แสดงคำตอบและคะแนนบนคำถามของแบบทดสอบ

แสดงคำตอบและคะแนนบนคำถามของแบบทดสอบ

สร้างแบบทดสอบแบบโต้ตอบที่แสดงคำตอบที่ถูกต้องเมื่อนักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อเสร็จสมบูรณ์

  1. เปิดฟอร์มหรือแบบทดสอบที่คุณต้องการจัดการ

  2. เลือกไอคอน การตั้งค่าฟอร์มเพิ่มเติม ( ... ) ที่อยู่ถัดจาก แชร์ แล้วเลือก การตั้งค่า

    การตั้งค่าฟอร์ม

  3. เลือกปุ่มสลับ แสดงผลลัพธ์อัตโนมัติ นักเรียนจะสามารถดูผลลัพธ์และคำตอบที่ถูกต้องของพวกเขาได้หลังจากส่งแบบทดสอบ

    : ต้องเปิดตัวเลือกนี้เพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นว่าคำถามของแบบทดสอบแต่ละข้อมีคะแนนเท่าใด

การตั้งค่าสำหรับฟอร์มและแบบทดสอบ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×