เอกสารของฉันจะปลอดภัยใน Office Delve ใช่ไหม

ใช่ เอกสารของคุณจะปลอดภัย Delve จะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใดๆ มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเห็นเอกสารส่วนตัวของคุณใน Delve

นอกจากนี้ บุคคลอื่นไม่สามารถดูกิจกรรมส่วนตัวของคุณได้ เช่น เอกสารใดที่คุณอ่าน อีเมลใดที่คุณส่งและรับ หรือคุณเข้าร่วมในการสนทนาทางธุรกิจบน Skype ใดบ้าง บุคคลอื่นจะสามารถเห็นได้ว่าคุณปรับเปลี่ยนเอกสารก็ต่อเมื่อพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารนั้นได้เช่นกันเท่านั้น

โปรดทราบว่าเอกสารจะไม่ถูกจัดเก็บใน Delve ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์บนเอกสารใดๆ ของคุณ คุณสามารถทำได้จากตำแหน่งที่จัดเก็บเอกสารของคุณ เช่น OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือ SharePoint ใน Microsoft 365

สิ่งที่คุณเห็นใน Delve จะไม่เหมือนกับที่บุคคลอื่นเห็น คุณสามารถเห็นเอกสารส่วนบุคคลของคุณและเอกสารอื่นๆ ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง บุคคลอื่นสามารถเห็นเอกสารของพวกเขาและเอกสารที่พวกเขามีสิทธิ์เข้าถึง

ใครสามารถเห็นเอกสารของฉันได้บ้าง

คุณสามารถควบคุมได้เสมอ คุณเท่านั้นที่มองเห็นเอกสารส่วนตัวใน Delve เว้นแต่ว่าคุณจะตัดสินใจแชร์เอกสาร เอกสารส่วนตัวของคุณจะมีเครื่องหมายแม่กุญแจและข้อความว่า เอกสารส่วนบุคคล

แม่กุญแจที่ปรากฏขึ้นแสดงว่าเฉพาะคุณเท่านั้นที่สามารถดูเอกสารได้

คุณสามารถดูได้ว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารหนึ่งๆ ภายใน Delve และคุณยังสามารถแชร์เอกสารกับคนอื่นๆ ได้ด้วย

 • คลิกจุดสามจุดที่มุมล่างขวา จากนั้น มีใครบ้างที่สามารถดูสิ่งนี้ได้

  ตรวจสอบบุคคลที่สามารถมองเห็นเอกสาร

คุณยังสามารถหยุดการแชร์เอกสารเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเห็นได้ด้วย

ใครสามารถดูสิ่งที่แนบมาได้บ้าง

เมื่อคุณหรือผู้อื่นแชร์เอกสารเป็นสิ่งที่แนบมาผ่านทางอีเมล เฉพาะบุคคลที่อยู่ในการสนทนาทางอีเมลเท่านั้นที่จะเห็นเอกสารดังกล่าวใน Delve ได้

สิ่งที่แนบมาจะถูกทำเครื่องหมายด้วยคลิปหนีบกระดาษบนการ์ดเนื้อหา

ใครสามารถเห็นเอกสารบนบอร์ดได้บ้าง

ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงบอร์ดได้ คุณและบุคคลอื่นสามารถดู เพิ่มเอกสาร เอาเอกสารออก หรือติดตามบอร์ดใดๆ ใน Delve

อย่างไรก็ตาม ถ้าบอร์ดมีเอกสารที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึง เอกสารดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้คุณเห็น ถ้าคุณสร้างบอร์ดและเพิ่มเอกสารที่มีเพียงแค่คุณและบุคคลอีกสองสามคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารนั้น บุคคลอื่นๆ จะไม่เห็นเอกสาร แต่อาจเห็นชื่อบอร์ดได้

เรียนรู้เพิ่มเติม: จัดกลุ่มและแชร์เอกสารใน Delve

ฉันจะแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้อย่างไร

เมื่อต้องการให้ทุกคนในเครือข่ายของคุณมีประสบการณ์ใช้งาน Delve ที่ดี สิ่งสำคัญคือ คุณและผู้ร่วมงานของคุณต้องจัดเก็บและแชร์เอกสารในที่ที่ Delve สามารถเข้าถึงได้ เช่น ใน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือ SharePoint ใน Microsoft 365

เรียนรู้เพิ่มเติม: เก็บเอกสารในตำแหน่งที่ Delve สามารถเข้าถึงได้

ฉันสามารถลบเอกสารจาก Delve ได้หรือไม่

เอกสารจะไม่ถูกจัดเก็บใน Delve ดังนั้น คุณไม่สามารถลบเอกสารจาก Delve โดยตรง เอกสารจะถูกจัดเก็บในตำแหน่งอื่นๆ ใน Microsoft 365 ตัวอย่างเช่น ใน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือใน SharePoint เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารจึงจะสามารถเห็นได้ใน Delve

เมื่อต้องการลบเอกสาร หรือป้องกันไม่ให้ปรากฏขึ้นใน Delve ให้ใช้ลิงก์ในด้านล่างซ้ายของบัตรเนื้อหาเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บเอกสาร

ใช้ลิงก์ในด้านล่างซ้ายของบัตรเพื่อไปยังตำแหน่งที่ตั้ง

จากที่นั่น:

 • ลบเอกสาร หรือ:

 • เพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่น เห็นเอกสารใน Delve ให้เปลี่ยนสิทธิ์เพื่อให้เฉพาะคุณเข้าถึงเอกสารได้

 • เพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารปรากฏขึ้นใน Delve เลย ให้ย้ายเอกสารไปนอก Microsoft 365 ตัวอย่างเช่น ไปยังโฟลเดอร์ เอกสาร บนพีซีของคุณ

ฉันจะรักษาเอกสารให้เป็นส่วนตัวได้อย่างไร

ถ้าคุณต้องการเก็บเอกสารเป็นส่วนตัว ให้จัดเก็บไว้ใน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน และเลือกไม่แชร์เอกสาร แล้วเอกสารเหล่านี้ไม่ได้จะแสดงใน Delve ให้ผู้ใช้คนอื่นๆ เห็น เอกสารส่วนตัวของคุณจะมีเครื่องหมายกุญแจและข้อความว่า เอกสารส่วนบุคคล

เอกสารที่ไม่ได้แชร์จะมีเครื่องหมายกุญแจและข้อความคุณเท่านั้นในคอลัมน์ การแชร์ ใน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถแชร์เอกสารกับผู้อื่นในภายหลังได้ตลอดเวลา

เอกสารส่วนตัวของฉันมีการดู 7 ครั้งใน Delve นี่หมายความว่ามีคน 7 คนที่ดูเอกสารใช่ไหม

ไม่ใช่ ถ้าเอกสารถูกเก็บไว้ใน OneDrive สำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน และคุณไม่ได้แชร์กับบุคคลอื่น หรือถ้าเอกสารถูกเก็บไว้ในตำแหน่งส่วนตัวอื่น เฉพาะคุณเท่านั้นที่จะเห็นเอกสารใน Delve การดูเอกสารส่วนบุคคล 7 ครั้ง หมายความว่า คุณได้เปิดเอกสารนั้น 7 ครั้ง

บุคคลอื่นจะสามารถเห็นเอกสารที่ฉันดูได้หรือไม่

ไม่ได้ คนอื่นจะไม่สามารถดูเอกสารที่คุณเปิดและดูใน Delve

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร ผู้อื่นจะสามารถเห็นที่คุณปรับเปลี่ยนเอกสารได้ก็ต่อเมื่อพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารนั้นๆ ด้วย

ฉันสามารถปิดใช้งาน Delve ได้ไหม

หมายเหตุ: Delve จะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ใดๆ คุณและผู้ร่วมงานของคุณจะมองเห็นเฉพาะเอกสารที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงอยู่แล้ว ในขณะที่มีเพียงคุณที่สามารถมองเห็นเอกสารส่วนตัวของตนเองใน Delve

ถ้าองค์กรของคุณใช้ Delve คุณจะไม่สามารถปิด Delve ได้อย่างสมบูรณ์ แต่คุณเลือกที่จะไม่แสดงเอกสารใน Delve ได้ ถ้าคุณเลือกที่จะไม่แสดงเอกสาร บุคคลอื่นจะไม่เห็นเอกสารใดๆ เมื่อพวกเขาไปที่หน้าโปรไฟล์ของคุณใน Delve และคุณจะไม่เห็นเอกสารบนหน้าโปรไฟล์ของบุคคลอื่น คุณและผู้อื่นจะยังสามารถค้นหาเอกสารของกันและกันใน Microsoft 365 ได้ ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารนั้นๆ เอกสารไม่แสดงขึ้นใน Delve

คุณยังคงสามารถใช้ Delve เพื่อจัดการข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ และดูข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่นๆ เช่น ชื่อ และข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขา

วิธีการปิดเอกสารใน Delve

 1. ใน Delve ไปที่ การตั้งค่า

  ไปที่ การตั้งค่า
 2. ไปที่ การตั้งค่าฟีเจอร์ แล้วเลือก ปิด สำหรับ เอกสารต่าง

  ปิดเอกสาร
 3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: อาจใช้เวลานานถึงหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีผล

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้อื่นมี Delve แต่ฉันไม่มี

ถ้าองค์กรของคุณใช้ Delve แต่คุณไม่มีสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มี Delve คุณจะไม่เห็น Delve ในตัวเปิดใช้แอป Microsoft 365

ผู้ใช้ Delve อื่นๆ (ผู้ที่มีสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มี Delve) จะสามารถดูเอกสารของคุณใน Delve ของพวกเขาได้ ถ้าพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารของคุณใน Microsoft 365 แล้ว

ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้เอกสารของคุณปรากฏบน Delve ในหน้าโปรไฟล์ของคุณให้ผู้ใช้ Delve อื่นๆ เห็น คุณสามารถเลือกปิดการแสดงเอกสารใน Delve ได้ ถ้าคุณไม่มี Delve คุณสามารถทำเช่นนี้ได้จากหน้า โปรไฟล์ ของคุณใน Microsoft 365:

 1. ถ้าต้องการไปที่หน้า โปรไฟล์ ให้เลือกรูปภาพของคุณในส่วนหัวของ Microsoft 365 จากนั้นเลือก เกี่ยวกับฉัน

  เลือกรูปภาพของคุณ แล้วเลือก เกี่ยวกับฉัน เพื่อไปยัง โปรไฟล์
 2. บนหน้าโปรไฟล์ของคุณ ให้เลือก การตั้งค่า

  เลือก การตั้งค่า ในส่วนหัวของ Office 365
 3. ไปที่ การตั้งค่าฟีเจอร์ แล้วเลือก ปิด สำหรับ เอกสารต่าง

  ปิดเอกสาร
 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: อาจใช้เวลานานถึงหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีผล

ดูเพิ่มเติม

Delve คืออะไร

เก็บเอกสารในตำแหน่งที่ Office Delve สามารถเข้าถึงได้

จัดกลุ่มและแชร์เอกสารใน Delve

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×