เรียนรู้วิธีนำทางในแอปบุคคลโดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

แอป บุคคล ใน Microsoft 365 มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ช่วยให้ผู้ทุพพลภาพใช้แอปได้ง่ายขึ้น ตัวอย่าง บุคคลที่ตาบอดหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อขอให้อ่านออกเสียงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

มีฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงจำนวนมากที่มีอยู่แล้วภายในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงเหล่านี้ให้ดูที่ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ในหัวข้อนี้

ทำความรู้จักเค้าโครงแอปบุคคล

แอปเชื่อมต่อบุคคลช่วยให้คุณจัดการข้อมูลที่ติดต่อของคุณได้ เช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อื่นๆแอป บุคคล เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่คุณใช้ในเว็บเบราว์เซอร์ คุณเปิดแอปเชื่อมต่อบุคคลโดยการเลือกไทล์ในตัวเปิดใช้แอป Microsoft 365 เมื่อต้องการย้ายไปรอบๆองค์ประกอบของแอปให้ใช้แท็บและ Shift + Tab

 • บานหน้าต่างการนำทาง

  เมื่อคุณเปิดแอปบุคคลโฟกัสจะอยู่บนบุคคลที่แนะนำกลุ่มในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย กด Shift + Tab เพื่อไปที่กล่องค้นหาเพื่อค้นหาบุคคล กด Tab เพื่อเรียกดูกลุ่มในบานหน้าต่างเช่นที่ติดต่อไดเรกทอรีและกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ถ้ามี เมื่อคุณเลือกรายการใดรายการหนึ่งในรายการการนำทางเนื้อหาของบานหน้าต่างหลักจะเปลี่ยนไปตามการเลือกนั้น

  ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างการนำทาง คุณจะพบปุ่มสำหรับ อีเมล และ ปฏิทิน (Outlook บนเว็บ) แอป บุคคล ที่คุณกำลังใช้ และแอป งาน

  กด Tab อีกครั้ง และโฟกัสจะย้ายไปยังแบนเนอร์ที่ด้านบนของบานหน้าต่างบุคคลหลัก

 • บานหน้าต่างหลัก

  เนื้อหาของบานหน้าต่างหลักจะเปลี่ยนแปลงตามรายการที่เลือกในบานหน้าต่างการนำทาง

  แถบด้านบนของบานหน้าต่างหลักมีปุ่มสำหรับ ใหม่ (ที่ติดต่อ, รายการที่ติดต่อ หรือกลุ่ม) จัดการ (นำเข้า และส่งออก) คุณยังอาจพบตัวเลือกอื่นๆ เช่น แก้ไขรายการโปรด ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกบุคคลที่แนะนำในบานหน้าต่างการนำทาง และช่วยให้คุณเพิ่มชื่อของบุคคลในรายการโปรดของคุณได้

นำทางด้วยแป้นพิมพ์ลัดในแอป บุคคล

เนื่องจากแอป บุคคล ควบคุมด้วยเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้งานได้ในเบราว์เซอร์ของคุณจึงใช้งานได้ในแอป บุคคล ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนแป้นพิมพ์ลัด คุณสามารถใช้แป้น Tab เพื่อขยับไปข้างหน้าและ Shift+Tab เพื่อขยับไปข้างหลัง

ตารางต่อไปนี้อธิบายแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้นำทาง UI สำหรับแอป บุคคล ซึ่งมีอยู่ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ พร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดเฉพาะแอป บุคคล

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณใช้แอป บุคคล เราขอแนะนำให้คุณใช้ Internet Explorer เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดที่มีใน Internet Explorer

 • แป้นพิมพ์ลัดที่จะอธิบายในตารางนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • ถ้าแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้กดอย่างน้อย 2 คีย์พร้อมกัน จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างคีย์ดังกล่าว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

ย้ายไปข้างหน้าเพื่อไปยังพื้นที่ ปุ่ม ลิงก์ หรือตัวเลือกถัดไปในกล่องโต้ตอบ หรือปิดเมนู

ตัวอย่างเช่น ย้ายจากลิงก์นำทางหรือปุ่มหนึ่งไปยังอีกลิงก์หรือปุ่มถัดไป และไปที่พื้นที่ถัดไปของข้อมูลขณะที่คุณดู เพิ่ม หรือแก้ไขผู้ติดต่อ เช่น ปิดเมนู กลุ่ม ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ให้ย้ายไปยังตัวเลือกถัดไป

แป้น Tab

กลับไปยังพื้นที่ ปุ่ม หรือลิงก์ก่อนหน้า

Shift+Tab

ให้เลือกทำดังนี้

 • ย้ายจากผู้ติดต่อหนึ่งไปยังผู้ติดต่อถัดไปในรายชื่อผู้ติดต่อ หรือย้ายไปยังผู้ติดต่อก่อนหน้า

 • เมื่อเลือกผู้ติดต่อหนึ่งแล้ว เลือกผู้ติดต่อเพิ่มเติม

 • ย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกและเลือกตัวเลือกในเมนู

แป้นลูกศร

เลือกหรือล้างกล่องโต้ตอบสำหรับผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อหรือตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ

Spacebar

ล้างส่วนที่เลือกทั้งหมดในหน้าและรีเฟรชหน้านั้นในเว็บเบราว์เซอร์

F5

เปิดใช้งานปุ่มหรือลิงก์หรือเปิดเมนู

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลขณะที่คุณเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อ ให้แตะปุ่ม บันทึก เพื่อเลือกข้อมูลแล้วกด Enter หรือเมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อลงในกลุ่ม ให้แตะปุ่ม นำไปใช้ ในเมนู กลุ่ม เพื่อเลือกผู้ติดต่อแล้วกด Enter

Enter

เพิ่มที่ติดต่อใหม่

Ctrl+N

แก้ไขผู้ติดต่อที่เลือก

Ctrl+E

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อมูลที่ติดต่อ

Ctrl+S หรือ Ctrl+Enter

เมื่อเลือกผู้ติดต่อไว้ ให้เปิดเมนู กลุ่ม

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างตัวเลือก และเลือกตัวเลือกในเมนู ให้ใช้แป้นลูกศร

G

เมื่อเลือกผู้ติดต่อไว้ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ ลิงก์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างตัวเลือก และเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ให้กดแป้น Tab

L

เมื่อเลือกผู้ติดต่อไว้ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ ลบ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการลบผู้ติดต่อที่เลือก ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม Delete แล้วกด Enter

Delete

ปิดกล่องโต้ตอบ

Esc

ย้ายไปยังกล่องค้นหา

/

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×