แมโครแอคชัน FindRecord

คุณสามารถใช้แอคชัน FindRecord ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อปเพื่อค้นหาอินสแตนซ์แรกของข้อมูลที่ตรงตาม เกณฑ์ ที่ระบุโดยอาร์กิวเมนต์ FindRecord ข้อมูลนี้อาจอยู่ใน ระเบียน ปัจจุบัน ในระเบียนถัดไปหรือก่อนหน้า หรือในระเบียนแรก คุณสามารถค้นหาระเบียนใน แผ่นข้อมูล ของตารางที่ใช้งานอยู่ แผ่นข้อมูลคิวรี แผนข้อมูลฟอร์ม หรือฟอร์ม

หมายเหตุ: แมโครแอคชัน FindRecord ไม่พร้อมใช้งานใน Access Web Apps

การตั้งค่า

แอคชัน FindRecord มีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

สิ่งที่ ค้นหา

ระบุข้อมูลที่คุณต้องการค้นหาในระเบียน ใส่ข้อความ ตัวเลข หรือวันที่ที่คุณต้องการค้นหาหรือพิมพ์ นิพจน์ ซึ่งต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ในส่วน อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน ของบานหน้าต่างตัวสร้างแมโคร คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนได้ นี่เป็นอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องมี

ตรงกัน

ระบุตำแหน่งของข้อมูลใน เขตข้อมูล คุณสามารถระบุการค้นหาข้อมูลในส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล (ส่วนใดๆ ของเขตข้อมูล) สำหรับข้อมูลที่เติมทั้งเขตข้อมูล (เขตข้อมูลทั้งหมด) หรือสำหรับข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเขตข้อมูล (ตอนต้นของเขตข้อมูล) ค่าเริ่มต้นคือ เขตข้อมูลทั้งหมด

ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ระบุว่าการค้นหาเป็น ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก หรือไม่ คลิก ใช่ (ดำเนินการค้นหาแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก) หรือ ไม่ใช่ (ค้นหาโดยไม่คำนึงว่าต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก) ค่าเริ่มต้นคือ ไม่ใช่

การค้นหา

ระบุว่าการค้นหาจะเริ่มจากระเบียนปัจจุบันขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นของระเบียน (ขึ้น) หรือลงไปยังจุดสิ้นสุดของระเบียน (ลง) หรือลงไปยังจุดสิ้นสุดของระเบียน แล้วจากจุดเริ่มต้นของระเบียนไปยังระเบียนปัจจุบันเพื่อค้นหาทุกระเบียน (ทั้งหมด) ค่าเริ่มต้นคือ ทั้งหมด

ค้นหาตามรูปแบบที่จัดไว้

ระบุว่าการค้นหาจะรวมข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบด้วยหรือไม่ คลิก ใช่ (Access จะค้นหาข้อมูลตามที่ถูกจัดรูปแบบและแสดงในเขตข้อมูล) หรือ ไม่ใช่ (Access จะค้นหาข้อมูลตามที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งจะไม่เหมือนกับที่แสดงเสมอไป) ค่าเริ่มต้นคือ ไม่ใช่

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อจำกัดการค้นหาข้อมูลในรูปแบบหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น คลิก ใช่ และพิมพ์ 1,234 ในอาร์กิวเมนต์ สิ่งที่ค้นหา เพื่อค้นหาค่า 1,234 ในเขตข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบให้รวมเครื่องหมายจุลภาค คลิก ไม่ใช่ ถ้าคุณต้องการพิมพ์ 1234 เพื่อค้นหาข้อมูลในเขตข้อมูลนี้

เมื่อต้องการค้นหาวันที่ ให้คลิก ใช่ เพื่อค้นหาวันที่ที่ตรงตามที่จัดรูปแบบ เช่น 08 กรกฎาคม 2558 ถ้าคุณคลิก ไม่ใช่ ให้ใส่วันที่สำหรับอาร์กิวเมนต์ สิ่งที่ค้นหา ในรูปแบบที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคในแผงควบคุมของ Windows รูปแบบนี้จะแสดงอยู่ในกล่อง รูปแบบวันที่แบบสั้น บนแท็บ วันที่ ในการตั้งค่าภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ถ้ากล่อง รูปแบบวันที่แบบสั้น ถูกตั้งค่าเป็น d/M/yy คุณสามารถใส่ 8/7/58 และ Access จะค้นหารายการทั้งหมดในเขตข้อมูลวันที่ที่สอดคล้องกับวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยไม่คำนึงถึงวิธีการจัดรูปแบบเขตข้อมูลนี้

หมายเหตุ: อาร์กิวเมนต์ ค้นหาตามรูปแบบที่จัดไว้ จะมีผลก็ต่อเมื่อเขตข้อมูลปัจจุบันเป็น ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ อาร์กิวเมนต์ ตรงกัน ถูกตั้งค่าเป็น เขตข้อมูลทั้งหมด อาร์กิวเมนต์ เฉพาะเขตข้อมูลปัจจุบัน ถูกตั้งค่าเป็น ใช่และอาร์กิวเมนต์ ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ถูกตั้งค่าเป็น ไม่

ถ้าคุณตั้งค่า ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก เป็น ใช่ หรือ เฉพาะเขตข้อมูลปัจจุบัน เป็น ไม่ใช่ คุณยังต้องตั้งค่า ค้นหาตามรูปแบบที่จัดไว้ เป็น ใช่ ด้วย

เฉพาะเขตข้อมูลปัจจุบัน

ระบุว่าการค้นหาจะถูกจำกัดไว้เฉพาะเขตข้อมูลปัจจุบันในแต่ละระเบียน หรือรวมเขตข้อมูลทั้งหมดในแต่ละระเบียน การค้นหาในเขตข้อมูลปัจจุบันจะเร็วกว่า คลิก ใช่ (จำกัดการค้นหาไว้เฉพาะเขตข้อมูลปัจจุบัน) หรือ ไม่ใช่ (ค้นหาในเขตข้อมูลทั้งหมดในแต่ละระเบียน) ค่าเริ่มต้นคือ ใช่

ค้นหาตั้งแต่ต้น

ระบุว่าการค้นหาจะเริ่มต้นที่ระเบียนแรกหรือที่ระเบียนปัจจุบัน คลิก ใช่ (เริ่มที่ระเบียนแรก) หรือ ไม่ใช่ (เริ่มที่ระเบียนปัจจุบัน) ค่าเริ่มต้นคือ ใช่


ข้อสังเกต

เมื่อ แมโคร เรียกใช้แอคชัน FindRecord แล้ว Access จะค้นหาข้อมูลที่ระบุในระเบียน (ลำดับการค้นหาถูกกำหนดโดยการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ ค้นหา) เมื่อ Access พบข้อมูลที่ระบุ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเลือกในระเบียน

แอคชัน FindRecord เทียบเท่ากับการคลิก ค้นหา บนแท็บ หน้าแรก และอาร์กิวเมนต์ของแอคชันนี้เหมือนกันกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ถ้าคุณตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ FindRecord ในหน้าต่างออกแบบแมโคร แล้วเรียกใช้แมโคร คุณจะเห็นตัวเลือกที่เกี่ยวข้องซึ่งเลือกไว้ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เมื่อคุณคลิก ค้นหา

Access จะรักษาอาร์กิวเมนต์ FindRecord ล่าสุดเอาไว้ในระหว่างเซสชันฐานข้อมูล เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องใส่เกณฑ์เดิมซ้ำๆ ขณะที่คุณดำเนินการที่ตามมาด้วยแอคชัน FindRecord ถ้าคุณปล่อยให้อาร์กิวเมนต์ว่างไว้ Access จะใช้การตั้งค่าล่าสุดสำหรับอาร์กิวเมนต์ ตามที่ตั้งค่าโดยแอคชัน FindRecord ก่อนหน้า หรือในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่

เมื่อคุณต้องการค้นหาระเบียนโดยใช้แมโคร ให้ใช้แอคชัน FindRecord ไม่ใช่แอคชัน RunCommand ที่มีการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ให้เรียกใช้คำสั่ง ค้นหา

หมายเหตุ: ขณะที่แอคชัน FindRecord สอดคล้องกับคำสั่ง ค้นหา บนแท็บ หน้าแรก สำหรับตาราง คิวรี และฟอร์ม แต่แอคชันนี้ไม่สอดคล้องกับคำสั่ง ค้นหา บนเมนู แก้ไข ใน หน้าต่างโค้ด คุณไม่สามารถใช้แอคชัน FindRecord เพื่อค้นหาข้อความในโมดูลได้

ถ้าข้อความที่เลือกในปัจจุบันเหมือนกับข้อความที่ต้องการค้นหาเมื่อแอคชัน FindRecord ถูกดำเนินการ การค้นหาจะเริ่มต้นตามการเลือกโดยทันทีในเขตข้อมูลเดียวกันกับการเลือก และในระเบียนเดียวกัน หรือการค้นหาจะเริ่มที่จุดเริ่มต้นของระเบียนปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถค้นหาหลายอินสแตนซ์ของเกณฑ์การค้นหาเดียวกันที่อาจปรากฏในระเบียนเดียวได้

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าถ้าคุณใช้ ปุ่มคำสั่ง เพื่อเรียกใช้แมโครที่มีแอคชัน FindRecord อินสแตนซ์แรกของเกณฑ์การค้นหาอาจถูกพบซ้ำๆ ลักษณะการทำงานเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการคลิกปุ่มคำสั่งที่เอา โฟกัส ออกจากเขตข้อมูลที่มีค่าที่ตรงกัน จากนั้น แอคชัน FindRecord จะเริ่มการค้นหาจากจุดเริ่มต้นของระเบียน เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เรียกใช้แมโครโดยใช้เทคนิคที่จะไม่เปลี่ยนโฟกัส เช่น ปุ่มแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองหรือการกดแป้นพิมพ์พร้อมกันที่กำหนดในแมโคร AutoKeys หรือตั้งค่าโฟกัสในแมโครลงในเขตข้อมูลที่มีเกณฑ์การค้นหาก่อนที่คุณจะดำเนินการแอคชัน FindRecord

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: หลีกเลี่ยงการใช้คำสั่ง SendKeys หรือแมโคร AutoKeys กับข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับ ผู้ใช้ที่มีเจตนาร้ายอาจดักจับการกดแป้น และทำให้ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณลดลง

ลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นได้ถ้าคุณใช้ปุ่มคำสั่งเพื่อเรียกใช้แมโครที่มีแอคชัน FindNext

เมื่อต้องการเรียกใช้แอคชัน FindRecord ในโมดูล Visual Basic for Applications (VBA) ให้ใช้เมธอด FindRecord ของวัตถุ DoCmd

สำหรับการค้นหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น คุณอาจต้องใช้แมโครแอคชัน SearchForRecord

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×