แก้ไขเวิร์กบุ๊กที่มีฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Excel Web App

เมื่อคุณพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Excel สำหรับเว็บ คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกให้คุณทราบว่าเวิร์กบุ๊กมีฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดย Excel สำหรับเว็บ ฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนคือเนื้อหาหรือฟังก์ชันการทำงานในเวิร์กบุ๊กที่ป้องกันไม่ให้เวิร์กบุ๊กเปิดสำหรับการแก้ไขหรือในบางกรณีการดูในเบราว์เซอร์ บทความนี้จะให้ขั้นตอนในการแก้ไขเวิร์กบุ๊กทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวิร์กบุ๊ก

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนฟีเจอร์ใน Excel สำหรับเว็บ ให้ดูที่ความแตกต่างระหว่างการใช้เวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์และใน Excel

ในบทความนี้

ฉันสามารถดูเวิร์กบุ๊กได้ แต่ไม่สามารถดูฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้

เวิร์กบุ๊กมีฟีเจอร์ที่ทำให้ไม่สามารถเปิดได้เลยใน Excel Web App

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel

ฉันสามารถดูเวิร์กบุ๊กได้ แต่ไม่สามารถดูฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนได้

ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีวัตถุเช่นข้อคิดเห็นรูปร่างหรือหมึกคุณสามารถดูข้อมูลในเวิร์กบุ๊กได้แต่ไม่สามารถแสดงอ็อบเจ็กต์เหล่านี้ในเบราว์เซอร์ได้ นอกจากนี้ถ้าเวิร์กบุ๊กประกอบด้วยตารางที่ถูกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก (ตารางคิวรี) เวิร์กบุ๊กจะแสดงข้อมูลตามที่บันทึกล่าสุดในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปไม่ใช่มุมมองของข้อมูลที่ถ่ายทอดสด

เมื่อคุณดูเวิร์กบุ๊กเช่นนี้ใน Excel สำหรับเว็บ ข้อความจะแจ้งให้คุณทราบว่าเวิร์กบุ๊กนั้นไม่สามารถแสดงในเบราว์เซอร์ได้อย่างสมบูรณ์

ถ้าคุณพยายามแก้ไขเวิร์กบุ๊กใน Excel สำหรับเว็บ ข้อความจะแจ้งให้คุณทราบว่าเวิร์กบุ๊กนั้นไม่สามารถแก้ไขในเบราว์เซอร์ได้ ข้อความมีคำแนะนำโดยย่อสำหรับการสร้างสำเนาของเวิร์กบุ๊ก Excel สำหรับเว็บ เอาฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนออกจากสำเนาการอนุญาตให้มีการแก้ไขการคัดลอกในเบราว์เซอร์

ถ้าคุณไม่ต้องการเอาฟีเจอร์ของเวิร์กบุ๊กออกเพื่อที่คุณจะสามารถแก้ไขในเบราว์เซอร์ได้ให้ไปข้างหน้าและทำสำเนา ถ้าคุณไม่ต้องการทำงานกับสำเนาของเวิร์กบุ๊กคุณยังสามารถใช้ Excel สำหรับเว็บ สำหรับการจัดเก็บและการดูสำเนาของเวิร์กบุ๊กส่วนกลางและคุณสามารถใช้คำสั่งเปิดใน Excelใน Excel สำหรับเว็บ เพื่อแก้ไขเวิร์กบุ๊กได้

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ถ้าคุณต้องการให้สามารถแก้ไขเวิร์กบุ๊กใน Excel สำหรับเว็บ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ในข้อความ ให้คลิก แก้ไขสำเนา

 2. ยอมรับชื่อใหม่ที่ Excel สำหรับเว็บ แนะนำหรือพิมพ์ชื่ออื่นแล้วคลิกบันทึก

  ข้อควรระวัง:  ถ้าคุณพิมพ์ชื่อที่ตรงกับชื่อเดิมแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่สำเนาต้นฉบับของเวิร์กบุ๊กจะสูญหายไปเมื่อคุณคลิกบันทึก

 3. แก้ไขสำเนาใหม่ของเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ สำเนาเดิมจะไม่ถูกแตะต้อง

ถ้าคุณไม่ต้องการทำสำเนา และจะแก้ไขเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในข้อความ ให้คลิก ยกเลิก

 2. ใน Excel สำหรับเว็บ ให้คลิกแก้ไขเวิร์กบุ๊กแล้วคลิกแก้ไขใน Excel

 3. แก้ไขเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อคุณคลิกบันทึก บันทึก ใน Excel เวิร์กบุ๊กจะถูกจัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติบนเว็บไซต์ที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊กนี้

  หมายเหตุ:  ถ้าการคลิกผลลัพธ์ แก้ไขใน Excel ในข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่ให้การสนับสนุนหรือไม่มี Excel เวอร์ชันที่ถูกต้อง ให้ดูที่ ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel ในท้ายบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เวิร์กบุ๊กมีฟีเจอร์ที่ทำให้ไม่สามารถเปิดได้เลยใน Excel Web App

ฟีเจอร์บางอย่างเช่นการป้องกันแผ่นงานและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทำให้ไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กเพื่อดูหรือแก้ไขใน Excel สำหรับเว็บ ได้

เมื่อคุณพยายามดูหรือแก้ไขเวิร์กบุ๊กเช่นนี้ใน Excel สำหรับเว็บ ข้อความจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่สามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ได้

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขเวิร์กบุ๊กคุณสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อปได้ ในข้อความ ให้คลิก แก้ไขสำเนา

ถ้าคุณเห็นข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่ให้การสนับสนุนหรือไม่มี Excel เวอร์ชันที่ถูกต้อง ให้ดูที่ ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel ในท้ายบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel

ถ้าคุณคลิกแก้ไขใน Excelใน Excel สำหรับเว็บ คุณอาจเห็นข้อความที่ระบุว่าคุณไม่มีเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนหรือ Excel เวอร์ชันที่ถูกต้อง ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ใช้ Office Excel 2003 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (Windows) หรือใช้ Excel for Mac 2008 เวอร์ชัน 12.2.9 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า (Mac)

  • Windows: ถ้าคุณกำลังใช้ Excel ๒๐๐๓ให้ติดตั้ง service pack ล่าสุด ถ้าเวอร์ชันของ Excel ของคุณเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า๒๐๐๓หรือคุณไม่มี Excel เลยให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้ของ Microsoft Office 2010 เมื่อ Office Web Apps พร้อมท์คุณ

  • Mac: ถ้าเวอร์ชันของ Excel for Mac ๒๐๐๘เก่ากว่า12.2.9 หรือคุณไม่มี Excel for Mac เลยให้ดาวน์โหลด Microsoft Office For mac ๒๐๑๑เวอร์ชันทดลองใช้ของ Microsoft Office For mac

 • ใช้ Firefox, Internet Explorer (Windows) หรือ Safari (Mac) ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer ให้อนุญาตให้มีการเรียกใช้ตัวควบคุม ActiveX ถ้าคุณกำลังใช้ Firefox คุณยังต้องใช้ Excel ๒๐๑๐

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการใช้คำสั่ง แก้ไขใน Excel

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×