แทรกและจัดรูปแบบรูปภาพใน OneNote for Mac

คุณสามารถแทรกรูปภาพที่ใดก็ได้ในบันทึกย่อของคุณ เช่น รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือหรือกล้องชนิดอื่น สกรีนช็อตที่คุณได้จับภาพบน Mac ของคุณ หรือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต และรูปภาพคุณสแกน ด้วยแท่นหรือสแกนเนอร์แบบพกพา

รูปภาพที่คุณแทรกสามารถปรับขนาด ปรับ หมุน และพลิก — หรือ เพื่อให้ได้ลักษณะคุณต้องการหรือทำให้พอดีกับหน้า

แทรกรูปภาพ

คุณสามารถแทรกรูปภาพได้จากทุกที่ด้วยบันทึกย่อของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถครอบตัดรูปภาพที่ถูกแทรกลงในหน้าได้ในขณะนี้ ครอบตัดรูปภาพก่อนในแอปรูปถ่ายหรือบนโทรศัพท์ก่อนที่จะแทรก

 1. บนหน้าใดๆ ให้แตะตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถแทรกรูปภาพในช่วงกลางของประโยคและมีการตัดข้อความรอบๆรูปภาพได้

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเลือกรูปภาพ ที่เปิดขึ้น คลิกเพื่อเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิก แทรก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้าย หรือจัดแนวรูปภาพที่คุณแทรก คลิกและลากที่ใดก็ได้บนหน้า เพื่อตำแหน่งที่แม่นยำยิ่งขึ้น กดคีย์ตัวเลือกค้างไว้บนคีย์บอร์ดของคุณในขณะที่ลากรูปภาพ การดำเนินการดังกล่าวจะปิดเส้นตารางที่มองไม่เห็นซึ่งจัดชิด

ปรับขนาดรูปภาพ

คุณสามารถปรับขนาดภาพแทรกเพื่อทำให้ปรากฏขนาดเล็ก หรือใหญ่กว่าบนหน้า ทำให้รูปภาพขนาดเล็กจะลดรายละเอียดแต่รักษาคุณภาพของรูป ในขณะที่การทำให้รูปภาพมีขนาดใหญ่สามารถเพิ่มรายละเอียดแต่ต้องแลก ด้วยคุณภาพของรูป ปรับขนาดรูปภาพให้อัตราส่วนกว้างและความสูงของต้นฉบับของคุณเพื่อให้รูปภาพปรับขนาดไม่ปรากฏเพี้ยนเสมอ

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการปรับขนาด

  กล่องเล็กๆ แปดกล่องซึ่งเรียกว่าจุดจับส่วนที่เลือกซึ่งจะปรากฏรอบๆ เส้นขอบภายนอกของรูปภาพ

 2. คลิกที่ใดตัวหนึ่งจุดจับส่วนที่สี่ที่ปรากฏมุมของรูปภาพ (ไม่ได้อยู่บนสไลด์) แล้วลากจุดจับค่า ลง หรือข้างจนกระทั่งรูปภาพ ขนาดคุณต้องการ

  ปรับขนาดด้วยวิธีนี้จะรักษาอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพ

ปรับมาตราส่วนของรูปภาพ

คุณสามารถปรับมาตราส่วนภาพแทรกเพื่อให้พอดีกับหน้า ด้วยการลด หรือเพิ่มความกว้างหรือความสูง การปรับมาตราส่วนจะแตกต่างจากการปรับขนาด ซึ่งได้จงใจบิดรูปภาพเพื่อบังคับให้พอดีกับพื้นที่ที่ี่ระบุ

ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการปรับมาตราส่วน

  กล่องเล็กๆ แปดกล่องซึ่งเรียกว่าจุดจับส่วนที่เลือกซึ่งจะปรากฏรอบๆ เส้นขอบภายนอกของรูปภาพ

 2. คลิกที่ใดตัวหนึ่งจุดจับส่วนที่สี่ที่ปรากฏมุมของรูปภาพ (ไม่ได้อยู่บนสไลด์) แล้วลากจุดจับค่า ลง หรือข้างจนกระทั่งรูปภาพ ขนาดคุณต้องการ

  เคล็ดลับ:  ถ้าผลลัพธ์ของการปรับมาตราส่วนของคุณไม่เป็นไปตามที่ต้องการ กด Command-Z บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อเลิกทำการเปลี่ยนแปลง

หมุนรูปภาพ

ถ้าคุณแทรกรูปภาพแสดงขึ้นมาในแนวนอน คุณสามารถหมุนได้อย่างง่ายดายตามต้องการ มักเกิดขึ้นกับรูปถ่ายที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์

ทำดังต่อไปนี้:

 1. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแถบเมนูที่ปรากฏขึ้นให้ชี้ไปที่หมุนแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก หมุนขวา 90° เมื่อต้องการหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา 90 องศา คุณสามารถใช้คำสั่งนี้มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้การหมุนที่คุณต้องการ

  • คลิก หมุนซ้าย 90° เมื่อต้องการหมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา 90 องศา คุณสามารถนำไปใช้คำสั่งนี้มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดการหมุนที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการหมุนรูปภาพไปที่มุมเฉพาะ หมุนนำไปใช้กับรูปต้นฉบับในแอปการแก้ไขก่อนที่แทรกหมุนรูปภาพลงในบันทึกย่อของคุณรูปที่คุณชื่นชอบ

การพลิกรูปภาพ

พลิกรูปภาพกลับรูปตามแนวนอน หรือแนว ตั้ง เหมือนเห็นในกระจก คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์นี้เพื่อกำหนด หรือเพิ่มภาพประกอบแทรกหรือกราฟิก (เช่น คุณสามารถพลิกรูปภาพของลูกศรเพื่อให้ชี้ในทิศทางตรงข้าม) ได้ ถ้าคุณพลิกรูปภาพที่ประกอบด้วยข้อความ ภาพนั้นจะไม่สามารถอ่านได้ง่ายอีกต่อไป

ทำดังต่อไปนี้:

 1. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุน

 2. บนแถบเมนูที่ปรากฏขึ้นให้ชี้ไปที่หมุนแล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก พลิกแนวนอน เมื่อต้องการพลิกรูปภาพที่เลือกตามแนวนอน

  • คลิก พลิกแนวตั้ง เมื่อต้องการพลิกรูปภาพที่เลือกตามแนวตั้ง

จัดเรียงลำดับของรูปภาพ

ถ้าคุณต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพหลายรูปติดกันเพื่อให้ซ้อนในรูปแบบเฉพาะบางส่วน คุณสามารถจัดเรียงลำดับของแต่ละรูปภาพเพื่อทำให้ปรากฏเหนือ หรือ ใต้ ใน OneNote นี้ทำงานเหมือนกับคำสั่งในค้าโครงหน้าซึ่งเป็นที่นิยมและภาพประกอบแอปที่ช่วยให้คุณควบคุมความลึก (หรือที่เรียกว่า z-axis) ของการออกแบบสามมิติ

ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุน

 2. บนเมนูที่ปรากฏ ชี้ไป ลำดับ, แล้ว ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป:

  • คลิก นำไปข้างหน้า เมื่อต้องการย้ายรูปที่เลือกขึ้น 1 ระดับ คุณสามารถนำไปใช้คำสั่งนี้มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดการหมุนที่คุณต้องการ รูปภาพอื่นๆ ที่จะถูกวางไว้ใกล้ๆ หรือด้าน ล่างรูปที่เลือกอาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ครอบคลุมค่า

  • คลิก นำไปข้างหน้า เพื่อย้ายความลึกของรูปที่เลือกขึ้นด้านบนสุดระดับ รูปภาพอื่นๆ ที่จะถูกวางไว้ใกล้ๆ หรือด้าน ล่างรูปที่เลือกอาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ครอบคลุมค่า

  • คลิก นำไปข้างหลัง เมื่อต้องการย้ายรูปที่เลือกลง 1 ระดับ คุณสามารถนำไปใช้คำสั่งนี้มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดการหมุนที่คุณต้องการ รูปภาพอื่นๆ ที่จะถูกวางไว้ใกล้ๆ หรือด้าน ล่างรูปที่เลือกอาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ครอบคลุม

  • คลิก ส่งกลับ เพื่อย้ายความลึกของรูปที่เลือกลงระดับต่ำสุด รูปภาพอื่นๆ ที่จะถูกวางไว้ใกล้ๆ หรือด้าน ล่างรูปที่เลือกอาจมีบางส่วน หรือทั้งหมดที่ครอบคลุม


ใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบหน้าของสมุดบันทึกของคุณโดยใช้รูปแบบเฉพาะเจาะจงเป็นพื้นหลังของหน้า

ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. แทรกรูปภาพใดๆ จัดรูปแบบ (ไม่บังคับ) วางไว้บนหน้าตำแหน่งที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นหลังของหน้า

 2. คลิ กตัวควบคุมรูปภาพ จากนั้น คลิก ตั้งรูปภาพเป็นพื้นหลัง บนเมนูที่ปรากฏ

  รูปภาพเป็นส่วนหนึ่งของหน้าแล้วในขณะนี้ และไม่สามารถเลือก ด้วยการคลิกอีกต่อไป ซึ่งช่วยให้คุณใส่คำอธิบายประกอบรูปภาพ หรือเขียนบันทึกทับ

เมื่อต้องการเอารูปภาพจากพื้นหลังของหน้าออก ทำต่อไปนี้:

 1. ควบคุมคลิกครั้งที่รูปภาพปรากฏขึ้นฟรีของสิ่งใดๆ วาง หรือพิมพ์ทับ จากนั้น คลิก √ตั้งรูปภาพเป็นพื้นหลัง บนเมนูที่ปรากฏขึ้นเมื่อต้องการยกเลิกการเลือกส่วนที่เลือก

  เมื่อถูกเอาออกจากพื้นหลังของหน้า คุณสามารถเลือก จัดรูปแบบ ย้าย คืนค่า หรือลบอีกเช่นรูปภาพปกติใดๆ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้ คุณยังสามารถ เปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้า โดยไม่ต้องการใช้รูปภาพใ ๆ ได้


คืนค่ารูปภาพ

ถ้าคุณต้องการแปลงกลับการแทรกรูปภาพขนาดและลักษณะที่ปรากฏของต้นฉบับ ทำต่อไปนี้:

 1. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพที่คุณต้องการคืนค่า

 2. บนแถบเมนูที่ปรากฏขึ้นให้คลิกคืนค่าไปยังขนาดเดิม

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×