ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

แทรกย้ายหรือลบตัวแบ่งหน้าในแผ่นงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ ตัวแบ่งหน้าปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งเนื้อหาบนแผ่นงาน แบบ "ตัวแบ่ง" หรือไปจนถึงหน้าถัดไป ในมุมมองปกติ จะปรากฏเป็นแนวนอน และแนวตั้งเส้นประ ในมุมมองเค้าโครงหน้า นั้นจะปรากฏเป็นช่องว่างระหว่างหน้า คุณสามารถปรับซึ่งตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติเกิดขึ้น และเพิ่มตัวแบ่งหน้าของคุณเองด้วยตนเอง คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้า แต่คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์หรือขอบ หรือปรับมาตราส่วนขนาดแผ่นงานให้พอดีกับเนื้อหาบนหน้าน้อยลง

ตัวแบ่งหน้าจะแสดงในมุมมองเค้าโครงหน้า

ดูตัวแบ่งหน้า

เมื่อต้องการดูหน้าตัวแบ่งโดยใช้การแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า:

 1. บนแถบสถานะ คลิกปุ่มแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

 2. หรือ คลิกแท็บมุมมองจาก นั้นคลิกปุ่มแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองแนวนอน หรือแนวตั้ง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรก

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวที่อยู่ใต้แถวที่คุณต้องการแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กแทรกตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือกบนเมนูตัวแบ่ง

การย้ายตัวแบ่งหน้า

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

 2. วางตัวชี้บนหน้าตัวแบ่งบรรทัดจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบ จุดจับตัวแบ่งหน้าแนวนอน , แล้ว ลากเส้นแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อคุณย้ายการแบ่งหน้าอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเอาออกแบบ

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวด้านล่างตัวแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กเอาตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือกบนเมนูตัวแบ่ง

เอาตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองทั้งหมด

 • บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มตั้งค่าหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือกบนเมนูตัวแบ่ง

ดูตัวแบ่งหน้า

หลังจากที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบพิมพ์ เส้นประปรากฏบนแผ่นงานที่ระบุตำแหน่งที่จะแบ่งหน้า

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  ในแอ พิมพ์ กล่องโต้ตอบ คุณสามารถดูตัวอย่างรวดเร็วว่าหน้าที่จะพิมพ์ออกมาได้

 2. คลิก ยกเลิก

  สีน้ำเงินเส้นประปรากฏบนแผ่นงาน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการซ่อนเส้นประสีน้ำเงินจากมองเห็น บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ คลิกมุมมอง และ แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวแบ่งหน้า

แทรกตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองแนวนอน หรือแนวตั้ง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการแทรก

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวที่อยู่ใต้แถวที่คุณต้องการแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ที่อยู่ทางด้านขวาของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กแทรกตัวแบ่งหน้า

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

การย้ายตัวแบ่งหน้า

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. วางตัวชี้บนหน้าตัวแบ่งบรรทัดจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบ จุดจับตัวแบ่งหน้าแนวนอน , แล้ว ลากเส้นแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อคุณย้ายการแบ่งหน้าอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตัวแบ่งหน้าด้วยตนเอง ตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองจะไม่ปรับโดยอัตโนมัติ

เอาตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเอาออกแบบ

  ให้ทำดังนี้

  ตัวแบ่งหน้าแนวนอน

  เลือกแถวด้านล่างตัวแบ่งหน้า

  ตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง

  เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้า

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กเอาตัวแบ่งหน้า

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

เอาตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองทั้งหมด

 • บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกตัวแบ่ง แล้ว คลิ กการตั้งค่าใหม่ทั้งหมดตัวแบ่งหน้า

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ระดับขนาดแผ่นงานสำหรับการพิมพ์

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

พิมพ์บางส่วนของแผ่นงาน

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×