ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

เมื่อต้องการตั้งค่าแท็บหยุด

 1. ไปที่ หน้าแรก และเลือกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 2. เลือกแท็บ

 3. พิมพ์หน่วยวัดในเขตข้อมูล ตําแหน่งแท็บ หยุด

 4. เลือก การจัดแนว

 5. เลือก เส้น โยง ถ้าคุณต้องการ

 6. เลือกตั้งค่า

 7. เลือก ตกลง

กล่องโต้ตอบ แท็บ

 1. ไปที่ หน้าแรก และเลือกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

 2. เลือกแท็บ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกแท็บหยุด แล้วเลือกล้าง

  • เลือก ล้างทั้งหมด เพื่อเอาแท็บหยุดทั้งหมดออก

 4. เลือก ตกลง

เมื่อต้องการใช้ไม้บรรทัดเพื่อตั้งค่าและเอาแท็บหยุดออก ให้ดูการใช้ไม้บรรทัดใน Word

เมื่อต้องการตั้งค่าแท็บหยุด

 1. ไปที่รูปแบบ>แท็บ

 2. ในกล่องโต้ตอบ แท็บ ให้พิมพ์หน่วยวัดที่คุณต้องการภายใต้ แท็บหยุด

 3. เลือกการจัดแนว

 4. เลือก เส้น โยง ถ้าคุณต้องการ

 5. เลือก ปุ่มเพิ่มแท็บหยุด เพื่อตั้งแท็บ

 6. เลือก ตกลง

กล่องโต้ตอบของแท็บ Mac

 1. ไปที่รูปแบบ>แท็บ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการล้างแท็บหยุดเดียว ให้เลือกแท็บหยุด ปุ่มเอาแท็บหยุดออกแท็บ

  • เมื่อต้องการล้างแท็บทั้งหมด ให้เลือก ล้างทั้งหมด

 3. เลือก ตกลง

เมื่อต้องการใช้ไม้บรรทัดเพื่อตั้งค่าและเอาแท็บหยุดออก ให้ดูการใช้ไม้บรรทัดใน Word

ขณะที่ Word สำหรับเว็บ รู้จักแท็บในเอกสาร แต่ไม่สนับสนุนการตั้งค่าหรือการเอาแท็บออก เปิดเอกสารในแอปเดสก์ท็อปเพื่อตั้งค่าและเอาแท็บออก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×