แทรกหรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขสไลด์ วันที่ หรือส่วนท้ายสำหรับสไลด์บนหน้าจอ

แทรกหรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขสไลด์ วันที่ หรือส่วนท้ายสำหรับสไลด์บนหน้าจอ

ใน PowerPoint คุณสามารถเพิ่มหรือเอาหมายเลขสไลด์อัตโนมัติออก ซ่อนลำดับเลขบนสไลด์ชื่อเรื่อง และย้ายหมายเลขสไลด์ คุณยังสามารถเพิ่มวันที่และเวลาลงในสไลด์ได้

ถ้าคุณคิดว่าฟีเจอร์การใส่หมายเลขสไลด์ของเราซับซ้อนเกินไป โปรดไปที่กล่องแสดงความคิดเห็นของเราเพื่อขอให้ทำการปรับปรุง

เลือกส่วนหัวด้านล่างเพื่อเปิด และดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก หมายเลขสไลด์

  แสดงปุ่ม หมายเลขสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกกล่อง หมายเลขสไลด์

  แสดงกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ใน PowerPoint

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตัวเลขปรากฏบนสไลด์ชื่อเรื่อง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง

 3. เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด

ธีมที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณมีตำแหน่งมาตรฐานที่ตัวเลขปรากฎบนสไลด์ของคุณ ตามที่แสดงเป็นภาพประกอบในรูปภาพธีมสองรูปทางด้านล่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าว ให้ดู "เปลี่ยนตำแหน่งที่หมายเลขหน้าปรากฏบนสไลด์ของคุณ" ทางด้านล่าง

ธีม ช่อ ที่มีหมายเลขสไลด์

ธีม อิออน ที่มีหมายเลขสไลด์

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก หมายเลขสไลด์

  แสดงปุ่ม หมายเลขสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. บนแท็บ สไลด์ ให้ล้างกล่องที่ชื่อ หมายเลขสไลด์

  แสดงกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ใน PowerPoint

 3. เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก หมายเลขสไลด์

 2. คลิกแท็บ สไลด์ แล้วเลือกกล่อง ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง

 3. คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์

  แสดงปุ่ม ต้นแบบสไลด์ บน Ribbon ใน PowerPoint

 2. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้เลือกรูปขนาดย่อของ ต้นแบบสไลด์

  รูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์

 3. ในบานหน้าต่าง สไลด์ ให้เลือกตัวแทนหมายเลขหน้าค้างไว้จนกระทั่งคุณเห็นลูกศรแบบสี่หัว จากนั้นลากไปที่ตำแหน่งใหม่

  เลือกตัวแทนหมายเลขสไลด์ค้างไว้

  เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดมุมมองต้นแบบ

 1. (PowerPoint 2013 หรือ 2016) บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือก ขนาดสไลด์ จากนั้น ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon ให้เลือก ขนาดสไลด์ จากนั้นเลือก ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง

  (PowerPoint 2010 หรือเวอร์ชันเก่ากว่า) บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

  บนแท็บ ออกแบบ ของ Ribbon ให้เลือก การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 2. ภายใต้ เรียงหมายเลขสไลด์จาก ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อสลับไปเป็นหมายเลขที่คุณต้องการให้เริ่มต้น:

  แสดงกล่องโต้ตอบขนาดสไลด์ใน PowerPoint
 3. คลิก ตกลง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองงานนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

 2. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ ในบานหน้าต่างที่มีรูปขนาดย่อสไลด์ ให้คลิกรูปขนาดย่อสไลด์แรกในงานนำเสนอของคุณ

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก วันที่และเวลา

  กล่องโต้ตอบ ส่วนหัวและส่วนท้าย จะเปิดขึ้น

 4. บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วันที่และเวลา จากนั้นเลือกรูปแบบของวันที่ที่คุณต้องการ:

  • ถ้าคุณต้องการให้วันที่และเวลาแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในแต่ละครั้งที่คุณเปิดหรือพิมพ์งานนำเสนอ ให้คลิก อัปเดตโดยอัตโนมัติ จากนั้น เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้องการ

  • ถ้าคุณต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาเป็นวันที่ที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิก คงที่ จากนั้นในกล่อง คงที่ ให้พิมพ์วันที่ที่คุณต้องการ

   โดยการตั้งค่าวันที่ในงานนำเสนอเพื่อให้เป็นแบบ คงที่ คุณสามารถ

 5. ถ้าคุณต้องการเพิ่มวันที่และเวลาในสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ส่วนหัวและส่วนท้าย

  แสดงปุ่ม แทรก > ส่วนหัวใน PowerPoint

 2. บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกกล่อง ส่วนท้าย

 3. ในกล่องด้านล่าง ท้ายกระดาษ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ เช่น "ข้อมูลลับเฉพาะของบริษัท"

  แสดงกล่องโต้ตอบ แทรกท้ายกระดาษ ใน PowerPoint

 4. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ส่วนท้ายปรากฏบนสไลด์ชื่อเรื่อง ให้เลือกกล่อง ไม่แสดงบนสไลด์ชื่อเรื่อง

 5. เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อทำให้ส่วนท้ายปรากฏในทุกสไลด์ หรือเลือก นำไปใช้ เพื่อทำให้ปรากฏบนสไลด์ที่เลือกในปัจจุบันเท่านั้น

 1. บนแท็บ แทรก ให้เลือก ส่วนหัวและส่วนท้าย

  แสดงปุ่ม แทรก > ส่วนหัวใน PowerPoint

 2. บนแท็บ สไลด์ ให้ล้างกล่อง ส่วนท้าย

 3. เลือก นำไปใช้กับทั้งหมด เพื่อลบส่วนท้ายออกจากสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ มิเช่นนั้น ให้เลือก นำไปใช้ เพื่อลบส่วนท้ายออกจากสไลด์ปัจจุบันเท่านั้น

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำดับเลขและส่วนท้าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×