แนบไฟล์หรือแทรกรูปภาพในข้อความอีเมล Outlook

แนบไฟล์หรือแทรกรูปภาพในข้อความอีเมล Outlook

แนบรูปภาพ ไฟล์ ที่ติดต่อ อีเมล และรายการอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างง่ายดายลงในข้อความ Outlook ของคุณ Outlook จะติดตามเอกสารที่ทำงานล่าสุด ไม่ว่าจะจัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบันทึกอยู่ใน OneDrive (ระบบคลาวด์เท่านั้น) และไม่ว่าจะจัดเก็บไว้ที่ใดก็ตาม Outlook จะช่วยให้คุณเลือกว่าจะส่งเอกสารเป็นสิ่งที่แนบมาแบบดั้งเดิมหรืออัปโหลดไปยัง OneDrive แล้วแชร์ลิงก์ไปยังไฟล์ คุณยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์ให้กับไฟล์ใดก็ตามที่ส่งจาก OneDrive เพื่ออนุญาตให้ผู้รับดูและแก้ไข หรือแชร์กับผู้อื่นได้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาในการแนบไฟล์ ให้ดู แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา

คุณต้องการทำอะไร

Outlook จะติดตามไฟล์ที่คุณทำงานล่าสุดและแนะนำเมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการแนบไฟล์กับข้อความอีเมล ไฟล์บางชนิดถูกบล็อกจากการส่งหรือได้รับ ดู สิ่งที่แนบมาที่ถูกบล็อกใน Outlook สำหรับรายการทั้งหมด

 1. ในข้อความใหม่ คำตอบกลับ หรือข้อความที่ส่งต่อ ให้เลือก แนบไฟล์ จาก Ribbon ข้อความ หรือ Ribbon แทรก

 2. เลือกไฟล์ของคุณจากหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

  • รายการล่าสุด
   ไฟล์ล่าสุด 12 ไฟล์ที่คุณทำงานจะแสดงที่นี่ ไฟล์เหล่านี้อาจอยู่บนคอมพิวเตอร์ บน OneDrive, SharePoint หรือไลบรารีเอกสารออนไลน์อื่นๆ เลือกไฟล์เพื่อแนบลงในอีเมลของคุณ

  • เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งเว็บ
   ตำแหน่งที่ตั้งรวมถึง OneDrive ไซต์ SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เช่น ไลบรารีเอกสารกลุ่มที่คุณเคยเข้าถึงมาก่อน เลือกหนึ่งในตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ แล้่วเลือกสิ่งที่แนบมาของคุณ

  • เรียกดูพีซีนี้
   เปิดหน้าต่าง File Explorer ที่คุณสามารถเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้าคุณเลือกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไลบรารีเอกสารกลุ่ม สำเนาของไฟล์จะถูกแนบกับอีเมล อย่างไรก็ตาม การเลือกไฟล์ OneDrive หรือ SharePoint จะทำให้คุณมีตัวเลือกสิทธิ์และข้อมูลเพิ่มเติม

 4. ส่งลิงก์หรือส่งสำเนา การส่งลิงก์ไปยังไฟล์ OneDrive หรือ SharePoint จะทำให้ข้อความอีเมลของคุณมีขนาดเล็ก ถ้าคุณเลือกที่จะส่งสำเนาของไฟล์ ทั้งไฟล์จะถูกแนบกับอีเมล เหมือนกับว่าคุณเลือกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะส่งลิงก์ไปยังไฟล์ คุณยังสามารถตั้งสิทธิ์การใช้งานบนไฟล์ของคุณได้

 5. ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทุกคนภายในองค์กรของคุณสามารถแก้ไขไฟล์ที่ลิงก์ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ ให้เลือกลูกศรที่อยู่ทางขวาของชื่อสิ่งที่แนบมาเพื่อแสดงเมนูดรอปดาวน์ที่มีตัวเลือกสิทธิ์การใช้งานต่างๆ

  • องค์กรสามารถแก้ไข ถ้าคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถปรับเปลี่ยนไฟล์ได้

  • องค์กรสามารถดู ถ้าคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถอ่าน แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไฟล์ได้

  • ผู้รับสามารถแก้ไข ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะผู้รับอีเมลของคุณสามารถปรับเปลี่ยนไฟล์ได้

  • ผู้รับสามารถดู ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะผู้รับอีเมลของคุณสามารถอ่าน แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไฟล์ได้

   ตัวเลือกเปลี่ยนสิทธิ์มีผู้รับที่สามารถแก้ไขและผู้รับที่สามารถดูได้

 6. ถ้า Outlook ตรวจพบว่าผู้รับของคุณไม่สามารถดูไฟล์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟล์ถูกจัดเก็บบนไซต์ SharePoint ที่คุณสามารถเข้าถึงได้เพียงคนเดียว คุณจะเห็นข้อความเตือนโดยตรงอยู่ภายใต้ไอคอนและชื่อไฟล์ เลือก แนบเป็นสำเนา เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่แนบมาจากไฟล์ที่ลิงก์เป็นสำเนาของไฟล์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณแนบไฟล์เป็นสำเนา การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่ผู้รับของคุณทำจะไม่ถูกซิงโครไนซ์กับเวอร์ชันของไฟล์ใน OneDrive หรือ SharePoint

เมื่อคุณแนบเอกสารที่บันทึกอยู่บนคอมพิวเตอร์และไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ คุณยังสามารถเลือกที่จะอัปโหลดเอกสารไปยัง OneDrive ของคุณก่อนที่จะส่งอีเมลได้ การอัปโหลดสิ่งที่แนบมาจะทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานร่วมกันบนไฟล์เวอร์ชันเดียวกัน (และเป็นปัจจุบันที่สุด) คุณยังอาจเลือกอัปโหลดไปยัง OneDrive ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปที่จะแชร์เป็นสิ่งที่แนบแบบเดิม

 1. บน Ribbon ให้คลิก แนบไฟล์ > เรียกดูพีซีนี้ แล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ

 2. ในข้อความอีเมลของคุณ ให้เลือกลูกศรลงสำหรับสิ่งที่แนบมา

 3. เลือก อัปโหลดไปยัง OneDrive แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการสำหรับไฟล์

  อัปโหลดไปยังตัวเลือก OneDrive มี OneDrive และไลบรารีเอกสารกลุ่ม

  หมายเหตุ: คุณอาจเห็นตัวเลือก เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง OneDrive สำหรับบัญชีของที่ทำงานของคุณ ตำแหน่งที่ตั้ง OneDrive สำหรับบัญชีส่วนบุคคลของคุณ และไลบรารีเอกสารสำหรับกลุ่มต่างๆ ที่คุณอยู่

 4. ในข้อความอีเมลของคุณ ให้เลือกลูกศรลงสำหรับสิ่งที่แนบมาอีกครั้ง

 5. เลือก เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน แล้วเลือกทำดังต่อไปนี้

  • องค์กรสามารถแก้ไข ถ้าคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถปรับเปลี่ยนไฟล์ได้

  • องค์กรสามารถดู ถ้าคุณต้องการให้ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถอ่าน แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไฟล์ได้

  • ผู้รับสามารถแก้ไข ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะผู้รับอีเมลของคุณสามารถปรับเปลี่ยนไฟล์ได้

  • ผู้รับสามารถดู ถ้าคุณต้องการใช้เฉพาะผู้รับอีเมลของคุณสามารถอ่าน แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนไฟล์ได้

  ตัวเลือกเปลี่ยนสิทธิ์มีผู้รับที่สามารถแก้ไขและผู้รับที่สามารถดูได้

เมื่อกำลังส่งรูปภาพ คุณสามารถแนบรูปภาพลงในข้อความอีเมลหรือแทรกรูปภาพลงในเนื้อหาของข้อความ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่แสดงในเนื้อความของข้อความอีเมล ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในข้อความของคุณ

 2. ใน Ribbon ให้เลือก แทรก > รูปภาพ

 3. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งไฟล์บนคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ออนไลน์สำหรับรูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

 4. เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้ลากจุดจับที่มุมหนึ่งจากสี่มุมไปยังจุดศูนย์กลางของรูปภาพหรือออกจากจุดศูนย์กลาง

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดรูปภาพใน Outlook ให้ดู ลดขนาดรูปภาพและสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลของ Outlook

 1. ในข้อความใหม่ ให้เลือก แนบรายการ

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  • นามบัตร
   เลือกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากรายการที่ติดต่อของคุณ

  • ปฏิทิน
   เลือก ช่วงข้อมูลรายละเอียด และตัวเลือกอื่นตามความเหมาะสม

  • รายการ Outlook
   เลือกข้อความอีเมลหนึ่งรายการหรือมากกว่าจากโฟลเดอร์อีเมลใดก็ได้

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก แทรก

คุณต้องการทำอะไร

Outlook จะบล็อกไฟล์บางชนิดที่ส่งหรือได้รับ ดู สิ่งที่แนบมาที่ถูกบล็อกใน Outlook สำหรับรายการทั้งหมด

 1. ในข้อความใหม่ ให้เลือก แนบไฟล์ จาก Ribbon

 2. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก แทรก

เมื่อกำลังส่งรูปภาพ คุณสามารถแนบรูปภาพลงในข้อความอีเมลหรือแทรกรูปภาพลงในเนื้อหาของข้อความ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่แสดงในเนื้อความของข้อความอีเมล ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในข้อความของคุณ

 2. เลือก แทรก > รูปภาพ

 3. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งไฟล์บนคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ออนไลน์สำหรับรูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

 4. เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้ลากจุดจับที่มุมหนึ่งจากสี่มุมไปยังจุดศูนย์กลางของรูปภาพหรือออกจากจุดศูนย์กลาง

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดรูปภาพใน Outlook ให้ดู ลดขนาดรูปภาพและสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลของ Outlook

 1. ในข้อความใหม่ ให้เลือก แนบรายการ

 2. ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  • นามบัตร
   เลือกนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากรายการที่ติดต่อของคุณ

  • ปฏิทิน
   เลือก ช่วงข้อมูลรายละเอียด และตัวเลือกอื่นตามความเหมาะสม

  • รายการ Outlook
   เลือกข้อความอีเมลหนึ่งรายการหรือมากกว่าจากโฟลเดอร์อีเมลใดก็ได้

 3. เลือกรายการที่คุณต้องการแนบ แล้วเลือก แทรก

คุณต้องการทำอะไร

 1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

 2. ในหน้าต่างข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบไฟล์

  คำสั่งแนบไฟล์บน Ribbon

 3. เรียกดู แล้วคลิกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ แล้วคลิก แทรก

หมายเหตุ:  เมื่อเรียบเรียงข้อความคุณยังสามารถแนบไฟล์โดยใช้คำสั่งบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รวม หรือลากไฟล์จากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วปล่อยลงบนหน้าต่างข้อความ

เมื่อกำลังส่งรูปภาพ คุณสามารถแนบรูปภาพลงในข้อความอีเมลหรือแทรกรูปภาพลงในเนื้อหาของข้อความ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่แสดงในเนื้อความของข้อความอีเมล ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในข้อความของคุณ

 2. เลือก แทรก > รูปภาพ

 3. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งไฟล์บนคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ออนไลน์สำหรับรูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

 4. เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้ลากจุดจับที่มุมหนึ่งจากสี่มุมไปยังจุดศูนย์กลางของรูปภาพหรือออกจากจุดศูนย์กลาง

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดรูปภาพใน Outlook ให้ดู ลดขนาดรูปภาพและสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลของ Outlook

คุณสามารถแนบรายการ Outlook เช่น ข้อความอีเมลอื่น งาน ที่ติดต่อหรือรายการปฏิทินลงในข้อความได้ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการส่งต่อรายการหรือข้อความจำนวนมาก

 1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

 2. ในหน้าต่างข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบรายการ

  คำสั่งแนบรายการบน Ribbon

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ชี้ไปที่ นามบัตร แล้วคลิก นามบัตรอื่นๆ คลิกที่ติดต่อหนึ่งแล้วคลิก ตกลง เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อจำนวนมาก ให้กด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่ติดต่อแต่ละรายการ

  • คลิก ปฏิทิน เลือกปฏิทิน ช่วงวันที่ และรายละเอียดที่จะรวมไว้ สำหรับตัวเลือก ขั้นสูง ให้คลิก แสดง คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มปฏิทินไปกับข้อความของคุณ

  • คลิก รายการ Outlook เรียกดูรายการโฟลเดอร์ของคุณเพื่อหาโฟลเดอร์ที่มีรายการที่คุณต้องการแนบ ภายใต้ รายการ ให้คลิกรายการนั้นแล้วคลิก ตกลง

   คำสั่งแนบรายการ Outlook บน Ribbon

หมายเหตุ: เมื่อสร้างข้อความ คุณยังสามารถแนบไฟล์โดยใช้คำสั่งบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รวม หรือย้ายไฟล์จากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังหน้าต่างข้อความโดยใช้การลากแล้วปล่อย

คุณต้องการทำอะไร

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใหม่ แล้วคลิก ข้อความจดหมาย

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบไฟล์

  แนบไฟล์

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไฟล์ ให้เรียกดูแล้วเลือกไฟล์ที่คุณต้องการแนบ แล้วคลิก แทรก

  ข้อความเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ถ้าคุณไม่เห็นไฟล์ที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์ทั้งหมด (*.*) ถูกเลือกอยู่ในกล่อง ชนิดไฟล์ และ Windows Explorer ถูกกำหนดค่าให้แสดงนามสกุลของไฟล์

 • คุณยังสามารถแนบไฟล์จากแท็บ แทรก ของข้อความใหม่

 • ตามค่าเริ่มต้น Outlook จะบล็อกสิ่งที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัย (รวมถึงไฟล์ .bat, .exe, .vbs และ .js) ที่อาจมีไวรัส ถ้าคุณแนบไฟล์ดังกล่าวกับข้อความอีเมล คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการส่งสิ่งที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัยหรือไม่ ถ้าคุณตอบ ใช่ Outlook จะส่งสิ่งที่แนบมา ถ้าคุณตอบ ไม่ใช่ คุณจะสามารถนำสิ่งที่แนบมาที่อาจไม่ปลอดภัยออกได้

 • คุณสามารถแนบหลายไฟล์พร้อมๆ กันโดยการเลือกไฟล์ แล้วลากจากโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังข้อความที่เปิดอยู่ใน Outlook

เมื่อกำลังส่งรูปภาพ คุณสามารถแนบรูปภาพลงในข้อความอีเมลหรือแทรกรูปภาพลงในเนื้อหาของข้อความ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพที่แสดงในเนื้อความของข้อความอีเมล ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพในข้อความของคุณ

 2. เลือก แทรก > รูปภาพ

 3. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งไฟล์บนคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ออนไลน์สำหรับรูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

 4. เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้ลากจุดจับที่มุมหนึ่งจากสี่มุมไปยังจุดศูนย์กลางของรูปภาพหรือออกจากจุดศูนย์กลาง

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดรูปภาพใน Outlook ให้ดู ลดขนาดรูปภาพและสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลของ Outlook

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ใหม่ แล้วคลิก ข้อความจดหมาย

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบรายการ

  รูปภาพ

 3. ในรายการ ค้นหาใน ให้คลิกโฟลเดอร์ที่มีรายการที่คุณต้องการแนบ

 4. คลิกรายการที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณยังสามารถแนบรายการจากแท็บ แทรก ของข้อความใหม่

ตำแหน่งที่สิ่งที่แนบมาปรากฏในข้อความของคุณจะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณใช้สร้างข้อความ

 • ถ้ารูปแบบข้อความเป็น HTML หรือข้อความธรรมดา สิ่งที่แนบมาจะปรากฏในกล่องสิ่งที่แนบมาทางด้านล่างของบรรทัด เรื่อง

  บรรทัดการแนบ

 • ถ้ารูปแบบของข้อความเป็น Rich Text สิ่งที่แนบมาจะปรากฏในเนื้อหาของข้อความ แม้ว่าไฟล์จะปรากฏว่าถูกฝังอยู่ในข้อความ แต่ยังคงเป็นสิ่งที่แนบมาที่แยกต่างหาก

  สิ่งที่แนบมาในเนื้อหาข้อความ

รูปแบบที่ใช้สร้างข้อความจะถูกระบุอยู่ในแถบชื่อเรื่องทางด้านบนของข้อความ

ข้อความ

Outlook จะไม่กำหนดขีดจำกัดขนาดของสิ่งที่แนบมา อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์อีเมลและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ส่วนใหญ่จะตั้งขีดจำกัดของขนาดข้อความโดยรวม ซึ่งเป็นผลรวมของสิ่งที่แนบมาทั้งหมดรวมกับเนื้อหาของข้อความ โดยทั่วไปแล้ว บริการระดับพรีเมียมจะมีพื้นที่จัดเก็บไฟล์อีเมลที่มากกว่าและอนุญาตข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่าบริการระดับมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดข้อความสูงสุดที่อนุญาต ให้ติดต่อ ISP หรือผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์อีเมลในองค์กรของคุณ

ถ้าคุณกำลังแนบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก คุณควรบีบอัดไฟล์ก่อนโดยใช้โปรแกรมบีบอัด ไฟล์ Outlook ที่ถูกบันทึกเป็นรูปแบบ Open XML เริ่มต้นที่มีนามสกุลไฟล์ต่อไปนี้จะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติ: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx และ .ppsx

ถ้าไฟล์ที่คุณแนบถูกบีบอัดเมื่อคุณไม่ได้คาดหวังให้เป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่าโปรแกรมอรรถประโยชน์ .zip ถูกติดตั้งใน Outlook เป็น COM Add-in หรือไม่ คุณสามารถปิดใช้งาน Add-in ชนิดนี้ได้โดยทำดังต่อไปนี้:

 1. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก Add-in

 2. ในรายการ จัดการ ให้คลิก COM Add-in จากนั้นคลิก ไป

 3. ในกล่องโต้ตอบ COM Add-in ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อ Add-in แล้วคลิก ตกลง

ค้นหาคำตอบหรือถามคำถามใน ชุมชน Microsoft Office

 1. ทำไมฉันจึงไม่สามารถแนบไฟล์ได้ Outlook บอกว่าไฟล์ไม่ปลอดภัย Outlook จะบล็อกชนิดไฟล์หลายชนิดที่อาจแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการส่งไฟล์ที่ Outlook ระบุว่าไม่ปลอดภัย ให้บีบอัดไฟล์ก่อน แล้วแนบไฟล์ที่บีบอัดแล้ว เมื่อต้องการบีบอัดไฟล์ ให้นำทางไปยังโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนระบบคลาวด์ที่มีไฟล์ คลิกขวาที่ไฟล์ แล้วเลือก ส่งไปยังโฟลเดอร์ที่บีบอัด (ถูกบีบอัด) จากนั้น คุณจะสามารถส่งไฟล์ที่บีบอัดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สิ่งที่แนบมาที่ถูกบล็อกใน Outlook

 2. ทำไมสิ่งที่แนบมาของฉันจึงแสดงอยู่ในเนื้อหาของข้อความ และไม่แสดงอยู่ทางด้านล่างของบรรทัดชื่อเรื่อง Outlook จะทำให้คุณสามารถส่งข้อความอีเมลในสามรูปแบบ: HTML ข้อความธรรมดา และรูปแบบ Rich Text ถ้าคุณใช้รูปแบบ Rich Text RTF) ไฟล์ใดก็ตามที่คุณแนบจะแสดงในเนื้อหาของข้อความ ดู เปลี่ยนรูปแบบข้อความของคุณ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสลับรูปแบบข้อความของคุณเป็น HTML หรือข้อความธรรมดา คุณสามารถตรวจสอบรูปแบบข้อความของคุณโดยการดูที่แถบชื่อเรื่องของข้อความ

  คุณสามารถส่งข้อความในรูปแบบ Rich Text
 3. ตัวเลือก แทรก > รูปภาพ จะกลายเป็นสีเทา ถ้าคุณไม่สามารถเลือกรูปภาพจากแท็บแทรกบน Ribbon ข้อความของคุณอาจเป็นรูปแบบข้อความธรรมดา เปลี่ยนรูปแบบข้อความของคุณเป็น HTML หรือ Rich Text เพื่อแทรกรูปภาพ คุณสามารถตรวจสอบรูปแบบข้อความของคุณโดยการดูที่แถบชื่อเรื่องของข้อความ

  คุณสามารถส่งข้อความแบบข้อความธรรมดา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แนบไฟล์ลงในข้อความอีเมลและเหตุการณ์ปฏิทินใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×