แชร์เดสก์ท็อปและโปรแกรมของคุณใน Lync Web App

คุณสามารถแชร์เดสก์ท็อปของคุณและเปิดโปรแกรมได้เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้นำเสนอ และได้ติดตั้งปลั๊กอิน Lync Web App แล้วเท่านั้น

แชร์เดสก์ท็อปของคุณ

  • เมื่อต้องการแชร์เดสก์ท็อปของคุณ ให้ชี้ที่ไอคอน แชร์ แล้วคลิก เดสก์ท็อป

  • เมื่อต้องการแชร์โปรแกรมของคุณ ให้ชี้ที่ไอคอน แชร์ แล้วคลิก โปรแกรม ในกล่องโต้ตอบ นำเสนอโปรแกรม ให้คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการ แล้วคลิก นำเสนอ

เนื้อหาที่แชร์จะแสดงอยู่ในพื้นที่การประชุมบนคอมพิวเตอร์ของทุกคน ขณะที่พื้นที่การประชุมของคุณจะแสดงเพียงแค่ คุณกำลังนำเสนอเดสก์ท็อป/ชื่อโปรแกรม เค้าโครงสีเหลืองจะแสดงรอบเดสก์ท็อปหรือโปรแกรมที่แชร์ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สิ่งสำคัญ: ผู้ใช้ Lync for Mac 2011 และผู้ใช้ Macintosh ที่ใช้ Lync Web App สามารถแชร์เฉพาะเดสก์ท็อปของตน แต่ไม่สามารถแชร์โปรแกรมที่เปิดได้ ขณะที่กำลังแชร์อยู่นั้น ไอคอนการแชร์จะถูกแสดงในส่วนบนของพื้นที่การประชุม

สำหรับผู้ใช้ ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows

เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ เดสก์ท็อปของตัวเอง หรือเปิดโปรแกรมได้ครั้งละคนเท่านั้น ในขณะที่คุณกำลังแชร์อยู่ แถบเครื่องมือการแชร์จะแสดงขึ้นที่ด้านบนของพื้นที่การประชุมในคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยการใช้ตัวเลือกในแถบเครื่องมือ ทำให้คุณสามารถให้การควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณแก่ผู้เข้าร่วมคนอื่น รวมถึงสิ้นสุดเซสชันการแชร์ ผู้ร่วมประชุมคนอื่นๆ จะเห็นปุ่มบนพื้นที่การประชุม ซึ่งสามารถใช้เพื่อร้องขอการควบคุมสิ่งที่คุณกำลังใช้ร่วมได้ หลังจากที่เข้าควบคุมแล้ว ผู้ร่วมประชุมจะเห็นปุ่มเพื่อเลิกการควบคุม

คุณต้องการทำสิ่งใด

วิธีการมีดังนี้

ยอมรับหรือปฏิเสธคำร้องขอการควบคุม¹

คลิก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ การแจ้งเตือนที่แสดงขึ้นเมื่อผู้เข้าร่วมร้องขอการควบคุม

ให้การควบคุมด้วยตนเอง¹

คลิก ให้การควบคุม บนแถบเครื่องมือการแชร์ แล้วคลิกที่ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมที่คุณต้องการ²

ให้การควบคุมโดยอัตโนมัติ ¹

คลิก ให้การควบคุมโดยอัตโนมัติ เพื่อยอมรับการร้องขอการควบคุมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ³

ดึงการควบคุมกลับ¹

คลิก ให้การควบคุม > เรียกคืนการควบคุม

ร้องขอการควบคุม¹

คลิก ร้องขอการควบคุม บนพื้นที่การประชุม

ปลดการควบคุม¹

คลิก ปลดการควบคุม บนพื้นที่การประชุม

สิ้นสุดเซสชันการแชร์

ผู้ใช้ Windows:

คลิก หยุดการนำเสนอ บนแถบเครื่องมือการแชร์หรือบนพื้นที่การประชุมก็ได้

ผู้ใช้ Lync for Mac 2011 ให้ทำดังนี้

คลิกที่ไอคอนการแชร์ แล้วคลิก หยุดการแชร์


¹ ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Lync for Mac 2011 และผู้ใช้ Macintosh ที่ใช้ Lync Web App

² ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งกำลังควบคุมอยู่เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นร้องขอการควบคุม ผู้เข้าร่วมประชุมคนหลังจะเห็นการแจ้งเตือน ผู้เข้าร่วมคนอื่นร้องขอการควบคุม โปรดลองอีกครั้ง

³ ถ้ามีหลายการร้องขอตามมาติดๆ กัน คำร้องขอเหล่านั้นจะถูกยอมรับเรียงตามลำดับ เนื่องจากการยอมรับแต่ละครั้งจะแทนที่การยอมรับก่อนหน้า การร้องขอสุดท้ายที่ได้รับการยอมรับจะเป็นผู้ที่ได้ควบคุม ผู้เข้าร่วมที่ได้รับการควบคุมในปัจจุบันจะเห็นการแจ้งเตือนว่า คุณเป็นผู้ควบคุม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×