แก้ไขสูตรที่ไม่สอดคล้อง

ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่าสูตรในเซลล์ไม่สอดคล้องกับรูปแบบของสูตรที่อยู่ใกล้เคียง

การแก้ปัญหาสาเหตุความไม่สอดคล้องกัน

 1. คลิกสูตร > แสดงสูตร

 2. การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณเห็นสูตรในเซลล์ทั้งหมด แทนที่จะเป็นผลลัพธ์จากการคำนวณ

 3. เปรียบเทียบสูตรที่ไม่สอดคล้องกับสูตรในเซลล์ก่อนหน้าและถัดไป แล้วปรับแก้ความไม่สอดคล้องใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจให้ถูกต้อง

 4. เมื่อทำเสร็จแล้ว คลิกสูตร > แสดงสูตร เซลล์ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปแสดงผลลัพธ์ที่คำนวณได้

 5. ถ้าไม่ได้ผล ให้เลือกเซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงที่ ไม่มีปัญหา

 6. คลิก สูตร > ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง

 7. จากนั้นเลือกเซลล์ที่ มีปัญหา

 8. คลิก สูตร > ติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง

 9. เปรียบเทียบลูกศรสีน้ำเงินหรือช่วงในสีน้ำเงิน จากนั้นแก้ไขปัญหาใดๆ ของสูตรที่ไม่สอดคล้อง

 10. คลิก สูตร > นำลูกศรออก

โซลูชันเพิ่มเติม

เลือกเซลล์ที่มีสูตรไม่สอดคล้องกัน แล้วกดแป้น SHIFT ค้างไว้พร้อมกดแป้นลูกศรแป้นหนึ่งใด การดำเนินการนี้จะเลือกเซลล์ที่ไม่สอดคล้องกันทุกเซลล์ จากนั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณเลือกเซลล์ด้านล่าง กด CTRL + D เพื่อเติมสูตรลงไปข้างล่าง

 • ถ้าคุณเลือกเซลล์ด้านบน คลิก หน้าแรก > เติม > ขึ้นเพื่อเติมสูตรขึ้นไปข้างบน

 • ถ้าคุณเลือกเซลล์ทางด้านขวา กด CTRL + R เพื่อเติมสูตรไปทางด้านขวา

 • ถ้าคุณเลือกเซลล์ทางด้านซ้าย คลิก หน้าแรก > เติม > ซ้ายเพื่อเติมสูตรไปทางด้านซ้าย

ถ้าคุณมีเซลล์อื่นๆ ที่ต้องการสูตร ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนไปยังทิศทางอื่น

 1. เลือกเซลล์ที่มีปัญหา

 2. คลิกปุ่มนี้: ปุ่มการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดของ Excel จากนั้นเลือกคัดลอกสูตรจากด้านบนหรือคัดลอกสูตรจากทางซ้าย

 3. ถ้าไม่ได้ผล และคุณต้องการสูตรจากเซลล์ด้านล่าง คลิก หน้าแรก > เติม > ขึ้น

 4. ถ้าคุณต้องการให้สูตรจากเซลล์ทางด้านขวา คลิกหน้าแรก > เติม > ซ้าย

ถ้าสูตรไมใช่ข้อผิดพลาด คุณสามารถเลือกละเว้น:

 1. คลิกสูตร >การตรวจสอบข้อผิดพลาด

 2. แล้ว คลิกละเว้นข้อผิดพลาด

 3. คลิกตกลงหรือถัดไป เพื่อข้ามไปยังข้อผิดพลาดถัดไป

หมายเหตุ: ถ้าไม่ต้องการให้ Excel ตรวจสอบสูตรที่ไม่สอดคล้องกันลักษณะนี้ ให้ปิดกล่องโต้ตอบ การตรวจสอบข้อผิดพลาด จากนั้นคลิก ไฟล์ > ตัวเลือก >สูตร ที่ด้านล่าง ให้ยกเลิกเลือก สูตรที่ไม่สอดคล้องกับสูตรอื่นในขอบเขต

ถ้าคุณอยู่บนเครื่อง Mac คลิก Excel > การกำหนดลักษณะ > การตรวจสอบข้อผิดพลาด แล้วยกเลิกเลือกสูตรที่ไม่ตรงกับสูตรใกล้เคียง

ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดปรากฎขึ้นเมื่อสูตรไม่ตรงกับรูปแบบของสูตรอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าสูตรไม่ถูกต้องเสมอไป ถ้าสูตรไม่ถูกต้อง โดยทั่วไปการทำการอ้างอิงเซลล์สูตรให้สอดคล้องกัน จะแก้ไขปัญหาได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการคูณคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B สูตรจะเป็น A1*B1, A2*B2, A3*B3 เป็นต้น ถ้าสูตรถัดไปหลังจาก A3*B3 คือ A4*B2, Excel จะระบุว่าเป็นสูตรที่ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากตามลำดับของรูปแบบ สูตรจะต้องเป็น A4*B4

 1. คลิกเซลล์ที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดและดูที่ แถบสูตร เพื่อตรวจสอบว่า การอ้างอิงเซลล์ถูกต้อง

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่มที่ปรากฏขึ้น

  สูตรที่ไม่สอดคล้องกันใน C4\tmac_inconsistent_formula

  เมนูทางลัดแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับการแก้ไขปัญหาคำเตือนนี้

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เลือก

เมื่อต้องการ

คัดลอกสูตรจากด้านบน

ทำให้สูตรสอดคล้องกันโดยการคัดลอกรูปแบบจากเซลล์ด้านบน ในตัวอย่าง สูตรจะเป็น A4*B4 เพื่อให้ตรงกับรูปแบบ A3*B3 ในเซลล์ด้านบน

ละเว้นข้อผิดพลาด

นำตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดออก เช่น กรณีสูตรที่ไม่สอดคล้องกันเป็นการตั้งใจทำหรือเป็นสูตรที่ยอมรับได้

แก้ไขในแถบสูตร

ตรวจสอบไวยากรณ์สูตรและตรวจสอบว่าการอ้างอิงเซลล์ถูกต้องตามที่คุณต้องการ

ตัวเลือกการตรวจสอบข้อผิดพลาด

เลือกชนิดของข้อผิดพลาดที่คุณต้องการให้ Excel กำหนดค่าสถานะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสำหรับสูตรที่ไม่สอดคล้องกัน ให้ยกเลิกเลือกล้างกล่องกาเครื่องหมาย สูตรที่ไม่สอดคล้องกับสูตรในเซลล์ที่ติด

เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการละเว้นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสำหรับหลายเซลล์พร้อมกัน ให้เลือก ช่วงที่มีข้อผิดพลาดที่คุณต้องการละเว้น จากนั้น คลิกลูกศรติดกับปุ่มที่ปรากฏขึ้น ปุ่มคำเตือนสูตรที่ไม่สอดคล้องกัน และบนเมนูทางลัด เลือก ละเว้นข้อผิดพลาด

  • เมื่อต้องการละเว้นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดสำหรับแผ่นงานทั้งหมด ให้คลิกเซลล์ที่มีตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด จากนั้น กด คำสั่ง + A เพื่อเลือกแผ่นงาน จากนั้น คลิกลูกศรติดกับปุ่มที่ปรากฏขึ้น ปุ่มคำเตือนสูตรที่ไม่สอดคล้องกัน และบนเมนูทางลัด เลือก ละเว้นข้อผิดพลาด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ตรวจพบข้อผิดพลาดในสูตร

ซ่อนค่าความผิดพลาดและตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในเซลล์

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×