แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกราฟิก SmartArt ใน Word

ผู้ใช้หลายคนพบว่าแป้นพิมพ์ลัดช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวหรือการมองเห็นแป้นพิมพ์ลัดเป็นทางเลือกที่จำเป็นสำหรับการใช้เมาส์

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

แทรกกราฟิก SmartArt ลงในเอกสาร Office

 1. ในโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก ให้กดแป้น Alt กดแป้น N แล้วกดแป้น M เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กราฟิก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของกราฟิกที่ต้องการ

 3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน เค้าโครง

 4. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

 5. กดแป้น Enter เพื่อแทรกเค้าโครงที่เลือก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกองค์ประกอบถัดไปในกราฟิก SmartArt

Tab

เลือกองค์ประกอบก่อนหน้าในกราฟิก SmartArt

Shift+Tab

เลือกรูปร่างทั้งหมด

Ctrl+A

เอาโฟกัสออกจากรูปร่างที่เลือก

Esc

เขยิบรูปร่างที่เลือกขึ้น

ลูกศรขึ้น

เขยิบรูปร่างที่เลือกลง

ลูกศรลง

เขยิบรูปร่างที่เลือกไปทางซ้าย

ลูกศรชี้ซ้าย

เขยิบรูปร่างที่เลือกไปทางขวา

ลูกศรชี้ขวา

แก้ไขข้อความในรูปร่างที่เลือก

Enter หรือ F2, Esc เพื่อออกจากรูปร่าง

ลบรูปร่างที่เลือก

Delete หรือ Backspace

ตัดรูปร่างที่เลือก

Ctrl+X หรือ Shift+Delete

คัดลอกรูปร่างที่เลือก

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ขยายรูปร่างที่เลือกตามแนวนอน

Shift+ลูกศรขวา

ลดขนาดรูปร่างที่เลือกตามแนวนอน

Shift+ลูกศรซ้าย

ขยายรูปร่างที่เลือกตามแนวตั้ง

Shift+ลูกศรขึ้น

ลดขนาดรูปร่างที่เลือกตามแนวตั้ง

Shift+ลูกศรลง

หมุนรูปร่างที่เลือกไปทางขวา

Alt+ลูกศรขวา

หมุนรูปร่างที่เลือกไปทางซ้าย

Alt+ลูกศรซ้าย

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่างให้แม่นยำมากขึ้น ให้กดแป้น Ctrl พร้อมกับคีย์ลัดต่างๆ ข้างต้น

 • คีย์ลัดเหล่านี้นำไปใช้กับหลายการเลือกได้เสมือนกับที่คุณเลือกแต่ละรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความที่เลือก

Ctrl+V

ย้ายข้อความที่เลือกขึ้นด้านบน

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายข้อความที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+Shift+ลูกศรลง

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

เลื่อนระดับข้อความที่เลือก

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ลดระดับข้อความที่เลือก

Alt+Shift+ลูกศรขวา

ตรวจการสะกด (ไม่พร้อมใช้งานใน Word)

F7

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

Ctrl+Shift+F หรือ Ctrl+Shift+P

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+<

สลับตัวพิมพ์ของข้อความที่เลือก (ตัวพิมพ์เล็ก ขึ้นต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์ใหญ่)

Shift+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+B

ใช้การขีดเส้นใต้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก

ปรับออฟเซตตัวยก/ตัวห้อยขึ้น

Ctrl+Alt+Shift+>

ปรับออฟเซตตัวยก/ตัวห้อยลง

Ctrl+Alt+Shift+<

เอาการจัดรูปแบบอักขระทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+Spacebar

หมายเหตุ: JAWS และโปรแกรมผู้บรรยายจะไม่ประกาศขนาดฟอนต์ที่ถูกต้องเมื่อใช้ Windows 8.1 ทั้ง 2 โปรแกรมจะประกาศข้อมูลที่ถูกต้องใน Windows 10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+C

วางการจัดรูปแบบในข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

Ctrl+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

ลดระดับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Tab หรือ Alt+Shift+ลูกศรขวา

เลื่อนระดับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Shift+Tab หรือ Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ผสานบรรทัดข้อความสองบรรทัด

ลบที่ท้ายบรรทัดแรกของข้อความ

แสดงเมนูทางลัด

Shift+F10

สลับระหว่างบานหน้าต่าง ข้อความ และพื้นที่วาดรูป

Ctrl+Shift+F2

ปิดบานหน้าต่าง ข้อความ

Alt+F4

สลับโฟกัสจากบานหน้าต่าง ข้อความ ไปยังเส้นขอบของกราฟิก SmartArt

Esc

เปิดหัวข้อวิธีใช้กราฟิก SmartArt (ตัวชี้ของคุณควรอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ)

Ctrl+Shift+F1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีเจอร์การเข้าถึงใน Office 2013

แทรกกราฟิก SmartArt ลงในเอกสาร Office

 1. ในโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณต้องการแทรกกราฟิก ให้กดแป้น Alt กดแป้น N แล้วกดแป้น M เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กราฟิก SmartArt

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกชนิดของกราฟิกที่ต้องการ

 3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างงาน เค้าโครง

 4. กดแป้นลูกศรเพื่อเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

 5. กดแป้น Enter เพื่อแทรกเค้าโครงที่เลือก

ทำงานกับรูปร่างในกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เลือกองค์ประกอบถัดไปในกราฟิก SmartArt

Tab

เลือกองค์ประกอบก่อนหน้าในกราฟิก SmartArt

Shift+Tab

เลือกรูปร่างทั้งหมด

Ctrl+A

เอาโฟกัสออกจากรูปร่างที่เลือก

Esc

เขยิบรูปร่างที่เลือกขึ้น

ลูกศรขึ้น

เขยิบรูปร่างที่เลือกลง

ลูกศรลง

เขยิบรูปร่างที่เลือกไปทางซ้าย

ลูกศรชี้ซ้าย

เขยิบรูปร่างที่เลือกไปทางขวา

ลูกศรชี้ขวา

แก้ไขข้อความในรูปร่างที่เลือก

Enter หรือ F2, Esc เพื่อออกจากรูปร่าง

ลบรูปร่างที่เลือก

Delete หรือ Backspace

ตัดรูปร่างที่เลือก

Ctrl+X หรือ Shift+Delete

คัดลอกรูปร่างที่เลือก

Ctrl+C

วางเนื้อหาของคลิปบอร์ด

Ctrl+V

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ขยายรูปร่างที่เลือกตามแนวนอน

Shift+ลูกศรขวา

ลดขนาดรูปร่างที่เลือกตามแนวนอน

Shift+ลูกศรซ้าย

ขยายรูปร่างที่เลือกตามแนวตั้ง

Shift+ลูกศรขึ้น

ลดขนาดรูปร่างที่เลือกตามแนวตั้ง

Shift+ลูกศรลง

หมุนรูปร่างที่เลือกไปทางขวา

Alt+ลูกศรขวา

หมุนรูปร่างที่เลือกไปทางซ้าย

Alt+ลูกศรซ้าย

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรูปร่างให้แม่นยำมากขึ้น ให้กดแป้น Ctrl พร้อมกับคีย์ลัดต่างๆ ข้างต้น

 • คีย์ลัดเหล่านี้นำไปใช้กับหลายการเลือกได้เสมือนกับที่คุณเลือกแต่ละรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระ

ลูกศรชี้ขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัด

ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งบรรทัด

ลูกศรลง

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำ

Ctrl+ ลูกศรขวา

ย้ายขึ้นหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรขึ้น

ย้ายลงหนึ่งย่อหน้า

Ctrl+ลูกศรลง

ย้ายไปท้ายบรรทัด

End

ย้ายไปต้นบรรทัด

Home

ย้ายไปจุดสิ้นสุดของกล่องข้อความ

Ctrl+End

ย้ายไปจุดเริ่มต้นของกล่องข้อความ

Ctrl+Home

ตัดข้อความที่เลือก

Ctrl+X

คัดลอกข้อความที่เลือก

Ctrl+C

วางข้อความที่เลือก

Ctrl+V

ย้ายข้อความที่เลือกขึ้นด้านบน

Alt+Shift+ลูกศรขึ้น

ย้ายข้อความที่เลือกลงด้านล่าง

Alt+Shift+ลูกศรลง

เลิกทำการกระทำล่าสุด

Ctrl+Z

ลบหนึ่งอักขระทางซ้าย

Backspace

ลบหนึ่งคำทางซ้าย

Ctrl+Backspace

ลบหนึ่งอักขระทางขวา

Delete

ลบหนึ่งคำทางขวา

Ctrl+Delete

เลื่อนระดับข้อความที่เลือก

Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

ลดระดับข้อความที่เลือก

Alt+Shift+ลูกศรขวา

ตรวจการสะกด (ไม่พร้อมใช้งานใน Word)

F7

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ฟอนต์

Ctrl+Shift+F หรือ Ctrl+Shift+P

เพิ่มขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+>

ลดขนาดฟอนต์ของข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+<

สลับตัวพิมพ์ของข้อความที่เลือก (ตัวพิมพ์เล็ก ขึ้นต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์ใหญ่)

Shift+F3

นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+B

ใช้การขีดเส้นใต้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+U

นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+I

นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+เครื่องหมายเท่ากับ

นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้กับข้อความที่เลือก

Ctrl+Shift+เครื่องหมายบวก

ปรับออฟเซตตัวยก/ตัวห้อยขึ้น

Ctrl+Alt+Shift+>

ปรับออฟเซตตัวยก/ตัวห้อยลง

Ctrl+Alt+Shift+<

เอาการจัดรูปแบบอักขระทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+Spacebar

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+C

วางการจัดรูปแบบในข้อความที่เลือก

Shift+Ctrl+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จัดแนวย่อหน้าให้อยู่กึ่งกลาง

Ctrl+E

จัดแนวย่อหน้าให้เต็มแนว

Ctrl+J

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดซ้าย

Ctrl+L

จัดแนวย่อหน้าให้ชิดขวา

Ctrl+R

ลดระดับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Tab หรือ Alt+Shift+ลูกศรขวา

เลื่อนระดับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

Shift+Tab หรือ Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ผสานบรรทัดข้อความสองบรรทัด

ลบที่ท้ายบรรทัดแรกของข้อความ

แสดงเมนูทางลัด

Shift+F10

สลับระหว่างบานหน้าต่าง ข้อความ และพื้นที่วาดรูป

Ctrl+Shift+F2

ปิดบานหน้าต่าง ข้อความ

Alt+F4

สลับโฟกัสจากบานหน้าต่าง ข้อความ ไปยังเส้นขอบของกราฟิก SmartArt

Esc

เปิดหัวข้อวิธีใช้กราฟิก SmartArt (ตัวชี้ของคุณควรอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ)

Ctrl+Shift+F1

คีย์ลัดที่จะอธิบายดังต่อไปนี้อ้างอิงตาม รูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนคีย์บอร์ดแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบน คีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

สำหรับคีย์ลัดที่คุณกดอย่างน้อยสองแป้นพร้อมกันนั้น จะมีการใช้เครื่องหมายบวก (+) คั่นระหว่างแป้นดังกล่าว สำหรับคีย์ลัดที่ให้คุณกดแป้นหนึ่งแล้วตามด้วยอีกแป้นหนึ่งทันที จะใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างแป้น

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×