เลือก Office ระหว่างเวอร์ชัน 64 บิตหรือ 32 บิต

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ Office เวอร์ชันใด ให้ ดูที่ฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดอยู่ ไม่เช่นนั้น ให้เลือก Office เวอร์ชันของคุณจากด้านล่าง

สำคัญ   คุณไม่สามารถเรียกใช้ Add-in หรือไฟล์ MDE ที่คอมไพล์ใน Office เวอร์ชัน 32 บิต ใน Office เวอร์ชัน 64 บิต และในทางกลับกัน

ฉันทราบเวอร์ชันที่ฉันต้องการ ฉันจะติดตั้งเวอร์ชันได้อย่างไร

Office เวอร์ชัน 64 บิตจะติดตั้งโดยอัตโนมัติเว้นแต่ว่าคุณจะเลือกเวอร์ชัน 32 บิตอย่างชัดแจ้ง ก่อน เริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

หากต้องการติดตั้ง Office 2019 รุ่น Microsoft 365 เวอร์ชัน 32 หรือ 64 บิต อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Office บนเครื่องพีซี

สิ่งสำคัญ: หากคุณติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต แต่ต้องการใช้เวอร์ชัน 32 บิตแทน คุณต้อง ถอนการติดตั้ง เวอร์ชัน 64 บิต ก่อน ติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิต เช่นเดียวกัน หากคุณติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิต แต่ต้องการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต ให้ดู ความผิดพลาด “ไม่สามารถติดตั้ง Office (64 บิต or 32 บิต)”

ถ้าคุณยังคงไม่แน่ใจว่าเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตที่เหมาะสำหรับคุณ ให้ดูส่วนด้านล่าง

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 64 บิต

โดยทั่วไปแล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows เวอร์ชัน 64 บิต จะมีทรัพยากร เช่น การประมวลผลและหน่วยความจำ มากกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในเวอร์ชัน 32 บิต นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเวอร์ชัน 64 บิต ยังสามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้มากกว่าแอปพลิเคชันเวอร์ชัน 32 บิต (มากถึง 18.4 ล้านเพตะไบต์) ดังนั้น ถ้าสถานการณ์ของคุณคือ คุณมีไฟล์และ/หรือทำงานด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต จะทำให้เวอร์ชัน 64 บิตเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณเมื่อ:

 • คุณกำลังทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel ในระดับองค์กรที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน PivotTable หลายตาราง การเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลภายนอก Power Pivot, แผนที่สามมิติ, Power View หรือ ได้รับและแปลง Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานได้ดีกว่าในกรณีเหล่านี้ ดู ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ Excel, ข้อกำหนดและขีดจำกัดของแบบจำลองข้อมูล และ การใช้งานหน่อยความจำของ Excel รุ่น 32 บิต

 • คุณมีการทำงานกับรูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มากใน PowerPoint Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสำหรับจัดการกับชุดสไลด์ที่ซับซ้อนแบบนี้มากกว่า

 • คุณกำลังทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ใน Project โดยเฉพาะถ้าโครงการมีโครงการย่อยจำนวนมาก

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันสำหรับ Office ภายในองค์กร เช่น Add-in หรือการกำหนดเองในระดับเอกสาร การใช้ Office เวอร์ชัน 64 บิตจะช่วยให้คุณสามารถส่งโซลูชันได้ทั้งแบบเวอร์ชัน 64 บิตและเวอร์ชัน 32 บิต นักพัฒนาโซลูชันสำหรับ Office ภายในองค์กรควรมีสิทธิ์เข้าถึง Office 2016 เวอร์ชัน 64 บิตสำหรับการทดสอบและการอัปเดตโซลูชันเหล่านี้

 • คุณกำลังทำงานกับชนิดข้อมูลเลขมากใน Access และแม้ว่าชนิดข้อมูลนี้จะได้รับการสนับสนุนโดย Access เวอร์ชัน 32 บิต คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อใช้งานโค้ดหรือนิพจน์ที่ใช้ไลบรารี VBA เวอร์ชัน 32 บิตแบบดั้งเดิม VBA เวอร์ชัน 64 บิตมีชนิดข้อมูล LongLong ที่สนับสนุนรูปแบบเลขมากอย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้ชนิดข้อมูลเลขมาก

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 32 บิต

ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้สามารถติดตั้ง Office แบบ 32 บิตได้เท่านั้น ตรวจสอบเวอร์ชัน Windows ของคุณ

 • ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิตพร้อมตัวประมวลผลแบบ ARM

 • ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตพร้อมตัวประมวลผล x86 (32 บิต)

 • RAM น้อยกว่า 4 GB

เคล็ดลับ: หากคุณมีระบบปฏิบัติการ 64 บิตพร้อมตัวประมวลผลแบบ x64 คุณสามารถเลือกติดตั้ง Office แบบ 32 บิตหรือ 64 บิตก็ได้

โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ IT และนักพัฒนาควรตรวจทานสถานการณ์ต่อไปนี้ที่ Office เวอร์ชัน 32 บิตยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือองค์กรของคุณ

 • คุณมี COM Add-in เวอร์ชัน 32 บิตและไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตที่ใช้ทดแทนได้ คุณสามารถเรียกใช้ COM Add-in เวอร์ชัน 32 บิตใน Office เวอร์ชัน 32 บิตบน Windows เวอร์ชัน 64 บิต คุณยังสามารถลองติดต่อกับผู้จัดจำหน่าย COM Add-in และขอเวอร์ชัน 64 บิตได้

 • คุณใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิต และไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตที่ใช้ทดแทนได้ คุณสามารถเรียกใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตใน Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ เช่น ตัวควบคุมทั่วไปของ Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) หรือตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตของบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว

 • โค้ด VBA ของคุณใช้คำสั่ง Declare โค้ด VBA ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อใช้เวอร์ชัน 64 บิตหรือ 32 บิต นอกจากคุณจะใช้คำสั่ง Declare เพื่อเรียกใช้ Windows API โดยใช้ชนิดข้อมูลเวอร์ชัน 32 บิต เช่น ชนิด Long สำหรับตัวชี้และจุดจับ ในกรณีส่วนใหญ่ การเพิ่ม PtrSafe ลงใน Declare และการแทนที่ชนิด Long ด้วย LongPtr จะทำให้คำสั่ง Declare สามารถเข้ากันได้กับทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต.อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่สามารถทำได้ในบางกรณีที่ไม่มี API เวอร์ชัน 64 บิตให้ Declare สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง VBA อะไรบ้างที่จำเป็นในการทำให้สามารถเรียกใช้ Office เวอร์ชัน 64 บิตได้ ให้ดู ภาพรวมของ Visual Basic for Applications เวอร์ชัน 64 บิต

 • คุณมีแอปพลิเคชัน MAPI เวอร์ชัน 32 บิตสำหรับ Outlook เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตมีจำนวนมากขึ้น การสร้างแอปพลิเคชัน MAPI เวอร์ชัน 32 บิต, Add-in หรือแมโครใหม่สำหรับ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตจึงเป็นตัวเลือกที่แนะนำ แต่ถ้าจำเป็น คุณสามารถทำให้ทำงานได้ใน Outlook เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้นต่อไปก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมแอปพลิเคชัน Outlook สำหรับแพลตฟอร์มเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ให้ดู การสร้างแอปพลิเคชัน MAPI บนแพลตฟอร์ม 32 บิตและ 64 บิต และ การอ้างอิงสำหรับ Outlook MAPI

 • คุณกำลังเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์หรือวัตถุ OLE เวอร์ชัน 32 บิต คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ OLE เวอร์ชัน 32 บิตที่มีการติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้

 • คุณกำลังใช้ SharePoint Server 2010 และคุณต้องการมุมมองการแก้ไขในแผ่นข้อมูล คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการใช้งานมุมมอง การแก้ไขในแผ่นข้อมูล ต่อไปได้ใน SharePoint Server 2010 ที่มี Office เวอร์ชัน 32 บิต

 • คุณต้องมีไฟล์ฐานข้อมูล .mde, .ade, and .accde ของ Microsoft Access เวอร์ชัน 32 บิต ในขณะที่คุณสามารถคอมไพล์ไฟล์ .mde, .ade และ .accde เวอร์ชัน 32 บิตใหม่ เพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับเวอร์ชัน 64 บิตได้นั้น คุณสามารถเรียกใช้ไฟล์ .mde, .ade และ .accde เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ใน Access เวอร์ชัน 32 บิต

 • คุณจำเป็นต้องมีตัวแก้ไขสมการดั้งเดิม หรือไฟล์ WLL (ไลบรารี Add-In สำหรับ Word) ใน Word คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขสมการ Word ดั้งเดิมและเรียกใช้ไฟล์ WLL ใน Word เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้

 • คุณมีไฟล์สื่อเก่าที่ถูกฝังอยู่ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ซึ่งไม่มีการใช้งานตัวแปลงสัญญาณเวอร์ชัน 64 บิต

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

หากต้องการติดตั้ง Office 2019 รุ่น Microsoft 365 เวอร์ชัน 32 หรือ 64 บิต อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Office บนเครื่องพีซี

ฉันทราบเวอร์ชันที่ฉันต้องการ ฉันจะติดตั้งเวอร์ชันได้อย่างไร

Office เวอร์ชัน 32 บิตจะติดตั้งโดยอัตโนมัติเว้นแต่ว่าคุณจะเลือกเวอร์ชัน 64 บิตอย่างชัดแจ้ง ก่อน เริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2016 เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต ให้ทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Microsoft 365 หรือ 2016 บนพีซี

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณได้ติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตแล้ว แต่ต้องการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตแทน (หรือในทางกลับกันไป) คุณต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชันที่คุณไม่ต้องการก่อนติดตั้งเวอร์ชันที่คุณต้องการ ดู ข้อผิดพลาด “Office (เวอร์ชัน 64 บิตหรือ 32 บิต) ไม่สามารถติดตั้งได้”

ถ้าคุณยังคงไม่แน่ใจว่าเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตที่เหมาะสำหรับคุณ ให้ดูส่วนด้านล่าง

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 64 บิต

โดยทั่วไปแล้ว คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows เวอร์ชัน 64 บิต จะมีทรัพยากร เช่น การประมวลผลและหน่วยความจำ มากกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในเวอร์ชัน 32 บิต นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเวอร์ชัน 64 บิต ยังสามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้มากกว่าแอปพลิเคชันเวอร์ชัน 32 บิต (มากถึง 18.4 ล้านเพตะไบต์) ดังนั้น ถ้าสถานการณ์ของคุณคือ คุณมีไฟล์และ/หรือทำงานด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต จะทำให้เวอร์ชัน 64 บิตเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณเมื่อ:

 • คุณกำลังทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel ในระดับองค์กรที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน PivotTable หลายตาราง การเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลภายนอก Power Pivot, แผนที่สามมิติ, Power View หรือ ได้รับและแปลง Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานได้ดีกว่าในกรณีเหล่านี้ ดู ข้อกำหนดและขีดจำกัดของ Excel, ข้อกำหนดและขีดจำกัดของแบบจำลองข้อมูล และ การใช้งานหน่อยความจำของ Excel รุ่น 32 บิต

 • คุณมีการทำงานกับรูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มากใน PowerPoint Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสำหรับจัดการกับชุดสไลด์ที่ซับซ้อนแบบนี้มากกว่า

 • คุณกำลังทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ใน Project โดยเฉพาะถ้าโครงการมีโครงการย่อยจำนวนมาก

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันสำหรับ Office ภายในองค์กร เช่น Add-in หรือการกำหนดเองในระดับเอกสาร การใช้ Office เวอร์ชัน 64 บิตจะช่วยให้คุณสามารถส่งโซลูชันได้ทั้งแบบเวอร์ชัน 64 บิตและเวอร์ชัน 32 บิต นักพัฒนาโซลูชันสำหรับ Office ภายในองค์กรควรมีสิทธิ์เข้าถึง Office 2016 เวอร์ชัน 64 บิตสำหรับการทดสอบและการอัปเดตโซลูชันเหล่านี้

 • คุณกำลังทำงานกับชนิดข้อมูลเลขมากใน Access และแม้ว่าชนิดข้อมูลนี้จะได้รับการสนับสนุนโดย Access เวอร์ชัน 32 บิต คุณอาจเห็นผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อใช้งานโค้ดหรือนิพจน์ที่ใช้ไลบรารี VBA เวอร์ชัน 32 บิตแบบดั้งเดิม VBA เวอร์ชัน 64 บิตมีชนิดข้อมูล LongLong ที่สนับสนุนรูปแบบเลขมากอย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้ชนิดข้อมูลเลขมาก

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 32 บิต

ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตพร้อมตัวประมวลผล x86 (32 บิต) สามารถติดตั้ง Office แบบ 32 บิตได้เท่านั้น ตรวจสอบเวอร์ชัน Windows ของคุณ

เคล็ดลับ: หากคุณมีระบบปฏิบัติการ 64 บิตพร้อมตัวประมวลผลแบบ x64 คุณสามารถเลือกติดตั้ง Office แบบ 32 บิตหรือ 64 บิตก็ได้

โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ IT และนักพัฒนาควรตรวจทานสถานการณ์ต่อไปนี้ที่ Office เวอร์ชัน 32 บิตยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหรือองค์กรของคุณ

 • คุณมี COM Add-in เวอร์ชัน 32 บิตและไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตที่ใช้ทดแทนได้ คุณสามารถเรียกใช้ COM Add-in เวอร์ชัน 32 บิตใน Office เวอร์ชัน 32 บิตบน Windows เวอร์ชัน 64 บิต คุณยังสามารถลองติดต่อกับผู้จัดจำหน่าย COM Add-in และขอเวอร์ชัน 64 บิตได้

 • คุณใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิต และไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตที่ใช้ทดแทนได้ คุณสามารถเรียกใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตใน Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ เช่น ตัวควบคุมทั่วไปของ Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) หรือตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตของบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว

 • โค้ด VBA ของคุณใช้คำสั่ง Declare โค้ด VBA ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเมื่อใช้เวอร์ชัน 64 บิตหรือ 32 บิต นอกจากคุณจะใช้คำสั่ง Declare เพื่อเรียกใช้ Windows API โดยใช้ชนิดข้อมูลเวอร์ชัน 32 บิต เช่น ชนิด Long สำหรับตัวชี้และจุดจับ ในกรณีส่วนใหญ่ การเพิ่ม PtrSafe ลงใน Declare และการแทนที่ชนิด Long ด้วย LongPtr จะทำให้คำสั่ง Declare สามารถเข้ากันได้กับทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต.อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจไม่สามารถทำได้ในบางกรณีที่ไม่มี API เวอร์ชัน 64 บิตให้ Declare สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง VBA อะไรบ้างที่จำเป็นในการทำให้สามารถเรียกใช้ Office เวอร์ชัน 64 บิตได้ ให้ดู ภาพรวมของ Visual Basic for Applications เวอร์ชัน 64 บิต

 • คุณมีแอปพลิเคชัน MAPI เวอร์ชัน 32 บิตสำหรับ Outlook เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตมีจำนวนมากขึ้น การสร้างแอปพลิเคชัน MAPI เวอร์ชัน 32 บิต, Add-in หรือแมโครใหม่สำหรับ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตจึงเป็นตัวเลือกที่แนะนำ แต่ถ้าจำเป็น คุณสามารถทำให้ทำงานได้ใน Outlook เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้นต่อไปก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมแอปพลิเคชัน Outlook สำหรับแพลตฟอร์มเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ให้ดู การสร้างแอปพลิเคชัน MAPI บนแพลตฟอร์ม 32 บิตและ 64 บิต และ การอ้างอิงสำหรับ Outlook MAPI

 • คุณกำลังเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์หรือวัตถุ OLE เวอร์ชัน 32 บิต คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ OLE เวอร์ชัน 32 บิตที่มีการติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้

 • คุณกำลังใช้ SharePoint Server 2010 และคุณต้องการมุมมองการแก้ไขในแผ่นข้อมูล คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการใช้งานมุมมอง การแก้ไขในแผ่นข้อมูล ต่อไปได้ใน SharePoint Server 2010 ที่มี Office เวอร์ชัน 32 บิต

 • คุณต้องมีไฟล์ฐานข้อมูล .mde, .ade, and .accde ของ Microsoft Access เวอร์ชัน 32 บิต ในขณะที่คุณสามารถคอมไพล์ไฟล์ .mde, .ade และ .accde เวอร์ชัน 32 บิตใหม่ เพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับเวอร์ชัน 64 บิตได้นั้น คุณสามารถเรียกใช้ไฟล์ .mde, .ade และ .accde เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ใน Access เวอร์ชัน 32 บิต

 • คุณจำเป็นต้องมีตัวแก้ไขสมการดั้งเดิม หรือไฟล์ WLL (ไลบรารี Add-In สำหรับ Word) ใน Word คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขสมการ Word ดั้งเดิมและเรียกใช้ไฟล์ WLL ใน Word เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้

 • คุณมีไฟล์สื่อเก่าที่ถูกฝังอยู่ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ซึ่งไม่มีการใช้งานตัวแปลงสัญญาณเวอร์ชัน 64 บิต

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2016 เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต ให้ทำตามขั้นตอนใน ติดตั้ง Microsoft 365 หรือ 2016 บนพีซี

มี Office 2013 สองเวอร์ชันที่พร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้ง 32 บิตและ 64 บิต เราขอแนะนำ Office เวอร์ชัน 32 บิตสำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เนื่องจากเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันอื่นๆ ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ Add-in ของบริษัทอื่น อย่างไรก็ตาม พิจารณาเวอร์ชัน 64 บิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังทำงานกับกลุ่มข้อมูลหรือกราฟิกขนาดใหญ่

ฉันทราบว่าฉันต้องใช้เวอร์ชัน 64 บิต ฉันจะติดตั้งได้อย่างไร

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2013 ให้ดู ติดตั้ง Office 2013

หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตแล้ว แต่ต้องการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตแทน (หรือในทางกลับกันไป), คุณจะต้อง ถอนการติดตั้ง เวอร์ชันที่คุณไม่ต้องการก่อนดำเนินการติดตั้งเวอร์ชันที่คุณต้องการ ดูข้อผิดพลาด “Office (เวอร์ชัน 64 บิต หรือ 32 บิต) ไม่สามารถติดตั้งได้” เมื่อคุณพยายามติดตั้ง

ถ้าคุณยังคงไม่แน่ใจว่าตัวเลือกใดที่เหมาะสำหรับคุณ ให้ดูส่วนด้านล่าง

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 64 บิต

Office เวอร์ชัน 64 บิตมีข้อจำกัดบางอย่าง แต่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อ:

 • คุณทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel ระดับองค์กรที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน PivotTable หลายตาราง การเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลภายนอก และใช้ Power Pivot, Power Map หรือ Power View Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานได้ดีกว่าในกรณีเหล่านี้

 • คุณทำงานกับรูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มากใน PowerPoin เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสำหรับจัดการกับชุดสไลด์ที่ซับซ้อนแบบนี้มากกว่า

 • คุณทำงานกับเอกสาร Word ที่มีขนาดใหญ่มาก เวอร์ชัน 64 บิตอาจเหมาะสมสำหรับการจัดการกับเอกสาร Word ที่มีตาราง กราฟิก หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่

 • คุณกำลังทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ (GB) ใน Project 2013 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการมีโครงการย่อยจำนวนมาก

 • คุณต้องการเก็บเวอร์ชัน 64 บิตที่คุณกำลังใช้งานอยู่ โปรแกรม Office เวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิตนั้นไม่เข้ากัน ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถติดตั้งทั้งสองเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันภายในองค์กร เช่น Add-in หรือการกำหนดเองในระดับเอกสาร

 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้การป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) ของฮาร์ดแวร์สำหรับแอปพลิเคชันของ Office DEP เป็นชุดเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่บางองค์กรใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย

ถ้าสถานการณ์เหล่านี้ไม่ตรงกับคุณ เวอร์ชัน 32 บิตน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

หมายเหตุ: Office เวอร์ชัน 32 บิตใช้ได้ดีกับ Windows ทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิต คุณต้องมี Windows เวอร์ชัน 64 บิต ถ้าคุณไม่ได้กำลังติดตั้งบน Windows คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเลือก 32 บิตหรือ 64 บิต เมื่อต้องการดูวิธีที่จะทำให้ทราบว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดอยู่ ให้ไปที่ ฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันใด

ถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนจาก Office เวอร์ชัน 32 บิตเป็น Office เวอร์ชัน 64 บิต คุณต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตก่อน แล้วค่อยติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 32 บิต

Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจทำงานได้ดีกว่าในบางกรณี แต่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อจำกัด

 • ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตพร้อมตัวประมวลผล x86 (32 บิต) สามารถติดตั้ง Office แบบ 32 บิตได้เท่านั้น ตรวจสอบเวอร์ชัน Windows ของคุณ

 • หากคุณมีระบบปฏิบัติการ 64 บิตพร้อมตัวประมวลผลแบบ x64 คุณสามารถเลือกติดตั้ง Office แบบ 32 บิตหรือ 64 บิตก็ได้

โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ IT และนักพัฒนาควรดูสถานการณ์ต่อไปนี้ และตรวจทานภาพรวมที่เชื่อมโยงกัน ถ้าข้อจำกัดเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อคุณ เวอร์ชัน 32 บิตจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

 • โซลูชันที่ใช้ไลบรารีตัวควบคุม ActiveX ตัวควบคุม ComCtl จะไม่ทำงาน มีหลายวิธีสำหรับนักพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้และมีโซลูชันเวอร์ชัน 64 บิต

 • ตัวควบคุม ActiveX และ Add-in เวอร์ชัน 32 บิตของบริษัทอื่นจะไม่ทำงาน ผู้จัดจำหน่ายจะต้องสร้างตัวควบคุมเหล่านี้ในเวอร์ชัน 64 บิต

 • Visual Basic for Applications (VBA) ที่มีคำสั่ง Declare จะไม่ทำงานใน Office เวอร์ชัน 64 บิตถ้าไม่ได้อัปเดตก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง VBA ที่จำเป็นต่อการเรียกใช้งาน Office เวอร์ชัน 64 บิต ให้ดู ภาพรวม Visual Basic for Applications เวอร์ชัน 64 บิต

 • ฐานข้อมูล Access ที่คอมไพล์แล้ว เช่น ไฟล์ .MDE, .ADE และ .ACCDE จะไม่ทำงาน เว้นแต่ว่าจะถูกเขียนขึ้นสำหรับ Office เวอร์ชัน 64 บิต

 • คุณมีแอปพลิเคชัน MAPI เวอร์ชัน 32 บิตสำหรับ Outlook เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตมีจำนวนมากขึ้น การสร้างแอปพลิเคชัน MAPI เวอร์ชัน 32 บิต, Add-in หรือแมโครใหม่สำหรับ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตจึงเป็นตัวเลือกที่แนะนำ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมแอปพลิเคชัน Outlook สำหรับแพลตฟอร์มเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต ให้ดู การสร้างแอปพลิเคชัน MAPI บนแพลตฟอร์ม 32 บิตและ 64 บิต และ การอ้างอิงสำหรับ Outlook MAPI

 • ใน SharePoint 2010 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า มุมมองแผ่นข้อมูลจะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมุมมองนี้ใช้ตัวควบคุม ActiveX

 • Microsoft Office Excel Viewer, กลไกลจัดการฐานข้อมูล Access ของ Access 2013 และแพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Office 2007 จะบล็อกการติดตั้ง Office 2013 เวอร์ชัน 64 บิต

 • ตัวแก้ไขสมการดั้งเดิมใน Word ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Office 2016 เวอร์ชัน 64 บิต แต่ฟีเจอร์การสร้างสมการใน Word 2013 ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มทั้งหมด นอกจากนี้ไลบรารี Add-in ของ Word (WLL) จะไม่ได้รับการสนับสนุนใน Office 2013 เวอร์ชัน 64 บิต

ถ้าคุณมี Add-in เฉพาะที่คุณใช้ใน Office เวอร์ชัน 32 บิต Add-in เหล่านั้นอาจไม่ทำงานใน Office เวอร์ชัน 64 บิต และในทางกลับกัน ถ้าคุณกังวล ให้ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของ Office ของคุณก่อนที่จะติดตั้งใหม่ พิจารณาการทดสอบ Add-in กับ Office เวอร์ชัน 64 บิต หรือค้นหาว่า Add-in เวอร์ชัน 64 บิตำร้อมใช้งานหรือไม่จากนักพัฒนา

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบที่กำลังปรับใช้ Office เรามีข้อมูลทางเทคนิคของเวอร์ชัน 64 บิตเพิ่มเติมพร้อมใช้งานบน TechNet ที่ Office 2013 เวอร์ชัน 64 บิต

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

ทำตามคำแนะนำใน:

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

Office 2010 ถูกวางจำหน่ายครั้งแรกที่ Office นำเสนอทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิต เวอร์ชัน 32 บิตคือ Office ที่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันที่เหมาะกับคุณขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณวางแผนจะใช้ Office ถ้าคุณมี Add-in เฉพาะที่คุณจะใช้ใน Office เวอร์ชัน 32 บิต Add-in เหล่านั้นอาจไม่ทำงานใน Office เวอร์ชัน 64 บิต และในทางกลับกัน ถ้าคุณกังวล ให้ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของ Office ของคุณก่อนที่จะติดตั้งใหม่ พิจารณาการทดสอบ Add-in ที่มี Office เวอร์ชัน 64 บิต หรือตรวจสอบว่ามี Add-in เวอร์ชัน 64 บิตที่พร้อมใช้งานจากผู้จัดจำหน่าย/นักพัฒนา

ฉันทราบว่าฉันต้องใช้เวอร์ชัน 64 บิต ฉันจะติดตั้งได้อย่างไร

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2010 ให้ดู Office 2010

ถ้าคุณยังคงไม่แน่ใจว่าตัวเลือกใดที่เหมาะสำหรับคุณ ให้ดูส่วนด้านล่าง

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 64 บิต

ประโยชน์ของการใช้เวอร์ชัน 64 บิตของ Office 2010 จะแสดงอยู่ด้านล่าง และมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ทำงานได้ไม่ดีกับ Add-in เวอร์ชันเก่าบางเวอร์ชัน ส่วนใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดว่า เวอร์ชัน 32 บิตถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ (ตามค่าเริ่มต้น) แม้แต่บนระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน 64 บิต

ถ้าสถานการณ์การทำงานของคุณมีไฟล์ขนาดใหญ่และ/หรือทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต เวอร์ชัน 64 บิตเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะเมื่อ:

 • คุณทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น เวิร์กบุ๊ก Excel ระดับองค์กรที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน PivotTable หลายตาราง การเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลภายนอก และใช้ฟีเจอร์ เช่น Power Pivot, แผนที่สามมิติ, Power View หรือ ได้รับและแปลง เนื่องจาก Office เวอร์ชัน 64 บิตไม่ได้กำหนดขีดจำกัดเฉพาะบนขนาดไฟล์แบบ Office เวอร์ชัน 32 บิต (ขีดจำกัด 2 กิกะไบต์ (GB)) อาจทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดีกว่า

 • คุณกำลังทำงานกับรูปภาพ วิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่มากใน Office PowerPoin Office เวอร์ชัน 64 บิตอาจจะเหมาะสำหรับจัดการกับชุดสไลด์ที่ซับซ้อนแบบนี้มากกว่า

 • คุณกำลังทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ (GB) ใน Office Project โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโครงการมีโครงการย่อยจำนวนมาก

 • คุณกำลังพัฒนาโซลูชันสำหรับ Office ภายในองค์กร เช่น Add-in หรือการกำหนดเองในระดับเอกสาร

 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้การป้องกันการดำเนินการข้อมูล (DEP) ของฮาร์ดแวร์สำหรับแอปพลิเคชันของ Office DEP เป็นชุดเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่บางองค์กรใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย สำหรับการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต DEP จะถูกบังคับใช้เสมอ ในขณะที่การติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิต คุณจำเป็นต้องกำหนดค่า DEP ผ่านการตั้งค่า

 • เนื่องจากจำนวนลูกค้าที่ใช้ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตมีจำนวนมากขึ้น การสร้างแอปพลิเคชัน Messaging Application Programming Interface (MAPI) เวอร์ชัน 32 บิต, Add-in หรือแมโครใหม่สำหรับ Outlook เวอร์ชัน 64 บิตจึงเป็นตัวเลือกที่แนะนำ แต่ถ้าจำเป็น คุณยังสามารถทำงานกับ Outlook เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้น

เหตุผลที่ควรเลือกเวอร์ชัน 32 บิต

ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตพร้อมตัวประมวลผล x86 (32 บิต) สามารถติดตั้ง Office แบบ 32 บิตได้เท่านั้น ตรวจสอบเวอร์ชัน Windows ของคุณ

หากคุณมีระบบปฏิบัติการ 64 บิตพร้อมตัวประมวลผลแบบ x64 คุณสามารถเลือกติดตั้ง Office แบบ 32 บิตหรือ 64 บิตก็ได้

เคล็ดลับ: นอกจากให้การสนับสนุน Windows เวอร์ชัน 32 บิต Office เวอร์ชัน 32 บิตยังได้รับการสนับสนุนบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต Office 2010 ทำให้ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้ตัวควบคุม ActiveX, Add-in ของ Component Object Model (COM) และ Visual Basic for Applications (VBA) ของ Microsoft ที่มีอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเวอร์ชัน 32 บิตเนื่องจากไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตพร้อมใช้งานสำหรับ Add-in จำนวนมาก

 • ถ้าองค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้นามสกุลของ Office ต่อไป เช่น ตัวควบคุม ActiveX, Add-in ของบริษัทอื่น, โซลูชันภายในองค์กรที่มีอยู่แล้วภายใน Office เวอร์ชันก่อนหน้า หรือซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 32 บิตที่อินเทอร์เฟสโดยตรงกับ Office เราขอแนะนำให้คุณใช้ Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิต (x86) ที่ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทั้งเวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิตสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows

 • คุณใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิต และไม่มีเวอร์ชัน 64 บิตที่ใช้ทดแทนได้ คุณสามารถเรียกใช้ตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตใน Office เวอร์ชัน 32 บิตต่อได้ เช่น ตัวควบคุมทั่วไปของ Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) หรือตัวควบคุมเวอร์ชัน 32 บิตของบริษัทอื่นที่มีอยู่แล้ว

 • โค้ด VBA ของคุณใช้คำสั่ง Declare Visual Basic for Applications (VBA) ที่มีคำสั่ง Declare จะไม่ทำงานใน Office เวอร์ชัน 64 บิตถ้าไม่ได้อัปเดตก่อน

 • ใน SharePoint Server 2010 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า มุมมองแผ่นข้อมูลจะไม่พร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันการใช้งานมุมมอง การแก้ไขในแผ่นข้อมูล ใน SharePoint Server 2010 ที่มีไคลเอ็นต์ Office เวอร์ชัน 32 บิต

 • ฐานข้อมูล Access ที่คอมไพล์แล้ว เช่น ไฟล์ .MDE, .ADE และ .ACCDE จะไม่ทำงาน เว้นแต่ว่าจะถูกเขียนขึ้นสำหรับ Office เวอร์ชัน 64 บิต

 • คุณจำเป็นต้องมีตัวแก้ไขสมการดั้งเดิม หรือไฟล์ WLL (ไลบรารี Add-In สำหรับ Word) ใน Word คุณยังสามารถใช้ตัวแก้ไขสมการ Word ดั้งเดิม (ไฟล์ WLL ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชัน 32 บิตและไม่ได้รับการสนับสนุนใน Office 2010)

 • ไม่มีตัวแปลงสัญญาณ (ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบีบอัดหรือขยายวิดีโอหรือไฟล์เสียง) พร้อมใช้งานในเวอร์ชัน 64 บิตสำหรับรูปแบบสื่อ QuickTime สามรูปแบบ ดังนั้น ถ้าคุณมีไฟล์สื่อที่ฝังตัวเก่าในงานนนำเสนอ PowerPoint คุณจะต้องใช้ Office เวอร์ชัน 32 บิต

พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม

ทำตามคำแนะนำใน:

ดูเพิ่มเติม

ฉันกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ใด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×