แก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนสำหรับแอป Teams บนมือถือ

แก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนสำหรับแอป Teams บนมือถือ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการจัดการการแจ้งเตือนทาง อีเมล ดูที่ จัดการการแจ้งเตือนใน Teams

ต่อไปนี้คือการแจ้งเตือนที่คุณควรจะได้รับตามค่าเริ่มต้น

 • การสนทนา—เมื่อมีใครบางคนส่งข้อความในการสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือการสนทนากลุ่ม

 • การกล่าวถึง—เมื่อคุณหรือแชนเนลที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ได้รับ @กล่าวถึง

 • การตอบกลับ—เมื่อใครบางคนได้ตอบกลับโพสต์ของคุณในแชนแนลหรือต้อบกลับไปยังบุคคลที่คุณได้ส่งการตอบกลับไปด้วย

 • การโทร—เมื่อใครบางคนโทรหาคุณผ่าน Teams

 • การประชุมถูกเริ่ม—เมื่อใครบางคนเข้าร่วมการประชุม Teams ในปฏิทินของคุณ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไป

ได้รับการแจ้งเตือนเพียงบางรายการเท่านั้น

วิธีการแก้ไขปัญหา

การรับการแจ้งเตือนเป็นศูนย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

วิธีการแก้ไขปัญหา

ต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมในแชนเนลของคุณใช่หรือไม่

วิธีการแก้ไขปัญหา

การรับการแจ้งเตือนบางอย่างแต่ไม่ใช่ผู้อื่น

การแจ้งเตือนของคุณอาจถูกปรับแต่ง

ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบางประเภทเท่านั้นการแจ้งเตือนบางอย่างอาจถูกปิดใช้งาน

ไปที่เมนู ปุ่มเพิ่มเติม >การตั้งค่า>การแจ้งเตือนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนที่คุณต้องการเปิดใช้งานอยู่

การรับการแจ้งเตือนเป็นศูนย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การแจ้งเตือนของ Teams อาจถูกปิดใช้งาน

มีสองวิธีในการแก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ: วิธีหนึ่งคือการตั้งค่าใน Teams อีกวิธีคือไปที่แอปการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การแจ้งเตือนถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นบนอุปกรณ์ iOS

ระบบจะแจ้งให้คุณอนุญาตสิทธิ์เมื่อคุณเปิดใช้งานแอปครั้งแรก แต่คุณอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปหรือปิดการแจ้งเตือนจากแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์

นี่คือสิ่งที่ต้องทำ:  

 1. ในทีมให้ไปที่เมนู ปุ่มเพิ่มเติม >การแจ้งเตือน

 2. แตะที่ เปิดการตั้งค่า 

 3. แตะการแจ้งเตือน>ทีม  

 4. สลับเปิดใช้งานการแจ้งเตือน

รูปภาพแสดงอนุญาตการแจ้งเตือนให้สลับไปยังตำแหน่งเปิดใน Microsoft Teams

ในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ให้กำหนดวิธีที่คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบรวมถึงการเปิดเสียงเพื่อรับเสียงเมื่อมีการแจ้งให้ทราบ

สิ่งสำคัญ: ถ้าไม่มี Teams แสดงในการตั้งค่า iOS ของคุณ ให้ถอนการติดตั้งแล้วติดตั้ง Teams ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้

คุณอาจเปิดใช้งานบนแอปบนเว็บหรือแอปบนเดสก์ท็อปของ Teams อยู่แล้ว

ระบบจะไม่แสดงการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณใช้ Teams ผ่านแอปบนเว็บหรือแอปบนเดสก์ท็อป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การแจ้งเตือนรบกวนการทำงานของคุณและการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ คุณจะเริ่มได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อเราตรวจพบว่าคุณไม่ได้ทำงานผ่านแอปบนเว็บหรือแอปบนเดสก์ท็อปเป็นเวลา 5 นาทีแล้ว

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องทำ: 

คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ ถ้าต้องการรับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเสมอ

 1. ในทีมให้ไปที่เมนู ปุ่มเพิ่มเติม >การแจ้งเตือน 

 2. ภายใต้ส่งการแจ้งเตือนให้แตะเสมอ

รูปภาพแสดงการแจ้งเตือนที่เปลี่ยนเป็นเสมอใน Microsoft Teams

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมในแชนเนล

ไปที่รายชื่อทีมของคุณ

 1.  แตะชื่อแชนเนล

 2. แตะระฆังที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 3. แตะข้อความใหม่ทั้งหมดในช่องทางนี้เพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือน

รูปภาพแสดงระฆังที่ถูกเน้นเพื่อแสดงการแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้ส่งรายงานเพื่อแจ้งให้เราทราบ ในเมนูแตะแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปุ่มเพิ่มเติม >การตั้งค่า>ส่งคำติชม 

หมายเหตุ: ดูรายการปัญหาการแจ้งเตือนทั้งหมดของอุปกรณ์และการแจ้งให้ทราบในการแก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนในแอปทีม Android

ต่อไปนี้คือการแจ้งเตือนที่คุณควรจะได้รับตามค่าเริ่มต้น

 • การสนทนา—เมื่อมีใครบางคนส่งข้อความในการสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือการสนทนากลุ่ม

 • การกล่าวถึง—เมื่อคุณหรือแชนเนลที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ได้รับ @กล่าวถึง

 • การตอบกลับ—เมื่อใครบางคนได้ตอบกลับโพสต์ของคุณในแชนแนลหรือต้อบกลับไปยังบุคคลที่คุณได้ส่งการตอบกลับไปด้วย

 • การโทร—เมื่อใครบางคนโทรหาคุณผ่าน Teams

 • การประชุมถูกเริ่ม—เมื่อใครบางคนเข้าร่วมการประชุม Teams ในปฏิทินของคุณ

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทั่วไป

ได้รับการแจ้งเตือนเพียงบางรายการเท่านั้น

วิธีการแก้ไขปัญหา

การรับการแจ้งเตือนเป็นศูนย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

วิธีการแก้ไขปัญหา

ต้องการรับการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในแชนเนลใช่หรือไม่

วิธีการแก้ไขปัญหา

การรับการแจ้งเตือนบางอย่างแต่ไม่ใช่ผู้อื่น

การแจ้งเตือนของคุณอาจถูกปรับแต่ง

ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมบางประเภทเท่านั้น แสดงว่าการแจ้งเตือนบางอย่างอาจถูกปิดใช้งาน

 • ไปที่เมนู ปุ่มเพิ่มเติม >การตั้งค่า> การแจ้งให้ทราบและทำเครื่องหมายในกล่องที่อยู่ถัดจากรายการที่คุณต้องการรับการแจ้งให้ทราบ

จากที่นี่คุณยังสามารถกำหนดวิธีที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนได้ด้วย แตะที่รายการในรายการเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการกำหนดเองเพิ่มเติม

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Android 8.0 และรุ่นใหม่กว่าเท่านั้น

 1. แตะที่รายการที่คุณต้องการแก้ไข

 2. เลือกวิธีที่คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ

รูปภาพแสดงการอนุญาตหน้าจอให้ป็อปอัพสำหรับการแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

การรับการแจ้งเตือนเป็นศูนย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การแจ้งเตือนของ Teams อาจถูกปิดใช้งาน

ระบบจะแจ้งให้คุณอนุญาตสิทธิ์เมื่อคุณเปิดใช้งานแอปครั้งแรก แต่คุณอาจข้ามขั้นตอนนี้ไปหรือปิดการแจ้งเตือนจากแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์

ถ้าการแจ้งเตือนปิดอยู่ให้ไปที่แอปการตั้งค่าของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน

 1. ในทีมให้ไปที่เมนู ปุ่มเพิ่มเติม >การแจ้งเตือน

 2. แตะที่ เปิดการตั้งค่า 

 3. แตะการแจ้งเตือน>ทีม

 4. สลับแสดงการแจ้งเตือน

คุณอาจเปิดใช้งานบนแอปบนเว็บหรือแอปบนเดสก์ท็อปของ Teams อยู่แล้ว

เมื่อต้องการลดการรบกวนและการระบายน้ำแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณเราจะระงับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณกำลังใช้ทีมบนเว็บหรือแอปบนเดสก์ท็อป คุณจะเริ่มได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อเราตรวจพบว่าคุณไม่ได้ทำงานผ่านแอปบนเว็บหรือแอปบนเดสก์ท็อปเป็นเวลา 5 นาทีแล้ว

คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ ถ้าต้องการรับการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณเสมอ

ในทีมให้แตะเมนู ปุ่มเพิ่มเติม >การแจ้งเตือน>เสมอแม้ว่าใช้งานอยู่บนเดสก์ท็อป

รูปภาพแสดงการแจ้งเตือนเป็นเสมอใน Microsoft Teams

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมในแชนเนล

ไปที่รายชื่อทีมของคุณ

 1.  แตะชื่อแชนเนล

 2. แตะระฆังที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ

 3. แตะข้อความใหม่ทั้งหมดในช่องทางนี้เพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือน

รูปภาพแสดงระฆังที่ถูกเน้นเพื่อแสดงการแจ้งเตือนใน Microsoft Teams

หมายเหตุ: ถ้าคุณยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้ส่งรายงานเพื่อแจ้งให้เราทราบ ในเมนูแตะแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปุ่มเพิ่มเติม >การตั้งค่า>ส่งคำติชม 

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×