แก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้อีกครั้ง

ถ้าคุณนำเค้าโครงสไลด์ไปใช้กับสไลด์อย่างน้อยหนึ่งภาพนิ่งในงานนำเสนอของคุณแล้วย้อนกลับไปและแก้ไขเค้าโครงดังกล่าวโดยการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเองหรือทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงอื่นๆให้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องนำเค้าโครงไปใช้กับสไลด์เพื่อให้ภาพนิ่งที่ยึดตาม ไปยังเค้าโครงที่ได้รับการอัปเดต

การเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ ให้เลือกเค้าโครงที่มีการจัดเรียงพื้นที่ที่สำรองไว้ใกล้เคียงที่สุดกับลักษณะสไลด์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ต้นแบบสไลด์จะเป็นรูปขนาดย่อที่อยู่ด้านบนเสมอและเค้าโครงสไลด์อื่นๆจะอยู่ด้านล่าง

  ต้นแบบสไลด์และสองเค้าโครง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ชอบเค้าโครงใดๆให้เลือกเค้าโครงเปล่าแล้วเริ่มต้นด้วยการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อใส่ข้อความรูปภาพวิดีโอและอื่นๆ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อเค้าโครง ในรายการรูปขนาดย่อของเค้าโครง ให้คลิกขวาที่เค้าโครงที่คุณกำหนดเอง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อเค้าโครง

 5. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อเค้าโครง ให้พิมพ์ชื่อใหม่ที่อธิบายถึงเค้าโครงที่คุณเพิ่งสร้าง แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 6. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

นำการอัปเดตไปใช้เพื่อให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องการนำเค้าโครงที่อัปเดตไปใช้ด้วย

  คลิกสไลด์ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายสไลด์ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกแต่ละสไลด์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไลด์ ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณได้อัปเดตในมุมมองต้นแบบสไลด์

  นำเค้าโครงที่คุณได้เปลี่ยนแปลงในมุมมอง ต้นแบบสไลด์ ไปใช้อีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม

เค้าโครงสไลด์คืออะไร

ต้นแบบสไลด์คืออะไร

เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้เพื่อใส่ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

การเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครงให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข

 3. แก้ไขเค้าโครง

  หมายเหตุ: ถ้าการแก้ไขที่คุณทำกับเค้าโครงจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของเค้าโครงต้นฉบับให้เปลี่ยนชื่อเค้าโครง

 4. ในกลุ่มปิดให้คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

นำการอัปเดตไปใช้เพื่อให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ

 1. ในมุมมองปกติในบานหน้าต่างที่มีแท็บเค้าร่างและแท็บสไลด์ให้คลิกแท็บภาพนิ่ง

 2. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการนำเค้าโครงที่อัปเดตแล้วไปใช้ใหม่

 3. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มสไลด์ให้คลิกเค้าโครงแล้วเลือกเค้าโครงที่คุณเพิ่งอัปเดต

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่

 1. บนแท็บมุมมองในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอให้คลิกต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครงให้คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×