ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปิดไฟล์ Excel ของฉันได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีปัญหาในการเปิดไฟล์ได้อย่างไร อาจเป็น เพราะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ที่ไม่สนับสนุน Excel เวอร์ชันนี้ ค้นหาอุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบตารางเพื่อดูว่า ที่เป็นตัวพิมพ์

ชนิดไฟล์

เปิดและแก้ไข

เปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx)

ได้

ได้

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xls)

ไม่ได้

ได้

เทมเพลต Excel (.xltx)

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่เวิร์กบุ๊กไบนารี XML (.xlsb)

ได้

ได้

คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

ไม่ได้

ได้

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร (.xlsm)

ได้

ฟังก์ชัน VBA จะไม่ทำงาน

ได้

OpenDocument Spreadsheet (.ods)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลต Excel (.xlt)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร (.xltm)

ไม่ได้

ไม่ได้

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโคร (.xla และ .xlam)

ไม่ได้

ไม่ได้

Extensible Markup Language (XML)

ไม่ได้

ไม่ได้

Data Interchange Format (.dif)

ไม่ได้

ไม่ได้

Hypertext Markup Language (.htm, .html)

ไม่ได้

ไม่ได้

เว็บเพจ (.mht)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ที่สามารถพิมพ์ได้ (.prn)

ไม่ได้

ไม่ได้

Symbolic Link Files (.slk และ .sylk)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)

ไม่ได้

ไม่ได้

Binary Interchange File Format (Biff2, Biff3, Biff 4, Biff 5)

ไม่ได้

ไม่ใช่

ชนิดไฟล์

เปิดและแก้ไข

เปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx)

ได้

ได้

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xls)

ไม่ได้

ได้

เทมเพลต Excel (.xltx)

ไม่ใช่

ได้

เวิร์กบุ๊กไบนารีที่ไม่ใช่ XML (.xlsb)

ไม่ได้

ได้

คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

ไม่ได้

ได้

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร (.xlsm)

ได้

ฟังก์ชัน VBA จะไม่ทำงาน

ได้

OpenDocument Spreadsheet (.ods)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลต Excel (.xlt)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร (.xltm)

ไม่ได้

ไม่ได้

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโคร (.xla และ .xlam)

ไม่ได้

ไม่ได้

Extensible Markup Language (XML)

ไม่ได้

ไม่ได้

Data Interchange Format (.dif)

ไม่ได้

ไม่ได้

Hypertext Markup Language (.htm, .html)

ไม่ได้

ไม่ได้

เว็บเพจ (.mht)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ที่สามารถพิมพ์ได้ (.prn)

ไม่ได้

ไม่ได้

Symbolic Link Files (.slk และ .sylk)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)

ไม่ได้

ไม่ได้

Binary Interchange File Format (Biff2, Biff3, Biff 4, Biff 5)

ไม่ได้

ไม่ใช่

ชนิดไฟล์

เปิดและแก้ไข

เปิดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xlsx)

ได้

ได้

เวิร์กบุ๊ก Excel (.xls)

ไม่ได้

ได้

เวิร์กบุ๊กไบนารีที่ไม่ใช่ XML (.xlsb)

ไม่ได้

ได้

คั่นด้วยจุลภาค (.csv)

ไม่ได้

ได้

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโคร (.xlsm)

ได้

ฟังก์ชัน VBA จะไม่ทำงาน

ได้

OpenDocument Spreadsheet (.ods)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลต Excel (.xlt)

ไม่ได้

ใช่

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร (.xltm)

ไม่ได้

ไม่ได้

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโคร (.xla และ .xlam)

ไม่ได้

ไม่ได้

Extensible Markup Language (XML)

ไม่ได้

ไม่ได้

Data Interchange Format (.dif)

ไม่ได้

ไม่ได้

Hypertext Markup Language (.htm, .html)

ไม่ได้

ไม่ได้

เว็บเพจ (.mht)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ที่สามารถพิมพ์ได้ (.prn)

ไม่ได้

ไม่ได้

Symbolic Link Files (.slk และ .sylk)

ไม่ได้

ไม่ได้

ไฟล์ข้อความธรรมดา (.txt)

ไม่ได้

ไม่ได้

Binary Interchange File Format (Biff2, Biff3, Biff 4, Biff 5)

ไม่ได้

ไม่ใช่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×