เลิกทำ ทำซ้ำ หรือทำซ้ำการกระทำ

คุณสามารถเลิกทำ ทำซ้ำ หรือดำเนินการขั้นตอนต่างๆ อีกครั้งใน Microsoft Word, PowerPoint และ Excel คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าคุณว่าบันทึกไปแล้ว และบันทึกอีกครั้ง ตราบเท่าที่คุณยังอยู่ภายในขีดจำกัดของการเลิกทำ (ตามค่าเริ่มต้น Office จะบันทึกการดำเนินการที่สามารถเลิกทำได้ 100 รายการล่าสุด) 

การเลิกทำการกระทำ

เมื่อต้องการเลิกทำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Z 

ถ้าคุณต้องการใช้เมาส์ของคุณ ให้คลิก เลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน คุณสามารถกด เลิกทำ (หรือ CTRL+Z) ซ้ำๆ ถ้าคุณต้องการเลิกทำหลายขั้นตอน

คำสั่ง เลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน โปรดดู กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

การกระทำบางอย่างไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น การคลิกคำสั่งบนแท็บ แฟ้ม หรือการบันทึกแฟ้ม ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการกระทำ คำสั่ง เลิกทำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถเลิกทำ

เมื่อต้องการเลิกทำหลายๆ การกระทำในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ เลือกการกระทำในรายการที่คุณต้องการเลิกทำ แล้วคลิกรายการ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการย้อนกลับ แสดงว่าคุณอาจสามารถกู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าได้ ดู กู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าใน OneDrive หรือ OneDrive for Business

ทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำซ้ำบางสิ่งที่คุณทำไปแล้ว ให้กด Ctrl+Y หรือ F4 (ถ้า F4 ไม่ได้ผล คุณอาจจำเป็นต้องกด แป้น F-Lock หรือ แป้น Fn แล้วกด F4)

ถ้าคุณต้องการใช้เมาส์ ให้คลิก ทำซ้ำ บนแถบเครื่องมือด่วน (ปุ่ม ทำซ้ำ จะปรากฏขึ้นหลังจากคุณเลิกทำการดำเนินการแล้วเท่านั้น)

คำสั่ง ทำซ้ำ บนแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเครื่องมือด่วน โปรดดู กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง

ทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการดำเนินการบางอย่างที่ง่ายๆ อีกครั้ง เช่น การวาง ให้กด Ctrl+Y หรือ F4 (ถ้า F4 ไม่ได้ผล คุณอาจจำเป็นต้องกดแป้น F-Lock หรือแป้น Fn แล้วกด F4)

ถ้าคุณต้องการใช้เมาส์ ให้คลิก ทำอีกครั้ง บนแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่ง ทำซ้ำ บนแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: 

 • ตามค่าเริ่มต้น คำสั่ง ทำซ้ำ รูปปุ่ม ไม่พร้อมใช้งานบนแถบเครื่องมือด่วนใน Excel ถ้าคุณต้องการทำซ้ำการกระทำล่าสุด คุณจำเป็นต้องเพิ่มคำสั่ง ทำซ้ำ ในแถบเครื่องมือด่วนก่อน ดู เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนที่ไม่ได้อยู่บน Ribbon สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้

 • บางการกระทำ เช่น การใช้ฟังก์ชันในเซลล์ใน Excel ไม่สามารถทำซ้ำได้ ถ้าคุณไม่สามารถทำซ้ำการกระทำล่าสุด คำสั่ง ทำซ้ำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถทำซ้ำ

Excel และโปรแกรม Office อื่นๆ มีค่าเริ่มต้นการเลิกทำ/ทำซ้ำสูงสุดที่ 100 การกระทำ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นนี้ได้ด้วยการเพิ่มรายการใน Microsoft Windows รีจิสทรี

สิ่งสำคัญ: โปรดอย่าลืมว่าบางการกระทำ เช่น การคลิกคำสั่งบนแท็บ ไฟล์ หรือการบันทึกไฟล์นั้นไม่สามารถเลิกทำได้ และการเรียกใช้แมโครใน Excel จะล้างสแตกการเลิกทำ ซึ่งทำให้การกระทำไม่สามารถใช้งานได้

คำเตือน: การเพิ่มจำนวนของระดับการเลิกทำควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังและความพอดี: ยิ่งคุณเพิ่มจำนวนของระดับการเลิกทำ Excel ยิ่งต้องใช้หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) มากขึ้นในการเก็บประวัติการเลิกทำ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Excel

ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ Registry Editor ในการเปลี่ยนจำนวนของระดับการเลิกทำสำหรับ Excel คุณยังสามารถทำแบบเดียวกันได้ใน Word หรือ PowerPoint

 1. ปิดโปรแกรม Office ใดๆ ที่ทำงานอยู่

 2. ใน Windows 10 หรือ Windows 8 คลิกขวาปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

  ใน Windows 7 หรือ Windows Vista ให้คลิก เริ่ม

  ใน Windows XP ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

 3. ในกล่องค้นหาหรือหน้าต่าง เรียกใช้ ให้พิมพ์ regedit แล้วกด Enter

  โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Windows คุณอาจถูกขอให้ยืนยันว่าคุณต้องการเปิด Registry Editor

 4. ใน Registry Editor ให้ขยายหนึ่งในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ตามความเหมาะสมสำหรับ Excel เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้งาน

  • Excel 2007: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options

  • Excel 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options

  • Excel 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Excel\Options

  • Excel 2016: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Options

 5. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ใหม่ แล้วคลิก ค่า DWORD เลือก ค่าใหม่ #1 พิมพ์ประวัติการเลิกทำ แล้วกด ENTER

 6. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก ปรับเปลี่ยน

 7. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขค่า DWORD ให้คลิก ทศนิยม ภายใต้ ฐาน พิมพ์ค่าในกล่อง ค่า แล้วคลิก ตกลง จากนั้นออกจาก Registry Editor

 8. เริ่ม Excel Excel เก็บประวัติการเลิกทำสำหรับจำนวนของการกระทำที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 7

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง (Windows)

กำหนดค่าหรือปิดการจัดรูปแบบข้อความอัตโนมัติ (การจัดรูปแบบอัตโนมัติ)

เลิกทำการกระทำ

กด คำสั่ง + Z จนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้

หรือคลิก เลิกทำ ที่มุมบนซ้ายของ Ribbon

คำสั่ง เลิกทำ จะถูกเน้นบน Ribbon

การกระทำบางอย่างไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น การคลิกคำสั่งบนเมนู ไฟล์ หรือการบันทึกแฟ้ม ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการกระทำ คำสั่ง เลิกทำ จะเปลี่ยนเป็น ไม่สามารถเลิกทำ

เมื่อต้องการเลิกทำหลายๆ การกระทำในเวลาเดียวกัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เลิกทำ เลือกการกระทำในรายการที่คุณต้องการเลิกทำ แล้วคลิกรายการ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการย้อนกลับ แสดงว่าคุณอาจสามารถกู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าได้ ดู กู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าใน OneDrive หรือ OneDrive for Business

ทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำซ้ำบางการกระทำที่คุณเลิกทำ ให้กด คำสั่ง + Y

หรือ คลิก ทำซ้ำ ที่มุมซ้ายบนของ Ribbon (ปุ่ม ทำซ้ำ จะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณเลิกทำการกระทำเท่านั้น)

คำสั่ง ทำซ้ำ จะถูกเน้นบน Ribbon

ทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำซ้ำบางการกระทำ เช่น การดำเนินการวาง ให้กด คำสั่ง + Y

หรือคลิก ทำซ้ำ ที่มุมบนซ้ายของ Ribbon

ไอคอน ทำซ้ำ จะถูกเน้นบน Ribbon

ใน Word สำหรับเว็บ #x1 และ Excel สำหรับเว็บ คุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการดำเนินการพื้นฐาน ตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานใน Office เวอร์ชันเดสก์ท็อป

เลิกทำการกระทำ

กด Ctrl+Z หรือคลิก ปุ่ม เลิกทำ ใน Word Online (เลิกทำ) ใน Ribbon จนกว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาดได้

เลิกทำการเปลี่ยนแปลงใน Word Online

การกระทำบางอย่างไม่สามารถเลิกทำได้ เช่น การคลิกคำสั่งบนแท็บ ไฟล์ หรือการบันทึกไฟล์ ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการกระทำ คำสั่ง เลิกทำ จะเป็นสีจาง ปุ่ม เลิกทำ เมื่อการเลิกทำไม่พร้อมใช้งานใน Word Online

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการย้อนกลับ แสดงว่าคุณอาจสามารถกู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าได้ ดู กู้คืนไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าใน OneDrive หรือ OneDrive for Business

ทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการทำซ้ำบางการกระทำที่คุณเลิกทำ ให้กด Ctrl+Y หรือคลิก ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงใน Word Online (ทำซ้ำ) ใน Ribbon

ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงใน Word Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×