ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
แทรกตาราง รูปภาพและลายน้ำ

แทรกอักษรศิลป์

แทรกอักษรศิลป์

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

เคล็ดลับ: วิดีโอไม่เป็นภาษาของคุณใช่ไหม ลองเลือก คำบรรยายทดแทนการได้ยิน ปุ่มคำบรรยายทดแทนการได้ยิน

 1. ไปที่ แทรก>ศิลป์

 2. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ

  อักษรศิลป์พร้อมข้อความแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

เปลี่ยนสี

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

 2. บน รูปแบบ รูปร่าง หรือรูปแบบของเครื่องมือการ วาด ให้เลือก สีเติมข้อความหรือเส้นกรอบข้อความ และเลือกสีที่คุณต้องการ

  การเลือกสีเติมข้อความ
 3. คลิกหรือแตะด้านนอกกล่องข้อความของคุณเพื่อดูเอฟเฟ็กต์

  อักษรศิลป์ที่ใช้สีเติมข้อความและสีของเค้าร่าง

เลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

 2. ไปที่ รูปแบบรูปร่าง หรือรูปแบบ ของเครื่องมือ>ข้อความ และ>การแปลง

  การเลือกเอฟเฟ็กต์ข้อความการแปลงแบบเส้นโค้ง
 3. เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

 4. คลิกด้านนอกกล่องข้อความของคุณเพื่อดูเอฟเฟ็กต์

ดูวิธีการโค้งข้อความรอบๆ วัตถุวงกลม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

90 วินาที

For more on shaping WordArt, see Curve text around a circle or other shape.

หมุน

 1. เลือกอักษรศิลป์ แล้วลากจุดจับการหมุนแบบวงกลมที่ด้านบนของกล่อง

  การหมุนอักษรศิลป์ด้วยตัวจัดการหมุน
 2. เมื่อต้องการพลิกอักษรศิลป์หรือหมุนเป็น 90 องศา ให้ไปที่จัดรูปแบบรูปร่างหรือ>เครื่องมือการวาด เพื่อหมุน จากนั้นเลือกตัวเลือก

  ตัวเลือกเมนูหมุน

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

 2. ไปที่ หน้าแรก แล้วเลือกตัวเลือก เช่น สไตล์ฟอนต์ ขนาดฟอนต์ หรือขีดเส้นใต้

ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

 1. คลิกหรือแตะพื้นที่ที่คุณต้องการแทรกอักษรศิลป์

 2. ไปที่แทรก>อักษรศิลป์

  กลุ่มข้อความ

 3. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ แล้วเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ไปที่ จัดรูปแบบ > เครื่องมือ การวาด แล้วเลือกตัวเลือกใดก็ได้

ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการลบ แล้วกด Delete

 1. ไปที่แทรก>อักษรศิลป์

 2. เลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  แท็บแทรกที่เน้นตัวเลือกอักษรศิลป์

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกอักษรศิลป์

  ตัวอย่างอักษรศิลป์

 2. ไปยังรูปแบบ>เอฟเฟ็กต์>ข้อความและการแปลง แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่เน้นตัวเลือกข้อความเอฟเฟ็กต์

For more on shaping WordArt, see Curve text around a circle or other shape.

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างอักษรศิลป์

 2. ไปยังรูปแบบ>เติมข้อความ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

  แท็บรูปแบบรูปร่างที่เน้นตัวเลือกสีเติมข้อความ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าร่างของข้อความอักษรศิลป์ ให้ไปที่ รูปแบบ > เส้นกรอบ ข้อความ แล้วเลือกสี

 1. เลือกแทรก บนแถบเครื่องมือ

 2. เลือก อักษรศิลป์ แล้วเลือกสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ ให้เลือกข้อความ แล้วจากนั้นเลือกแทรก > อักษรศิลป์

 1. เลือกอักษรศิลป์

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 2. ไปที่>จัดรูปแบบ>เอฟเฟ็กต์>ข้อความและการแปลง แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่จะเปลี่ยนแปลง

  เมื่อคุณทำเช่นนั้น แท็บ รูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 2. ไปยังรูปแบบ>เติมข้อความ แล้วเลือกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าร่างของข้อความอักษรศิลป์ ให้ไปที่ รูปแบบ > เส้นกรอบ ข้อความ แล้วเลือกสี

ใน Word สำหรับเว็บ คุณสามารถดูอักษรศิลป์ที่มีอยู่แล้วในเอกสารของคุณ แต่เมื่อต้องการเพิ่มอักษรศิลป์เพิ่มเติม คุณต้องเปิดหรือแก้ไขเอกสารในเวอร์ชัน Word บนเดสก์ท็อป

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ฟอนต์บนแท็บหน้าแรกเพื่อเปลี่ยนสีและขนาดฟอนต์ และใช้ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้กับข้อความของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×