ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

แทรกรูปภาพใน Microsoft OneNote

ใน Microsoft OneNote for iPad และ iPhone การเพิ่มรูปภาพสามารถเพิ่มภาพให้กับบันทึกย่อของคุณหรือช่วยให้คุณจับภาพและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันเช่นรูปถ่ายของใบเสร็จที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับรายงานค่าใช้จ่ายหรือการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล

iPad

แทรกรูปภาพจากอัลบั้มรูปถ่าย

 1. บนหน้าใดๆให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพเพื่อให้คีย์บอร์ดปรากฏขึ้นแล้วแตะแทรกรูปภาพ>

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ OneNote เข้าถึงรูปภาพบน iPad ของคุณให้แตะตกลง

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้นให้แตะรูปถ่ายทั้งหมด(หรืออัลบั้มอื่นที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแทรก)

 3. แตะรูปภาพที่คุณต้องการแทรกแล้วแตะเสร็จสิ้น รูปภาพจะถูกแทรกและพร้อมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมใดๆ

 4. ถัดไปให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพก่อนที่จะแทรกรูปภาพลงในบันทึกย่อของคุณให้ทำตามขั้นตอนในครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกรูปภาพหลายรูปในขั้นตอนที่3คุณจะไม่ได้รับตัวเลือกในการครอบตัดรูปภาพและ OneNote ทันทีจะแทรกรูปภาพที่เลือกไว้ทันที

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในบันทึกย่อของคุณให้แตะเสร็จสิ้นที่มุมล่างขวา

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแทรกรูปภาพให้แตะปุ่มปิด ( X ) ที่มุมบนซ้ายแล้วแตะละทิ้ง

  • หลังจากแทรกรูปภาพแล้วคุณสามารถเอารูปภาพออกได้ในภายหลัง กดรูปภาพค้างไว้จนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจะปรากฏขึ้นแล้วปล่อย บนแถบเครื่องมือให้แตะลบ

แทรกรูปถ่ายที่คุณถ่ายด้วยกล้องของ iPad

 1. บนหน้าใดๆให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปถ่ายเพื่อให้คีย์บอร์ดปรากฏขึ้นแล้วแตะแทรกกล้อง>

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ OneNote เข้าถึงกล้องบน iPad ของคุณให้แตะตกลง

 2. Office Lens จะเปิดขึ้น Office Lens คือกล้องใหม่ที่มีอยู่แล้วภายใน OneNote for iPad และ iPhone ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้รูปภาพของไวท์บอร์ดหรือเอกสารที่พิมพ์ออกมาแล้วปรับปรุงรูปภาพของคุณโดยการครอบตัดการสร้างความคมชัดและยืดรูปภาพให้ดูคล้ายกับรูปภาพที่สแกน

 3. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจับภาพให้เลือกไวท์บอร์ดรูปถ่ายหรือเอกสารที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วแตะปุ่มสีม่วงเพื่อถ่ายภาพ

 4. ถัดไปให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ก่อนที่จะแทรกลงในบันทึกย่อของคุณให้ทำตามขั้นตอนในครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

  • เมื่อต้องการแทรกรูปถ่ายลงในบันทึกย่อของคุณให้แตะเสร็จสิ้นที่มุมล่างขวา

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแทรกรูปภาพให้แตะปุ่มปิด ( X ) ที่มุมบนซ้ายแล้วแตะละทิ้ง แตะปุ่มสีม่วงอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพใหม่หรือแตะปุ่มปิด ( X ) เพื่อกลับไปยังสมุดบันทึกของคุณ

  • หลังจากแทรกรูปภาพแล้วคุณสามารถเอารูปภาพออกได้ในภายหลัง กดรูปภาพค้างไว้จนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจะปรากฏขึ้นแล้วปล่อย บนแถบเครื่องมือให้แตะลบ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการสลับกลับไปยังแอป กล้อง ของ iOS ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ไปที่ การตั้งค่า > OneNote > การตั้งค่ากล้อง แล้วปิด ใช้ Office Lens

iPhone

แทรกรูปภาพจากอัลบั้มรูปถ่าย

 1. บนหน้าใดๆให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพเพื่อให้คีย์บอร์ดปรากฏขึ้นแล้วแตะไอคอนกล้องบนแถบเครื่องมือที่ปรากฏขึ้น

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้นให้เลือกจากไลบรารี

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ OneNote เข้าถึงรูปภาพบน iPhone ของคุณให้แตะตกลง

 3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้นให้แตะรูปถ่ายทั้งหมด(หรืออัลบั้มอื่นที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแทรก)

 4. แตะรูปภาพที่คุณต้องการแทรกแล้วแตะเสร็จสิ้น รูปภาพจะถูกแทรกและพร้อมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมใดๆ

 5. ถัดไปให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพก่อนที่จะแทรกรูปภาพลงในบันทึกย่อของคุณให้ทำตามขั้นตอนในครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

   หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกรูปภาพหลายรูปในขั้นตอนที่4คุณจะไม่ได้รับตัวเลือกในการครอบตัดรูปภาพและ OneNote ทันทีจะแทรกรูปภาพที่เลือกไว้ทันที

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในบันทึกย่อของคุณให้แตะเสร็จสิ้นที่มุมล่างขวา

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแทรกรูปภาพให้แตะปุ่มปิด ( X ) ที่มุมบนซ้ายแล้วแตะละทิ้ง

  • หลังจากแทรกรูปภาพแล้วคุณสามารถเอารูปภาพออกได้ในภายหลัง กดรูปภาพค้างไว้จนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจะปรากฏขึ้นแล้วปล่อย บนแถบเครื่องมือให้แตะลบ

แทรกรูปถ่ายด้วยกล้องของ iPhone ของคุณ

 1. บนหน้าใดๆให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปถ่ายเพื่อให้คีย์บอร์ดปรากฏขึ้นแล้วแตะไอคอนกล้องบนแถบเครื่องมือที่ปรากฏขึ้น

 2. บนเมนูที่ปรากฏขึ้นให้เลือกถ่ายภาพ

  ถ้าได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตให้ OneNote เข้าถึงกล้องบน iPhone ของคุณให้แตะตกลง

 3. Office Lens จะเปิดขึ้น Office Lens คือกล้องใหม่ที่มีอยู่แล้วภายใน OneNote for iPad และ iPhone ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้รูปภาพของไวท์บอร์ดหรือเอกสารที่พิมพ์ออกมาแล้วปรับปรุงรูปภาพของคุณโดยการครอบตัดการสร้างความคมชัดและยืดรูปภาพให้ดูคล้ายกับรูปภาพที่สแกน

 4. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังจับภาพให้เลือกไวท์บอร์ดรูปถ่ายหรือเอกสารที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วแตะปุ่มสีม่วงเพื่อถ่ายภาพ

 5. ถัดไปให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ก่อนที่จะแทรกลงในบันทึกย่อของคุณให้ทำตามขั้นตอนในครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

  • เมื่อต้องการแทรกรูปถ่ายลงในบันทึกย่อของคุณให้แตะเสร็จสิ้นที่มุมล่างขวา

  • เมื่อต้องการยกเลิกการแทรกรูปภาพให้แตะปุ่มปิด ( X ) ที่มุมบนซ้ายแล้วแตะละทิ้ง แตะปุ่มสีม่วงอีกครั้งเพื่อถ่ายภาพใหม่หรือแตะปุ่มปิด ( X ) เพื่อกลับไปยังสมุดบันทึกของคุณ

  • หลังจากแทรกรูปภาพแล้วคุณสามารถเอารูปภาพออกได้ในภายหลัง กดรูปภาพค้างไว้จนกว่าจุดจับส่วนที่เลือกจะปรากฏขึ้นแล้วปล่อย บนแถบเครื่องมือให้แตะลบ

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการสลับกลับไปยังแอป กล้อง ของ iOS ที่มีอยู่แล้วภายใน ให้ไปที่ การตั้งค่า > OneNote > การตั้งค่ากล้อง แล้วปิด ใช้ Office Lens

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office Lens

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×