลโทรศัพท์

homephone:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านเขตข้อมูล

mobilephone:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 ในผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเขตข้อมูลโทรศัพท์

businessfax:555-0100

ที่ติดต่อที่มี 555 - 0100 โทรสารธุรกิจในเขตข้อมูล

businessaddress :( 4567 ,รามคำแหงบางกะปิ 10310 98052 )

ที่ติดต่อที่มี 4567 , 98052 อยู่ทางธุรกิจในเขตข้อมูล โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อใส่ที่อยู่

homeaddress :( 4567 ,รามคำแหงบางกะปิ 10310 98052 )

ที่ติดต่อที่มี 4567 , 98052 ในโฮมเพจเขตข้อมูลที่อยู่ โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อใส่ที่อยู่

businesscity:Buffalo

ที่ติดต่อที่มี ตาม Buffalo ในเขตข้อมูลเมือง

businesspostalcode:98052

ที่ติดต่อที่มี 98052 ใน Business ฟิลด์รหัสไปรษณีย์ได้

ที่:( 4567 st )

ที่ติดต่อที่มี 4567 St ในอยู่ทางธุรกิจที่เขตข้อมูล โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อใส่ที่อยู่

homestreet :( 4567 st )

ที่ติดต่อที่มี 4567 จากที่อยู่บ้านที่เขตข้อมูล โปรดสังเกตว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อใส่ที่อยู่

birthday:6/4/1960

ที่ติดต่อที่มี 6/4 / 1960 ในเขตข้อมูลวันเกิดได้

webpage:www.contoso.com

ที่ติดต่อที่มี URL www . contoso . com ในที่อยู่เว็บเพจเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×