เลือกแถวหรือคอลัมน์ในตาราง

  1. แตะที่ใดก็ได้ในตารางเพื่อเลือก

  2. แตะอีกครั้งเพื่อเลือกเซลล์แรกในแถวหรือคอลัมน์ แล้วลากจุดจับส่วนที่เลือกเพื่อเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

    เลือกแถว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×