แทรก ย้าย หรือลบตัวแบ่งหน้าในเวิร์กชีต

แทรก ย้าย หรือลบตัวแบ่งหน้าในเวิร์กชีต

ตัวแบ่งหน้าคือวงเวียนที่ตัดแผ่นงานออกเป็นหน้าที่แยกต่างหากสำหรับการพิมพ์ Microsoft Excel จะแทรกตัวแบ่งหน้าโดยอัตโนมัติโดยยึดตามขนาดกระดาษการตั้งค่าระยะขอบตัวเลือกมาตราส่วนและตำแหน่งของตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองใดๆที่คุณแทรก เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตที่มีจำนวนหน้าที่คุณต้องการที่แน่นอนคุณสามารถปรับตัวแบ่งหน้าในเวิร์กชีตก่อนที่คุณจะพิมพ์ได้

เคล็ดลับ: 

 • ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถทำงานกับตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ปกติ เราแนะนำให้คุณใช้มุมมอง แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า ในการปรับตัวแบ่งหน้าเพื่อที่คุณจะสามารถเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่คุณทำ (เช่น การเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษและการจัดรูปแบบ) มีผลต่อตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับความสูงของแถวและความกว้างของคอลัมน์มีผลต่อการวางตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติอย่างไร

 • เมื่อต้องการแทนที่ตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติที่ Excel แทรกเข้าไป คุณสามารถแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง ย้ายตัวแบ่งหน้าที่มีอยู่แล้ว หรือลบตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองใดๆ ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองทั้งหมดออกอย่างรวดเร็ว หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทำงานกับตัวแบ่งหน้าแล้ว คุณสามารถกลับไปยังมุมมอง ปกติ ได้

ในการแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าเส้นประเป็นตัวแบ่งหน้า Excel จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ เส้นทึบเป็นตัวแบ่งหน้าซึ่งถูกเพิ่มด้วยตนเอง

ตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองและตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

การแทรกตัวแบ่งหน้า

 1. คลิกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  คุณยังสามารถคลิก รูปปุ่ม แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าบนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งหน้าแนวตั้งให้เลือกแถวที่อยู่ด้านล่างตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า

  • เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งหน้าแนวนอนให้เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
 5. คลิก แทรกตัวแบ่งหน้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกขวาที่แถวหรือคอลัมน์ภายใต้หรือทางด้านขวาของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า แล้วคลิก แทรกตัวแบ่งหน้า

ถ้าตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองที่คุณแทรกไม่มีผลอาจเป็นไปได้ว่าตัวเลือกพอดีกับมาตราส่วนถูกเลือกไว้บนแท็บหน้าของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ(แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษกลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษกล่องโต้ตอบตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รายการย่อ/ขยาย ) . เมื่อต้องการใช้ตัวแบ่งหน้าด้วยตนเองให้เปลี่ยนมาตราส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นแทน

การย้ายตัวแบ่งหน้า

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานการลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเวิร์กชีต ตรวจดูให้แน่ใจว่าฟีเจอร์การลากแล้วปล่อยเซลล์เปิดใช้งานอยู่ ถ้าฟีเจอร์นี้ไม่ได้เปิดใช้งาน คุณอาจไม่สามารถย้ายตัวแบ่งหน้าใดๆ ได้

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าการลากแล้วปล่อยเปิดใช้งานอยู่ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บ ไฟล์ > ตัวเลือก ใน Excel ๒๐๐๗ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิกตัวเลือกของ Excel

  2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์ แล้วคลิก ตกลง

 2. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 3. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  คุณยังสามารถคลิก รูปปุ่ม แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าบนแถบสถานะได้อีกด้วย

 4. เมื่อต้องการย้ายตัวแบ่งหน้า ให้ลากตัวแบ่งหน้าไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: การย้ายตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติจะเปลี่ยนแปลงชนิดตัวแบ่งหน้าให้เป็นตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเอง

การลบตัวแบ่งหน้า

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  คุณยังสามารถคลิก รูปปุ่ม แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าบนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าแนวตั้ง ให้เลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของตัวแบ่งหน้าที่คุณต้องการลบ

  • เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้าแนวนอน ให้เลือกแถวที่อยู่ด้านล่างตัวแบ่งหน้าที่คุณต้องการลบ

   หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติได้

 4. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
 5. คลิก เอาตัวแบ่งหน้าออก

  เซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านขวาของตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถเอาตัวแบ่งหน้าออกได้ด้วยการลากตัวแบ่งหน้าออกจากพื้นที่แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า (ทางด้านซ้ายของส่วนหัวของแถวหรือขึ้นในอดีตส่วนหัวของคอลัมน์) ถ้าคุณไม่สามารถลากตัวแบ่งหน้าตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานฟีเจอร์การลากแล้วปล่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ย้ายตัวแบ่งหน้าที่มีอยู่

การเอาตัวแบ่งหน้าที่แทรกด้วยตนเองทั้งหมดออก

หมายเหตุ: กระบวนการนี้จะรีเซ็ตเวิร์กชีตเพื่อแสดงเฉพาะตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ

 1. คลิกเวิร์กชีตที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า

  คลิก แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้า บนแท็บ มุมมอง

  คุณยังสามารถคลิก รูปปุ่ม แสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าบนแถบสถานะได้อีกด้วย

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ตัวแบ่งหน้า

  คลิก ตัวแบ่ง บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ
 4. คลิก ตั้งค่าตัวแบ่งหน้าทั้งหมดใหม่

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกขวาที่เซลล์ใดๆ ก็ได้บนเวิร์กชีต แล้วคลิก ตั้งค่าตัวแบ่งหน้าทั้งหมดใหม่

กลับไปยังมุมมองปกติ

 • เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองปกติหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทำงานกับตัวแบ่งหน้าแล้ว บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ปกติ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิก รูปปุ่ม ปกติบนแถบสถานะได้อีกด้วย

  • หลังจากทำงานกับตัวแบ่งหน้าในมุมมองการแสดงตัวอย่างตัวแบ่งหน้าคุณอาจยังคงเห็นตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติเนื่องจากตัวแบ่งหน้าถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการซ่อนตัวแบ่งหน้าให้ปิดและเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งโดยไม่ต้องบันทึก

  • ตัวแบ่งหน้าจะยังคงมองเห็นได้เมื่อคุณปิดและเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้งหลังจากบันทึกแล้ว เมื่อต้องการปิดใช้งานให้คลิกแท็บไฟล์คลิกตัวเลือกคลิกประเภทขั้นสูงแล้วเลื่อนลงไปที่ส่วนตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวแบ่งหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่แสดงหรือซ่อนตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติ

แสดงหรือซ่อนตัวแบ่งหน้าในมุมมองปกติ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ > ตัวเลือก ใน Excel 2007 ให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิกตัวเลือกของ Excel

 2. ในประเภท ขั้นสูง ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวแบ่งหน้า เพื่อเปิดหรือปิดตัวแบ่งหน้าในมุมมอง ปกติ

คุณไม่สามารถเพิ่มตัวแบ่งหน้าลงในเวิร์กบุ๊กใน Excel สำหรับเว็บ ได้

อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปิดสเปรดชีตใน Excel บนเดสก์ท็อปและเพิ่มตัวแบ่งหน้าได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×