แชร์สมุดบันทึกใน Microsoft OneNote

ใน OneNote for iPad หรือ iPhone คุณสามารถส่งหน้าของบันทึกย่อในอีเมลหรือแชร์ทั้งสมุดบันทึกได้

iPad

ส่งอีเมลหน้าโน้ต

คุณสามารถส่งเวอร์ชัน PDF ของหน้า OneNote เดียวเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลได้

 1. แตะไอคอนแชร์ที่มุมขวาบนของหน้าที่คุณต้องการส่งอีเมลจากนั้นแตะส่งสำเนาของหน้า

 2. เลือกโปรแกรมอีเมลที่จะใช้:

  • อีเมลที่มี Outlook: พิมพ์ที่อยู่อีเมลของผู้ที่คุณต้องการรับสำเนา PDF ของหน้าเดียว

   หมายเหตุ: ถ้า Microsoft Outlook ไม่ได้รับการติดตั้งคุณจะได้รับตัวเลือกในการติดตั้งจากApp Store

  • ส่งด้วยแอปอื่น: ส่ง PDF ด้วยโปรแกรมอีเมลอื่นๆเช่นจดหมายหรือแอปอีเมลอื่นๆที่คุณได้ติดตั้งไว้

 3. ในแบบร่างอีเมลที่ปรากฏขึ้นให้เพิ่มที่อยู่ผู้รับแล้วส่ง PDF ของหน้า

แชร์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์หน้าบันทึกย่อหนึ่งหน้าได้ คุณสามารถแชร์ทั้งสมุดบันทึกได้เท่านั้น

 1. แตะไอคอนแชร์ที่มุมขวาบนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์

 2. เลือกระหว่างเชิญบุคคลหรือคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

  • เชิญบุคคลอื่นไปยังสมุดบันทึก: พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลเลือกว่าจะให้ผู้รับสามารถแก้ไขสมุดบันทึกได้หรือไม่แล้วแตะส่ง เฉพาะบุคคลที่อยู่ในจดหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

  • คัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก: เลือกดูเท่านั้นหรือดูและแก้ไข ขณะนี้ลิงก์พร้อมแล้วที่คุณจะวางลงในอีเมล ทุกคนที่มีลิงก์นี้สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

หยุดการแชร์สมุดบันทึก

 1. ใน OneNote for iPad เปิดสมุดบันทึกที่แชร์กับบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. แตะไอคอนแชร์ที่มุมบนขวาของหน้าต่างแอป

 3. แตะแชร์ด้วย

 4. เลือกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ด้วยแล้วแตะเอาออก

iPhone

ส่งอีเมลหน้าโน้ต

 1. แตะไอคอนบนหน้าที่คุณต้องการส่งอีเมลจากนั้นเลือกแชร์

 2. เลือกโปรแกรมอีเมลที่จะใช้:

  • อีเมลที่มี Outlook: พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการรับสำเนา PDF ของหน้าเดียว

   หมายเหตุ: ถ้า Microsoft Outlook ไม่ได้รับการติดตั้งคุณจะได้รับตัวเลือกในการติดตั้งจากApp Store

  • ส่งด้วยแอปอื่น: ส่ง PDF ด้วยโปรแกรมอีเมลอื่นๆเช่นจดหมายหรือแอปอีเมลอื่นๆที่คุณได้ติดตั้งไว้

 3. ในแบบร่างอีเมลที่ปรากฏขึ้นให้เพิ่มที่อยู่ผู้รับแล้วส่ง PDF ของหน้า

แชร์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์หน้าบันทึกย่อหนึ่งหน้าได้ คุณสามารถแชร์ทั้งสมุดบันทึกได้เท่านั้น

 1. แตะที่ไอคอนที่มุมขวาบนของสมุดบันทึกที่คุณต้องการแชร์

 2. แตะ แชร์

 3. เลือกระหว่างเชิญบุคคลหรือคัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก

  • เชิญบุคคลอื่นไปยังสมุดบันทึก: พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลเลือกว่าจะให้ผู้รับสามารถแก้ไขหรือดูได้หรือไม่แล้วแตะส่ง เฉพาะบุคคลที่อยู่ในจดหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

  • คัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก: เลือกดูเท่านั้นหรือดูและแก้ไข ขณะนี้ลิงก์พร้อมแล้วที่คุณจะวางลงในอีเมล ทุกคนที่มีลิงก์นี้สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกของคุณได้

หยุดการแชร์สมุดบันทึก

 1. ใน OneNote for iPhone เปิดสมุดบันทึกที่แชร์กับบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์

 2. แตะที่ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าต่างแอป

 3. แตะแชร์สมุดบันทึก

 4. แตะแชร์ด้วย

 5. เลือกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการหยุดการแชร์ด้วยแล้วแตะเอาออก

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่า Microsoft OneNote ใหม่ระหว่างผู้ใช้บน iPad หรือ iPhone ที่แชร์

พิมพ์บันทึกย่อจาก OneNote บน iPad หรือ iPhone

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×