แทรกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายแถว คอลัมน์ หรือเซลล์ใน Excel for Mac

คุณสามารถแทรกแถวเหนือแถวที่เลือก และแทรกคอลัมน์ที่ด้านซ้ายของคอลัมน์ที่เลือกได้ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถแทรกเซลล์เปล่าเหนือหรือไปทางซ้ายของเซลล์ที่ใช้งานอยู่ในเวิร์กชีตได้ การอ้างอิงเซลล์จะถูกปรับให้ตรงตามตำแหน่งของเซลล์ที่ถูกเลื่อนโดยอัตโนมัติ

แทรกแถว

 1. เลือกส่วนหัวของแถวที่อยู่เหนือตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวเพิ่ม

  เคล็ดลับ: เลือกจำนวนแถวให้เท่ากับจำนวนที่คุณต้องการแทรก เช่น เมื่อต้องการแทรกแถวเปล่า 5 แถว ให้เลือก 5 แถว ไม่เห็นไรหากแถวที่เลือกมีข้อมูลอยู่ เพราะแถวที่แทรกจะอยู่ด้านบนแถวที่เหล่านี้

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกแถวที่เลือก จากนั้นบนเมนูป็อปอัพ ให้คลิก แทรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทรกแถวที่มีข้อมูลอยู่ ให้ดูคัดลอกและวางเนื้อหาเซลล์ที่ระบุ

แทรกคอลัมน์

 1. เลือกส่วนหัวของคอลัมน์ด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกคอลัมน์เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เลือกจำนวนคอลัมน์ให้เท่ากับจำนวนที่คุณต้องการแทรก เช่น เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์เปล่า 5 คอลัมน์ ให้เลือก 5 คอลัมน์ ไม่เป็นไรหากคอลัมน์ที่เลือกมีข้อมูลอยู่ เพราะคอลัมน์ที่แทรกจะอยู่ที่ด้านซ้ายของคอลัมน์เหล่านี้

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกคอลัมน์ที่เลือก จากนั้นบนเมนูป็อปอัพ ให้คลิก แทรก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทรกคอลัมน์ที่มีข้อมูลอยู่ ให้ดูคัดลอกและวางเนื้อหาเซลล์ที่ระบุ

แทรกเซลล์

เมื่อคุณแทรกเซลล์เปล่า คุณสามารถเลือกว่าจะเลื่อนเซลล์อื่นๆ ลงหรือไปทางขวาเพื่อให้สอดคล้องกับเซลล์ใหม่ได้ การอ้างอิงเซลล์จะถูกปรับให้ตรงตามตำแหน่งของเซลล์ที่ถูกเลื่อนโดยอัตโนมัติ

 1. เลือกเซลล์ หรือช่วงของเซลล์ ไปทางขวาหรือเหนือตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเซลล์เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เลือกจำนวนเซลล์ให้เท่ากับจำนวนที่คุณต้องการแทรก เช่น ถ้าคุณต้องการแทรกเซลล์เปล่า 5 เซลล์ ให้เลือก 5 เซลล์

 2. กด CONTROL ค้างไว้ คลิกเซลล์ที่เลือก จากนั้นบนเมนูป็อปอัพ ให้คลิก แทรก

 3. บนเมนู แทรก ให้เลือกว่าจะเลื่อนเซลล์ที่เลือกลงหรือไปทางขวาของเซลล์ใหม่ที่จะถูกแทรก

  นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเซลล์ไปทางซ้าย:

  แทรกเซลล์แบบเลื่อนไปทางขวา

  นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเซลล์ไปลง:

  แทรกเซลล์แบบเลื่อนลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทรกเซลล์ที่มีข้อมูลอยู่ ให้ดูคัดลอกและวางเนื้อหาเซลล์ที่ระบุ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×