เอาการอ้างอิงแบบวงกลมออกหรืออนุญาตการอ้างอิงแบบวงกลม

คุณใส่สูตรไปแล้วแต่สูตรนั้นไม่ทำงาน คุณกลับได้รับข้อความเกี่ยวกับ “การอ้างอิงแบบวงกลม” ผู้คนนับล้านก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน และเกิดขึ้นเพราะสูตรของคุณพยายามคำนวณตัวเอง และคุณมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าการคำนวณซ้ำถูกปิดอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นมีลักษณะเช่นนี้

สูตรที่ทำให้เกิดการอ้างอิงแบบวงกลม

สูตร = D1 + D2 + ตัวแบ่ง D3 เนื่องจากมีอยู่ในเซลล์ D3 และกำลังพยายามคำนวณตัวเอง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้คุณสามารถย้ายสูตรไปยังเซลล์อื่นได้ กดctrl + Xเพื่อตัดสูตรเลือกเซลล์อื่นแล้วกดCtrl + Vเพื่อวาง

ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกข้อคือการใช้ฟังก์ชันที่รวมการอ้างอิงกับตัวเอง ตัวอย่างเช่น เซลล์ F3 มี =SUM(A3:F3) มีตัวอย่างดังนี้:

เบราวเซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ โปรดติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

คุณยังสามารถลองใช้เทคนิคต่อไปนี้อันใดอันหนึ่งได้:

 • ถ้าคุณเพิ่งใส่สูตร ให้เริ่มด้วยเซลล์นั้นและตรวจดูว่าคุณอ้างอิงไปยังตัวเซลล์นั้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น เซลล์ A3 อาจมีสูตร =(A1+A2)/A3 สูตรอย่าง =A1+1 (ในเซลล์ A1) ยังก่อให้เกิดข้อผิดพลาดการอ้างอิงแบบวงกลมได้อีกด้วย

ขณะที่คุณดูอยู่ ให้ตรวจหาการอ้างอิงโดยอ้อมด้วย กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณวางสูตรในเซลล์ A1 ซึ่งมีการใช้สูตรอื่นในเซลล์ B1 ซึ่งสูตรนั้นอ้างอิงกลับไปยังเซลล์ A1 ถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณสับสน ลองคิดดูว่า Excel จะยิ่งสับสนแค่ไหน

 • ถ้าคุณหาข้อผิดพลาดไม่พบ ให้คลิกแท็บ สูตร และคลิกที่ลูกศรถัดจาก การตรวจสอบข้อผิดพลาด ชี้ไปที่ การอ้างอิงแบบวงกลม แล้วคลิกเซลล์แรกที่ปรากฏในเมนูย่อย

  คำสั่ง การอ้างอิงแบบวงกลม

 • ตรวจทานสูตรในเซลล์นั้น ถ้าคุณยังบอกไม่ได้ว่าเซลล์นั้นเป็นสาเหตุของการอ้างอิงแบบวงกลมหรือไม่ ให้คลิกเซลล์ถัดไปในเมนูย่อย การอ้างอิงแบบวงกลม

 • ตรวจทานและแก้ไขการอ้างอิงแบบวงกลมในเวิร์กบุ๊กต่อด้วยการทำซ้ำขั้นตอนใดๆ หรือขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ต่อไปจนกว่าแถบสถานะจะไม่แสดงคำว่า "การอ้างอิงแบบวงกลม"

เคล็ดลับ   

 • แถบสถานะที่มุมซ้ายล่างจะแสดง การอ้างอิงแบบวงกลม และที่อยู่เซลล์ของการอ้างอิงแบบวงกลมหนึ่งการอ้างอิง

  ถ้ามีการอ้างอิงแบบวงกลมในเวิร์กชีตอื่นๆ แต่ไม่ใช่ในเวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่ แถบสถานะจะแสดงเฉพาะคำว่า "การอ้างอิงแบบวงกลม" โดยไม่มีที่อยู่เซลล์

 • คุณสามารถย้ายระหว่างเซลล์ต่างๆ ในการอ้างอิงแบบวงกลมได้ด้วยการดับเบิลคลิกที่ลูกศรติดตาม ลูกศรจะระบุเซลล์ที่มีผลต่อค่าของเซลล์ที่เลือกในปัจจุบัน คุณสามารถแสดงลูกศรติดตามได้ด้วยการคลิก สูตร จากนั้นคลิก ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง หรือ ติดตามเซลล์ที่อ้างถึง

  การติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อความเตือนการอ้างอิงแบบวงกลม

เมื่อ Excel ตรวจพบการอ้างอิงแบบวงกลมเป็นครั้งแรก โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนขึ้น ให้คลิก ตกลง หรือปิดหน้าต่างข้อความ

เมื่อคุณปิดข้อความ Excel จะแสดงค่าศูนย์หรือค่าจากการคำนวณครั้งสุดท้ายในเซลล์ และตอนนี้คุณอาจพูดว่า "เดี๋ยวก่อน ค่าจากการคำนวณครั้งสุดท้ายหรือ" ใช่แล้ว ในบางกรณี สูตรสามารถทำงานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะจะพยายามคำนวณตัวเอง ตัวอย่างเช่น สูตรที่ใช้ฟังก์ชัน IF อาจทำงานจนกระทั่งผู้ใช้ใส่อาร์กิวเมนต์ (ส่วนของข้อมูลที่สูตรจำเป็นต้องใช้เพื่อทำงานให้ถูกต้อง) ที่ทำให้สูตรคำนวณตัวเอง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น Excel จะรักษาค่าจากการคำนวณที่สำเร็จครั้งสุดท้าย

ถ้าคุณสงสัยว่าคุณมีการอ้างอิงแบบวงกลมในเซลล์ที่ไม่ได้แสดงค่าเป็นศูนย์ ให้ลองทำดังนี้

 • คลิกสูตรในแถบสูตรแล้วกด ENTER

สำคัญ    ในหลายๆ กรณี ถ้าคุณสร้างสูตรเพิ่มเติมที่มีการอ้างอิงแบบวงกลม Excel จะไม่แสดงข้อความเตือนอีก รายการต่อไปนี้แสดงสถานการณ์สมมติบางสถานการณ์ที่จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

 • คุณสร้างอินสแตนซ์แรกของการอ้างอิงแบบวงกลมในเวิร์กบุ๊กใดๆ ที่เปิดอยู่

 • คุณเอาการอ้างอิงแบบวงกลมทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ทั้งหมดออก แล้วสร้างการอ้างอิงแบบวงกลมใหม่

 • คุณปิดเวิร์กบุ๊กทั้งหมด สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ แล้วใส่สูตรที่มีการอ้างอิงแบบวงกลม

 • คุณเปิดเวิร์กบุ๊กที่มีการอ้างอิงแบบวงกลม

 • ในขณะที่ไม่มีเวิร์กบุ๊กอื่นใดเปิดอยู่ คุณเปิดเวิร์กบุ๊กหนี่ง แล้วสร้างการอ้างอิงแบบวงกลม

เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณซ้ำ

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการใช้การอ้างอิงแบบวงกลมเพราะคุณต้องการให้ฟังก์ชันคำนวณซ้ำ จนกว่าจะได้ตามเงื่อนไขทางตัวเลขบางอย่าง กรณีนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงได้ ดังนันโดยปกติแล้วใน Excel การคำนวณซ้ำจะถูกปิดไว้

นอกเสียจากว่าคุณรู้วิธีใช้การคำนวณซ้ำเป็นอย่างดี คุณคงไม่ต้องการเก็บการอ้างอิงแบบวงกลมไว้ แต่ถ้าคุณต้องการเช่นนั้น คุณสามารถเปิดใช้งานการคำนวณซ้ำได้ แต่คุณจะต้องระบุจำนวนครั้งที่สูตรควรทำการคำนวณซ้ำด้วย เมื่อคุณเปิดใช้งานการคำนวณซ้ำโดยไม่เปลี่ยนค่าจำนวนสูงสุดของการคำนวณซ้ำหรือค่าสูงสุดของการเปลี่ยนแปลง Excel จะหยุดคำนวณหลังการคำนวณซ้ำ 100 ครั้ง หรือหลังจากที่ค่าทั้งหมดในการอ้างอิงแบบวงกลมมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 0.001 ในระหว่างการคำนวณซ้ำแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดก่อน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมจำนวนการคำนวณซ้ำสูงสุดและขนาดการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2010 หรือใหม่กว่า ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > สูตร ถ้าคุณกำลังใช้ Excel for Mac ให้คลิกเมนู Excel จากนั้น คลิก กำหนดลักษณะ > คำนวณ

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excelจากนั้นคลิกประเภทสูตร

 2. ในส่วน ตัวเลือกการคำนวณ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการคำนวณซ้ำ บน Mac คลิก ใช้การคำนวณซ้ำ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าจำนวนครั้งมากสุดที่จะให้ Excel คำนวณใหม่ ให้พิมพ์จำนวนครั้งของการคำนวณซ้ำลงในกล่อง รอบการคำนวณซ้ำมากที่สุด ยิ่งจำนวนครั้งของการทำซ้ำสูงขึ้นเท่าใด Excel ก็ยิ่งใช้เวลาในการคำนวณเวิร์กชีตนานขึ้นเท่านั้น

 4. ในกล่อง ค่าแตกต่างสูงสุดที่รับได้ ให้พิมพ์ค่าที่น้อยที่สุดที่ต้องมีเพื่อให้การคำนวณซ้ำดำเนินการต่อได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในค่าการคำนวณใดๆ ยิ่งตัวเลขน้อย การคำนวณผลลัพธ์ก็จะยิ่งถูกต้องแม่นยำ และ Excel ยิ่งต้องใช้เวลาในการคำนวณเวิร์กชีตมากขึ้น

การคำนวณซ้ำอาจให้ผลลัพธ์ได้สามแบบ ดังนี้

 • ผลลัพธ์แบบลู่เข้า ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะมีความเสถียร นี่เป็นเงื่อนไขที่ต้องการ

 • ผลลัพธ์แบบแยกออก ซึ่งหมายความว่าในการคำนวณซ้ำแต่ละช่วง ผลต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณปัจจุบันกับการคำนวณครั้งก่อนหน้าเพิ่มขึ้น

 • ผลลัพธ์สลับระหว่างสองค่า ตัวอย่างเช่น หลังจากการคำนวณซ้ำครั้งแรก ผลลัพธ์เป็น 1 หลังจากครั้งถัดไป ผลลัพธ์เป็น 10 พอคำนวณซ้ำอีกครั้งผลลัพธ์เป็น 1 และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×