แก้ไขปัญหาสิ่งที่แนบมาใน Outlook

 1. ฉันจะเปลี่ยนตำแหน่งที่สิ่งที่แนบมาของฉันถูกบันทึกไว้ตามค่าเริ่มต้นได้อย่างไร สิ่งที่แนบมาจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์เอกสารของคุณตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นได้แต่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งที่คุณบันทึกสิ่งที่แนบมาได้ เลือกลูกศรดรอปดาวน์ทางด้านขวาของไอคอนสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดเมนูสิ่งที่แนบมา

  เลือกลูกศรดรอปดาวน์ทางด้านขวาของไอคอนสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเมนูสิ่งที่แนบมา

  เลือกบันทึกเป็นเพื่อบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์หรือระบบคลาวด์ของคุณ

 2. ฉันจะบันทึกสิ่งที่แนบมาที่แก้ไขได้อย่างไรเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของฉันแนบมากับอีเมลของต้นฉบับ ถ้าผู้ส่งสิ่งที่แนบมาใช้ OneDrive หรือตัวเลือกที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณทำกับสิ่งที่แนบมาจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ส่งไม่ได้ใช้ตัวเลือกที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ให้ใช้ลูกศรดรอปดาวน์ทางด้านขวาของสิ่งที่แนบมาแล้วเลือกบันทึกไปยัง OneDrive

 3. ฉันสามารถปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้หรือไม่ใช่ คุณเปิดหรือปิดการแสดงตัวอย่างไฟล์ในศูนย์ความเชื่อถือ 

  1. ใน Outlook ให้เลือกตัวเลือก>ไฟล์>ศูนย์ความเชื่อถือศูนย์ความเชื่อถือ >การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ >การจัดการสิ่งที่แนบมา> ปิดการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมา

  2. เมื่อต้องการปิดตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาเฉพาะที่ระบุไว้ ให้คลิก ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบมาและเอกสาร ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวแสดงตัวอย่างที่คุณต้องการปิด แล้วคลิก ตกลง

 4. ฉันจะเปิดหรือดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาที่เป็น PDF ได้อย่างไร ถ้าคุณใช้ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ สิ่งที่แนบมาที่เป็น PDF จะเปิดใน Edge เมื่อต้องการเปิดใน Adobe Acrobat Reader หรือตัวแสดง PDF อื่นๆ ให้ดู เปลี่ยนการเชื่อมโยงไฟล์สำหรับสิ่งที่แนบมา

 5. ฉันจะเปลี่ยนเบราว์เซอร์ที่ใช้เมื่อเปิดหรือดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาได้อย่างไร Outlook จะใช้เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณเพื่อเปิดหรือแสดงตัวอย่างชนิดสิ่งที่แนบมาหลายชนิด เมื่อต้องการเปลี่ยนเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ ให้ดู เปลี่ยนเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณใน Windows 10

 6. เมื่อใช้บันทึกสิ่งที่แนบมาทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ถ้าไฟล์ที่มีชื่อเดียวกันมีอยู่ใน Outlook จะสร้างชื่อไฟล์ใหม่ (1) ชื่อไฟล์ (2) เป็นต้น  ทำไม Outlook จึงไม่ได้รับพร้อมท์ให้เขียนทับไฟล์  ตามการออกแบบ Outlook จะผนวกตัวเลขแทนที่จะพร้อมท์ให้เขียนทับไฟล์ทุกไฟล์  

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×