การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Outlook บนเว็บ

แชร์และทำงานร่วมกัน

แชร์และทำงานร่วมกันด้วย Outlook บนเว็บ

แชร์ไฟล์ในข้อความ

 1. เลือก ข้อความใหม่

 2. จากแถบเครื่องมือ เลือก แนบ > เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งระบบคลาวด์

 3. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบจากตัวเลือกต่างๆ:

  • คอมพิวเตอร์

  • OneDrive

  • ไฟล์แนบล่าสุด

  • ข้อความอีเมล

 4. เลือกว่าคุณต้องการ:

  • แชร์เป็นลิงก์ OneDrive

  • แนบเป็นสำเนา

แชร์ไฟล์ใน Outlook บนเว็บ

ใช้ @กล่าวถึง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่น

ในเนื้อหาของข้อความอีเมลหรือคำเชิญในปฏิทิน:

 1. พิมพ์สัญลักษณ์ @ และตัวอักษรส่วนแรกของชื่อหรือนามสกุลของที่ติดต่อ

 2. เลือกที่ติดต่อจากรายการ

  การกระทำนี้จะเพิ่มที่ติดต่อไปยังบรรทัด ถึง ของข้อความอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมประชุม

  หมายเหตุ: @กล่าวถึง จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Exchange Server 2016, Exchange Online หรือ Outlook.com เท่านั้น

@กล่าวถึง ใน Outlook บนเว็บ
ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×