แทรกตัวแบ่งคอลัมน์

ถ้าคุณจัดรูปแบบเอกสารที่มีคอลัมน์ (คล้ายกับเค้าโครงจดหมายข่าว) ข้อความจะจัดเรียงโดยอัตโนมัติจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง ซึ่งคุณสามารถแทรกตัวแบ่งคอลัมน์ของคุณเองเพื่อการควบคุมรูปแบบเอกสารที่มากขึ้นได้

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณในจุดที่คุณต้องการแบ่งคอลัมน์

 2. คลิก เค้าโครง > ตัวแบ่ง

  ตัวเลือก คอลัมน์ ถูกเน้นบนเมนู ตัวแบ่ง

  ใน Word 2013 หรือ Word 2010 ให้คลิก เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง

 3. เมนูที่มีตัวเลือกจะปรากฏขึ้น คลิก คอลัมน์

 4. ตัวแบ่งคอลัมน์จะถูกแทรก คลิก หน้าแรก > แสดง/ซ่อน เครื่องหมายย่อหน้า เพื่อดูตัวแบ่ง

  ไอคอน แสดง/ซ่อน ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  การเลือกตัวแบ่งคอลัมน์ที่มี “แสดงการจัดรูปแบบ” เปิดอยู่

เคล็ดลับ: คีย์ลัด Ctrl+Shift+Enter สามารถแทรกตัวแบ่งคอลัมน์ตรงที่ที่คุณวางเคอร์เซอร์ได้เช่นกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×