แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business สำหรับ Android

ผู้ใช้มากมายพบว่าการใช้คีย์บอร์ดกับแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business for Android ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนที่หรือด้านการมองเห็น การใช้แป้นพิมพ์ลัดจะง่ายกว่าการใช้หน้าจอสัมผัส หัวข้อนี้แสดงรายการแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้งานได้ใน Skype for Business for Android

หมายเหตุ: 

 • ทางลัดในหัวข้อนี้อ้างอิงตามรูปแบบคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา แป้นต่างๆ บนเค้าโครงแบบอื่นอาจไม่ตรงกับแป้นบนคีย์บอร์ดของสหรัฐอเมริกา

 • คำสั่งที่คุณต้องกดและปล่อยแป้นหลายแป้นพร้อมกันจะระบุด้วยเครื่องหมายบวก (+) คำสั่งที่คุณต้องกดแป้นหลายแป้นตามลำดับจะระบุด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

ในหัวข้อนี้

ทางลัดที่ใช้บ่อย

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้บ่อยที่สุดใน Skype for Business สำหรับ Android ใช้ทางลัดเหล่านี้ในการนำทางด้วยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ต่างๆ หรือตัวควบคุมแต่ละตัวบนหน้าจอ ในรายการ หรือบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

แป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift+Tab (ย้อนกลับ)

ย้ายไปมาระหว่างรายการในเมนูหรือในบานหน้าต่างด้านข้าง

แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลง

ย้ายไปมาภายในรายการ เช่น ที่ติดต่อ จากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง

แป้นลูกศร

เลือกรายการ

Enter

ออกจากเมนูหรือโหมด

Esc หรือย้อนกลับ

เปิดใช้งานและใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack

Skype for Business สำหรับ Android ใช้งานกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack ในตัวได้ เมื่อเปิด Android TalkBack คุณจะได้ยินคำอธิบายแบบอ่านออกเสียงของอะไรก็ตามที่คุณสัมผัส เลือก หรือเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงคำสั่ง ตำแหน่งที่ตั้ง ข้อความแสดงแทน และเนื้อหาของหน้าจอและเมนูของ Skype for Business

เปิด TalkBack

 1. บนหน้าจอหน้าแรกของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้แตะการตั้งค่า

 2. แตะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 3. แตะ TalkBack

 4. แตะแถบเลื่อนเพื่อไปที่ตำแหน่ง เปิด

 5. แตะ ตกลง

นำทางด้วย TalkBack โดยการใช้ลักษณะท่าทาง

เมื่อเปิด TalkBack ให้คุณเลื่อนนิ้วของคุณไปตามหน้าจอเพื่อค้นหาคำสั่ง ตำแหน่งที่ตั้ง และเนื้อหา เมื่อต้องการเลือกหรือเปิดใช้งานคำสั่งหรือองค์ประกอบอื่นของหน้าจอ ให้แตะสองครั้ง เมื่อต้องการเลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา ให้ใช้สองนิ้วเพื่อปัดไปในทิศทางนั้น

ปิด TalkBack

 1. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังหน้าจอหน้าแรก ให้แตะจากนั้นแตะปุ่มหน้าแรก Android สองครั้ง

 2. บนหน้าจอหน้าแรก ให้ย้ายโฟกัสไปยังปุ่มการตั้งค่า แล้วแตะสองครั้ง

 3. เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้าจะจนถึงบริเวณระบบ จนกว่าคุณจะได้ยิน “การช่วยสำหรับการเข้าถึง” แล้วแตะสองครั้ง

 4. ในหน้าจอการช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้ย้ายโฟกัสไปยัง TalkBack ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นคำสั่งแรก คุณจะได้ยิน “TalkBack เปิด” แตะสองครั้ง

 5. เลื่อนสวิตช์ไปยังตำแหน่ง เปิด แล้วแตะ คุณจะได้ยิน “การแจ้งเตือน หยุด TalkBack”

 6. เลื่อนไปยังปุ่ม ตกลง แล้วแตะ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดูการวางแนวของส่วนติดต่อผู้ใช้ใน Skype for Business สำหรับ Android โดยใช้ลักษณะท่าทาง ให้ดู เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานด้วย TalkBack รวมถึงแป้นพิมพ์ลัด TalkBack ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานบน Android ด้วย TalkBack

นำทางบนหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

เปิดหน้าจอ การประชุม หรือ ที่ติดต่อ จากหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยัง ดูรายการการประชุม ให้กดแป้น Tab หรือหนึ่งในแป้นลูกศร แล้วกด Enter

เปิดหน้าจอ ที่ติดต่อ จากหน้าจอหลัก

กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่ที่ปุ่ม ดูรายการการประชุม กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าโฟกัสจะอยู่ที่ปุ่ม ดูที่ติดต่อและหน้าจอการจัดการที่ติดต่อ แล้วกด Enter

เปิดการสนทนาล่าสุดจากหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปที่ชื่อของที่ติดต่อและการสนทนาภายใต้ส่วน การสนทนาล่าสุด ให้กดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้น แล้วกด Enter

ทำงานกับที่ติดต่อ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ค้นหาบุคคลในไดเรกทอรีของบริษัทบนหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปที่กล่องไดเรกทอรี ค้นหาในบริษัท ให้กดแป้น Tab หรือหนึ่งในแป้นลูกศร แล้วกด Enter ในหน้าจอ ค้นหาบุคคล เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปที่กล่อง ค้นหาบุคคล ให้กดแป้น Tab พิมพ์ชื่อบุคคลที่คุณต้องการค้นหา เมื่อต้องการเลือกบุคคล ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของบุคคล เมื่อต้องการเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อของบุคคล ให้กด Enter

เปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อจากหน้าจอ ที่ติดต่อ

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังที่ติดต่อ ให้กดแป้น Tab หรือหนึ่งในแป้นลูกศร แล้วกด Enter

ให้คำสั่งระหว่างเซสชันการโทรหรือการแชท

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

สนทนาทางวิดีโอหรือโทรด้วยเสียงหรือเริ่มต้นเซสชันการแชทจากบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปที่ปุ่ม การสนทนาทางวิดีโอการโทรด้วยเสียง หรือ การแชท ให้กดแป้น Tab แล้วกด Enter

พักสายการสนทนาด้วยเสียง

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปที่ปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ให้กดแป้น Tab แล้วกด Enter เมื่อโฟกัสอยู่ที่คำสั่ง พักสาย ให้กด Enter

ดำเนินการสนทนาด้วยเสียงที่พักสายต่อ

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ ให้กดแป้น Tab แล้วกด Enter

เริ่มหรือหยุดวิดีโอในการโทรหรือการประชุม

Ctrl+Shift+Enter

สิ้นสุดการโทรด้วยเสียงหรือการสนทนาทางวิดีโอ

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปที่คำสั่ง สิ้นสุดการโทร ให้กดแป้น Tab แล้วกด Enter

ปิดหน้าจอและ Skype for Business สำหรับ Android

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้กด

ปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อหรือหน้าจออื่นๆ แล้วเปิดหน้าจอก่อนหน้า

Esc หรือแป้นย้อนกลับ

สลับจาก Skype for Business ไปยังหน้าจอหลักของ Android

Esc

ลงชื่อออกจาก Skype for Business สำหรับ Android จากหน้าจอหลัก

เมื่อต้องการย้ายโฟกัสที่ปุ่ม ดูเมนูการตั้งค่าโปรไฟล์ ให้กดแป้น Tab หรือ Shift+Tab แล้วกด Enter เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปที่คำสั่ง ลงชื่อออก ให้กดแป้น Tab แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×