จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

เอาลายน้ำโปร่งใสออกจากสไลด์ของคุณ

เอาลายน้ำโปร่งใสออกจากสไลด์ของคุณ

ถ้าคุณไม่ต้องการลายน้ำข้อความหรือลายน้ำรูปภาพที่คุณเพิ่มลงในต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ คุณสามารถเอาออกได้

  1. คลิกแท็บ มุมมอง จากนั้นคลิก ต้นแบบสไลด์

  2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้าย ให้คลิกต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ที่มีลายน้ำ

    ต้นแบบสไลด์ที่มีเค้าโครง

  3. บนสไลด์ ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเอาออก

  4. บนคีย์บอร์ด ให้กด Delete

    หมายเหตุ: ลายน้ำที่นำไปใช้กับต้นแบบสไลด์จะปรากฏบนสไลด์ทั้งหมด และลายน้ำที่นำไปใช้กับเค้าโครงสไลด์จะปรากฏบนอินสแตนซ์ทั้งหมดของเค้าโครงนั้นที่คุณเพิ่มลงในงานนำเสนอ เมื่อคุณลบลายน้ำจากต้นแบบสไลด์ ลายน้ำจะถูกเอาออกจากสไลด์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับต้นแบบสไลด์นั้น และเมื่อคุณลบลายน้ำจากเค้าโครงสไลด์ ลายน้ำจะถูกลบออกจากอินสแตนซ์ทั้งหมดของเค้าโครงนั้นในงานนำเสนอของคุณ

เอาลายน้ำพื้นหลังออก

เมื่อต้องการเอาลายน้ำรูปภาพที่นำไปใช้กับพื้นหลังออก ให้เลือกต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงสไลด์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการเอาออก คลิก ต้นแบบสไลด์ > สไตล์พื้นหลัง > จัดรูปแบบพื้นหลัง จากนั้นเลือกสไตล์พื้นหลังใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ ให้ดู:

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×